Blog

30.05.2018

Przepisy budowlane - informacje

W artykule znajdziesz:

Przepisy budowlane - informacje


Zawody uprawniające do egzaminu na uprawnienia budowlane

 

Oferta: Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo kompletne oprogramowanie służące do nauki na egzamin pisemny oraz ustny. W skład naszego pakietu wchodzą programy w wersji na komputer oraz programy w wersji mobilnej (telefon, tablet) z systemem Android, Windows oraz iOS. Do egzaminu ustnego przygotuję się PROGRAM EGZAMIN USTNY, w którym znajdziesz pytania i odpowiedzi jakie pojawiały się przez ostatnie lata. Co najważniejsze pytania te posiadają opracowane odpowiedzi, więc nie będziesz musiał szukać po ustawach i rozporządzeniach, a także normach odpowiedzi na trudne pytania. Zapoznaj się z opiniami dotyczącymi naszego programu, które znajdziesz w zakładce opinie. Zaufało nam już wiele osób, dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu pomogliśmy już kilkunasto tysiącom inżynierów oraz projektantów. Posiadamy w ofercie pakiety promocyjne, w których możesz zakupić klucze licencyjne w bardzo atrakcyjnych cenach.

 

Do egzaminu na uprawnienia budowlane mogą przystąpić osoby, które ukończyły odpowiednie studia. Do egzaminu mogą przystąpić także osoby posiadające tytuł zawodowy technika lub mistrza oraz osoby posiadające dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika.

 

Podstawy kwalifikacji do egzaminu na uprawnienia budowlane

 

Jednym z elementów kwalifikacji kandydatów do egzaminu na uprawnienia budowlane jest stwierdzenie zgodności dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub uzyskanego tytułu zawodowego technika lub mistrza z listą znajdującą się w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278).

Lista zawodów uprawniających do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane

 

Lista zawodów związanych z budownictwem i uprawniających do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane jest inna dla poszczególnych specjalności. Zawody pozwalające na uzyskanie uprawnień w danej specjalności to:

 

• architektoniczna – technik architekt,
• konstrukcyjno-budowlana – technik budownictwa, murarz, murarz-tynkarz, cieśla,
• inżynieryjna mostowa lub drogowa – technik drogownictwa, technik budownictwa, technik dróg i mostów kolejowych,
• inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – technik dróg i mostów kolejowych, technik budownictwa,
• inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym – technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik transportu kolejowego, technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem drogowym,
• inżynieryjna hydrotechniczna – technik budownictwa, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik budownictwa wodnego, technik melioracji wodnych, technik budownictwa wodnomelioracyjnego,
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – technik telekomunikacji,
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – technik urządzeń sanitarnych, technik energetyk, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik gazownictwa, monter sieci gazowych monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter sieci cieplnych, monter sieci wodnych i kanalizacyjnych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – technik elektryk, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych, elektryk.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami