Przerywacz

Przerywacz

Przerywacz - urządzenie do szybkiego periodycznego przerywania obwodu elektrycznego; rozróżnia się p. elektromagnetyczne i p. mechaniczne przerywacz - urządzenie sterujące w postaci odchylanej lub wysuwanej płytki na górnej powierzchni skrzydła; wychylenie p. powoduje oderwanie strug, a co za tym idzie, spadek siły nośnej i powstanie momentu przechylającego przerywacz - część mechanizmu spustowego broni samopowtarzalnej służąca do wyłączenia po każdym strzale mechanizmu spustowego; oddanie kolejnego strzału wymaga ponownego naciśnięcia spustu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przerywacz - substancja służąca do natychmiastowego przerwania procesu wywoływania błony fotograficznej; może to być np. woda z kwasem octowym lodowatym w odpowiedniej proporcji przerywacz zapłonowy - urządzenie do okresowego przerywania przepływu prądu w obwodzie pierwotnym cewki zapłonowej lub iskrownika w celu wywołania wzrostu napięcia wtórnego potrzebnego do wywołania iskrzenia świec zapłonowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przerywka - usuwanie z danej uprawy zbytecznych roślin i pozostawianie innych w wyznaczonych odstępach; zabieg stosowany głównie w uprawie roślin okopowych przerzucanie biegu - zmiana biegu za pomocą dźwigni skrzynki biegów pojazdu mechanicznego przerzut urobku gruntowego - przemieszczanie urobku gruntowego przy użyciu łopat na odległość jednego rzutu łopatą (ok. 3 m) przerzutnik - aut. układ charakteryzujący się istnieniem dwóch stanów wyróżnionych, zbudowany z elementów o działaniu przekaźnikowym lub ciągłym (uprawnienia budowlane).

Przerzutnik astabilny, multiwibrator - przerzutnik charakteryzujący się istnieniem dwóch stanów dynamicznych; przerzut z jednego stanu do drugiego odbywa się samoczynnie przerzutnik bistabilny, flip-flop - przerzutnik charakteryzujący się istnieniem dwóch stanów stabilnych; przerzut z jednego stanu do drugiego następuje pod wpływem zewnętrznego impulsu wyzwalającego (program egzamin ustny).

Przerzutnik monostabilny

Przerzutnik monostabilny, uniwibrator - przerzutnik charakteryzujący się istnieniem jednego stanu stabilnego oraz jednego stanu dynamicznego; przerzut ze stanu pierwszego do drugiego następuje pod wpływem zewnętrznego impulsu wyzwalającego, natomiast przerzut powrotny następuje samoczynnie (opinie o programie).

przerzutnik strumieniowy - element strumieniowy działający jako przerzutnik dzięki wykorzystaniu zjawiska „przyklejania się” strumienia sterowanego sygnałem wejściowym do ścianek jednego z kanałów wyjściowych przerzynanie (drewna) - piłowanie poprzeczne przerzynarka - tarczówka poprzeczna przesadzanie (roślin) - zabieg uprawowy stosowany głównie w ogrodnictwie (także w szkólkarstwie). mający na celu poprawienie warunków wzrostu i rozwoju roślin przez przeniesienie ich na inne miejsce (segregator aktów prawnych).

przesadzanie - operacja kucia swobodnego; równolegle przesunięcie jednej części materiału względem drugiej, bez zamierzonej zmiany wymiarów poprzecznych przesadzenie - wada odkuwki matrycowej; przesunięcie jednej części odkuwki względem drugiej na skutek przesunięcia matryc przesącz - ciecz oddzielona od osadu za pomocą sączenia przesiąkanie - przenikanie cieczy przez materiał przepuszczalny w kierunku mniejszego ciśnienia przesiąkliwość - właściwość środowiska określająca zdolność przepuszczania cieczy przy określonym ciśnieniu.

przesieka - linia ostępowa przesiew - część materiału, która przechodzi przez sito w czasie przesiewania przesiewacz - urządzenie do podziału materiałów sypkich na frakcje różniące się wymiarami ziaren, którego częścią roboczą jest sito (w p. sitowych) lub ruszt z ruchomymi rusztowi- nami (w p. rusztowych) przesiewacz wahliwy - przesiewacz, w którym część robocza wykonuje ruch posuwisto-zwrotny (promocja 3 w 1).

przesiewacz wstrząsowy, przesiewacz wibracyjny - przesiewacz, w którym część robocza wykonuje szybkie ruchy dwukierunkowe o stosunkowo niewielkim skoku przesiewanie - sortowanie materiałów sypkich i kawałkowatych na frakcje różniące się wymiarami ziarn przesilenie, solstycjum - największe oddalenie Słońca od równika niebieskiego przesilenie letnie Słońca - stanowisko letnie Słońca przeskładanie, przeskład - powtórne wykonanie składu; p. jest konieczne w przypadku gruntownych przeróbek złożonego już tekstu.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !