Przepuszczalność betonu

Przepuszczalność betonu

Według autora przepuszczalność po 3 dniach była z chl.w. większa niż bez; po 7, a jeszcze bardziej po 28 dniach rośnie szczelność betonu z zawartością chl.w. Już dodatek 2% chl.w. zmniejsza przepuszczalność betonu bardzo wydatnie, co prawda dopiero po 28 dniach; po 7 dniach uszczelnienie betonu przejawia się dopiero przy 6% chl.w (program uprawnienia budowlane na komputer).
Ten sam autor przeprowadził również próby nasiąkliwości betonu. Badane były zaprawa 1 : 3 (ubijana) oraz betoc żwirowy 1:2:4 (wic = 0,625) z cementem portlandzkim w belkach 10×10 Sł centymetrów. Okazało się, że dodatek chl.w. nie miał najmniejszego wpływ na nasiąkliwość betonu, ani jej nie powiększając, ani zmniejszając (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Szkło wodne. Stosowane bywa jako środek uszczelniający głównie w połączeniu z takimi związkami, jak oleje, żywice i tłuszcze, gdyż ze względu na swą reakcję alkaliczną szkło wodne jest doskonałym emulgatorem tych związków. Samodzielnie wchodzi szkło wodne w reakcje wymiany ze składnikami cementu, w wyniku których zostaje związana część wolnego wapna. Przyjmuje się również, że szkło wodne tworzy w porach betonu krzemową galaretę. Istnieją jednak objekcje co do trwałości tak powstałych związków, szczególnie przy działaniu wody pod ciśnieniem, która może wypłukać powstające w porach związki (uprawnienia budowlane).

Sprawdzające badania przeprowadzono w zakładzie Żelbetnictwa Politechniki Gdańskiej na zaprawach z cementem portlandzkim 250 o składzie normowym (1:1:2: 0,6) oraz schudzonych (1 : 1,5 : 3 : 0,75), zachowując stałą konsystencję zapraw porównawczych i z dodatkiem. Uzyskane dla zapraw wyniki. Jak z tablic wynika, szkło wodne obniża - z wyjątkiem terminu 1-dniowego - wytrzymałość zaprawy i to szczególnie silnie przy dodaniu go w ilości 5% c.c. Spowodowane to jest częściowo i jego osuszającym działaniem na świeżą masę, co pociągnęło za sobą konieczność znacznego zwiększenia ilości wody zarobowej. Uszczelniające działanie szkła wodnego jest tylko umiarkowane, gdyż redukcja przecieku nie przekracza 25% w najkorzystniejszym przypadku dozowania (1% c.c.) (program egzamin ustny).

Na uszczelniającym działaniu krzemionki bezpostaciowej, wiążącej jednocześnie wolne wapno z cementu, opiera się głównie celowość stosowania cementów specjalnych (trasowych lub pucolanowych) do budownictwa wodnego. Można też krzemionkę bezpostaciową stosować bezpośrednio do betonu w postaci mączki, uzyskując umiarkowane jego uszczelnienie przy niekiedy nieznacznym spadku wytrzymałości.

Związki mieszane

Wodorotlenek glinowy. Nie wchodzi on w reakcje z cementem, a jedynie wypełnia pory betonu (opinie o programie). W razie zetknięcia się wodorotlenku glinowego z wodą następuje silne jego spęcznienie, tak że zamyka on pory i blokuje drogę dalszemu napływowi wody. Ponieważ wodorotlenek glinowy jest ciałem koloidalnym o niskiej twardości, dlatego jego spęcznienie nie odbija się ujemnie na strukturze tworzywa. Po ustąpieniu naporu wody wodorotlenek wysycha i wraca do poprzedniej objętości, przy czym proces ten może powtarzać się wielokrotnie.

Uszczelnia on beton, ale jednocześnie, dodany w ilości 3% ciężaru wody, przyspiesza również wiązanie (segregator aktów prawnych). Roztwory 2,5-b5-procentowe wpływają ogólnie biorąc korzystnie tak na szczelność jak i na wytrzymałość betonu [259]. Stosuje się również niekiedy ałun zmielony na sucho z gliną, uzyskując polepszenie wodoszczelności betonu.
Znane są liczne domieszki wodouszczelniające, które pod względem składu chemicznego są mieszaniną związków nieorganicznych i organicznych.

Należą do nich:
1) mieszaniny chlorku wapniowego i chlorku glinowego ze stearynianami sodu, potasu, amonu i wapnia w postaci zawiesin lub past;
2) mieszaniny mydeł potasowych i szkła wodnego (w działaniu podobne do mydeł potasowych, ale powodujące mniejszy spadek wytrzymałości);
3) domieszki w proszku, składające się ze związków glinu lub fluorokrzemianów z domieszką suchego zmielonego mydła glinowego (działanie fluorokrzemianów polega na tworzeniu nierozpuszczalnych związków: CaF2, MgF2 oraz SiOz) (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !