Mieszanina cementu portlandzkiego

Mieszanina cementu portlandzkiego

Mieszanina cementu portlandzkiego i składnika rozszerzającego się w ilości 90-4-95% cementu i 5-4-10% (wagowo) składnika rozszerzającego się1). Składnik rozszerzający można otrzymać jako odpowiednio przygotowaną w stosunku wagowym 1 : 1 mieszaninę gipsu półwodnego, oraz kaolinitu wypalonego przy 800°C, wapna hydratyzowanego i ewentualnie cementu portlandzkiego (na przykład kaolinitu 26%, wapna hydratyzowanego 43%, cementu portlandzkiego 31% lub kaolinitu 35% i wapna hydratyzowanego 65%) (program uprawnienia budowlane na komputer). Stosunek składników zależy od wymaganego rozszerzenia się i od żądanej wytrzymałości, co z kolei zależy od przeznaczenia cementu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Po zarobieniu wodą cementu ekspansywnego powstaje trójwapniowy lub czterowapniowy glinian wodny, który wchodzi w reakcję z siarczanem wapniowym; w rezultacie tworzy się uwodniony siarczan gliniano-wapniowy 3CaO • A1203 • 3CaS04 • 31HzO powodujący zwiększenie objętości. Wymiary wyrobów powiększają się bez jakichkolwiek pęknięć lub uszkodzeń (uprawnienia budowlane).

Zaczyny wodne cementów ekspansywnych uzyskują liniowy przyrost długości od 0,2 do 2%, betony zaś znacznie mniej. Do cementów ekspansywnych dodawane bywają również składniki zwiększające wodoszczelność, na przykład 1% chlorku wapnia w stosunku wagowym do cementu.

Przez dodanie składników stabilizujących, na przykład kwasu winowego, można regulować czas wiązania i rozszerzania się jak również przyrosty wymiarów w dość znacznych granicach.

Za granicą produkowane są cementy ekspansywne szybkowiążące i szybkotwardniejące jak również cementy wolnowiążące (program egzamin ustny).

Cementy ekspansywne

Cementy do wodoszczelnego zapełniania spoin pomiędzy żeliwnymi ldińcami obręczy tunelowych cechują się początkiem wiązania po 2-4-5 minutach, końcem wiązania po 5-4-10 minutach, wytrzymałością na ściskanie po 6 godz. 60-4-100 kG/cm2, po 3 dniach 200-^-350 kG/cm2, po 28 dniach 300-r-500 kG/cm2. Cementy te muszą być przechowywane i przewożone w szczelnych beczkach blaszanych w celu niedopuszczenia wilgoci. Cementy ekspansywne do innych celów mogą mieć wyregulowany czas wiązania i dobraną wytrzymałość, jak cementy portlandzkie lub glinowe.
Szczelność wyrobów z cementu ekspansywnego i wodoszczelność jest większa niż przy użyciu cementu portlandzkiego (opinie o programie). Wymagane jest bardzo staranne obchodzenie się i dozowanie. Poza użyciem do uszczelnienia klińców tunelowych (w zaczynie z 10% wody) cement ekspansywny ma zastosowanie do zapełniania wykutych gniazd i usuniętych części w konstrukcjach naprawianych po zniszczeniach wojennych; dzięki rozszerzaniu się wszelkie nowo dodane partie zaprawy i betonu na miejsce usuniętych starych — ściśle przylegają i łączą się z pozostałym materiałem (segregator aktów prawnych).
Cement ekspansywny nadaje się do zaprawiania rys w konstrukcjach betonowych i do zalewania otworów na śruby. Jego największa przyszłość leży jednak prawdopodobnie w zastosowaniu do konstrukcji betonowych samoczynnie sprężanych, tym się różniących od betonu sprężonego, że naprężenie betonu wywołuje się nie sposobem skomplikowanego mechanicznego naciągania wkładek stalowych, lecz naciąganiem ich przez samoczynne rozszerzanie się betonu (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !