Blog

14.11.2021

Topnikowanie

W artykule znajdziesz:

Topnikowanie

Topnikowanie

Topnikowanie w roztworach chlorku cynku, chlorku amonu lub ich mieszaniny, w temperaturze 70°C w czasie od kilku do kilkunastu minut. Ma ono zabezpieczyć wytrawione i wypłukane powierzchnie przed utlenieniem, usunąć resztkę soli żelaza i osady potrawienne, usunąć resztki tlenków żelaza, zmniejszyć napięcie powierzchniowe przy zanurzaniu do roztopionego cynku i nie dopuścić do powstania w kąpieli twardego cynku (program uprawnienia budowlane na komputer).
- Suszenie w komorach i podgrzewanie do temperatury 160-180°C, wymaganej przy zanurzeniu w kąpieli.
- Cynkowanie w kąpieli cynku o składzie (wagowo): Zn - 99,8°/n, Al - 0,2% i temperaturze 430-M60°C, a więc nieco wyższej od temperatury topnienia cynku (419,4°C).

Element konstrukcji o temperaturze 16CK-180°C wprowadza się do kąpieli cynkowej, przy czym zachodzi silne burzenie się kąpieli. Po stopieniu topnika na powierzchni stalowej wytwarza się warstewka cynku silnie związana z podłożem siłami adhezji. Dopiero dalsze nagrzanie w kąpieli powoduje reakcję chemiczną i wytworzenie się warstwy stopowej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Grubość powstającej w kąpieli powłoki cynkowej zależy od:
- grubości części cynkowanych (tabl. 2-5),
- składu chemicznego stali (zawartość w stali węgla ponad 0,2%i oraz zawartość krzemu wpływa na wzrost grubości powłoki; najcieńsze powłoki powstają w stalach nieuspokojonych, najgrubsze - w stalach nisko-stopowych 18G2 i 18G2A),
- położenia cynkowanej powierzchni w kąpieli cynkowej (uprawnienia budowlane).

Na płaszczyznach usytuowanych w kąpieli pionowo grubość warstwy cynku wchodzącego w reakcję chemiczną ze stalą dochodzi do 60 (im, na płaszczyznach poziomych zaś do 120 [im. W celu zmniejszenia grubości tej warstwy element wyjmuje się z kąpieli w położeniu ukośnym.
Czas przetrzymywania elementu w kąpieli cynkowej zależy od grubości części i wynosi:
- dla grubości 1 mm - 0,5 min,
- dla grubości 4-5 mm - 2-3 min,
- dla większych grubości - do 4 min (program egzamin ustny).
Studzenie wymuszone w wodzie, a następnie nadmuchem powietrza, mające na celu doprowadzenie do skrzepnięcia powłoki cynkowej.
Obróbka wykańczająca, polegająca na usunięciu sopli i nacieków za pomocą szlifierek.

Chromianowanie

Chromianowanie przez zanurzenie na kilkanaście sekund w roztworze wodnym chromianu sodu z dodatkiem stężonego kwasu siarkowego. Ma ono na celu zwiększenie odporności korozyjnej powłoki cynkowej i ułatwienie lakierowania (opinie o programie).
Ocynkownie stanowią oddzielny zakład bądź oddzielny wydział wytwórni, wyposażony w suwnice mostowe. Wanny ustawione poprzecznie do długości hali mają zazwyczaj długość od 8 do 15 m. Za granicą budowane są ocynkownie o wydajności 30 OOOTOO 000 t/rok.

Trwałość powłoki cynkowej można scharakteryzować jej ubytkami rocznymi w zależności od środowiska. Cynk jest mało odporny na korozję w środowisku silnie kwaśnym i alkalicznym, i w tych środowiskach wymaga dodatkowej ochrony przez pasywację lub stosowanie powłok lakierowych. W innych środowiskach trwałość powłoki jest dobra, nie mniejsza od 15 lat (segregator aktów prawnych).
Koszt ocynkowania ogniowego wynosi 4200-4300 zł/t. W słupach trakcyjnych o powierzchni ok. 50 m*/t koszt wynosi ok. 90 zł/m*. Koszt ocynkowania natryskowego ręcznego wynosi 150-ł-300 zł/m2.
Według danych firm budowlanych, koszt konstrukcji cynkowanej jest mniejszy od kosztu konstrukcji malowanej wielowarstwowo.

Należy tu ponadto nadmienić, że proces cynkowania ma pewien wpływ na wytrzymałość konstrukcji. Podczas kąpieli w temperaturze ponad 400°C zachodzi bowiem częściowe odprężenie konstrukcji z naprężeń własnych. Wraz ze zmianą stanu naprężeń własnych konstrukcji podczas nagrzania w kąpieli należy się liczyć również z jej odkształceniami, a w szczególności ze zwichrowaniem, które jest trudne do usunięcia, tym bardziej że konstrukcji ocynkowanych nie można prostować przez nagrzewanie palnikiem (promocja 3 w 1).
Z tych względów niewskazane jest cynkowanie elementów giętych na zimno, które w procesie cynkowania ulegają znacznym odkształceniom.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami