Przewody instalacyjne

Przewody instalacyjne

Ramy drewniane, metalowe i aluminiowe o profilach zamkniętych zwiększają izolacyjność akustyczną okna w stosunku do izolacyjności szyb o 1 do 2 dB. Związane to jest z działaniem dodatkowej masy. Wyposażenie instalacyjne budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej jest źródłem znacznych zakłóceń akustycznych, przenikających do pomieszczeń chronionych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Pochodzą one:

 1. z pomieszczeń technicznych, takich jak węzły cieplne, wentylatornie, maszynownie dźwigowe itp.,
 2. z przewodów instalacyjnych przechodzących przez pomieszczenia chronione lub w ich pobliżu,
 3. bezpośrednio od urządzeń instalacyjnych zamontowanych w pomieszczeniach chronionych lub w ich pobliżu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przewody instalacyjne stanowią drogę przenoszenia hałasów instalacyjnych, mogą również następować przez nie przesłuchy między pomieszczeniami, pogarszające wzajemną izolację akustyczną pomieszczeń.

Hałasy z pomieszczeń technicznych mogą przenikać nie tylko do przyległych pomieszczeń chronionych, ale również do pomieszczeń usytuowanych w stosunkowo dużych odległościach. Jest to wynikiem przenikania hałasów zarówno drogą powietrzną, jak i materiałową (uprawnienia budowlane). W przypadku pomieszczeń technicznych zawierających źródła drgań powietrzno-materiałowych przenikanie dźwięku drogą materiałową jest stosunkowo często dominujące. Zasady ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń przed hałasami instalacyjnymi sprowadzają się do stosowania urządzeń instalacyjnych o parametrach akustycznych zgodnych z wymaganiami normowymi (na przykład wg PN-87/B-02151.02) (program egzamin ustny).

Prawidłowe efekty akustyczne można uzyskać jedynie przy konsekwentnej realizacji jednocześnie wszystkich powyższych zasad. Zaniedbanie realizacji choćby jednego typu zabezpieczenia powoduje zniweczenie pozytywnych skutków pozostałych zabezpieczeń.

Problemy akustyczne

Problemy akustyczne związane z instalacją c.o. to:

 1. przenikanie hałasów z węzłów cieplnych do pomieszczeń chronionych.
 2. „gwizdanie” grzejników,
 3. przesłuchy między pomieszczeniami przy przejściach przewodów c.o. przez przegrody.

„Gwizdanie” grzejników występuje przy niewłaściwym skrzyżowaniu instalacji. Jest to hałas zawierający tony proste (ok. 1000 Hz), w wyniku czego jest bardzo uciążliwy dla użytkowników budynku. Przy kryzach założonych prawidłowo, dostosowanych do ciśnienia w sieci, zjawisko to nie występuje. Aby przeciwdziałać powstawaniu przesłuchów między pomieszczeniami, przejścia przewodów c.o. przez przegrody powinny być zabezpieczone według zasad (opinie o programie).

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się hałasów z pomieszczenia węzła cieplnego niezbędne jest wykonanie zabezpieczeń akustyczno-budowlanych i instalacyjnych w samym w’ęźle. Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje węzłów cieplnych wbudowanych:

 • węzły cieplne, zlokalizowane całkowicie w budynku,
 • węzły cieplne z pomieszczeniami pomp, zlokalizowanymi poza obrysem budynku.
 • obłożenie ścian wełną mineralną w płytach grubości 5 cm i obmurowanie izolacyjną z cegły grubości 12,5 cm. Zabezpieczenie to ma za zadanie zmniejszenie przenoszenia bocznego oraz umożliwienie umocowania przewodów do ścianki odizolowanej od konstrukcji budynku. Ważnym szczegółem jest odizolowanie dodatkowej ścianki od stropu nad węzłem cieplnym na przykład przez wprowadzenie przekładki z płyty pilśniowej porowatej. Izolowanie ścian dotyczy nie tylko ścian ograniczających węzeł cieplny, ale również ścian wewnętrznych w węźle;
 • zwiększenie izolacyjności akustycznej stropu przez zastosowanie podwieszonego sufitu z materiałem izolacyjnym z wełny mineralnej;
 • otulenie wełną mineralną i obudowanie (np. ekranami z płyty drewnopochodnej) wszelkich przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych przechodzących przez węzeł cieplny;
 • posadowienie pomp na oddylatowanych fundamentach, amortyzacja pomp i łączenie z przewodami przez elastyczne łączniki; istotne jest, aby elastyczne wstawki przy pompie (na wejściu i wyjściu) zlokalizowane były przed mocowaniem przewodu do ściany (promocja 3 w 1);
 • elastyczne podwieszenie przewodów do stropu, elastyczne mocowanie do ścian; uzyskuje się to przez wprowadzenie przekładek elastycznych między przewodami a elementami mocującymi;
 • zastosowanie elastycznych otulin przewodów przy przejściach przez ściany;
 • zwiększenie izolacyjności akustycznej drzwi do pomieszczenia węzła cieplnego.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

System drenażowy

System drenażowy do zbioru elementów i struktur, które są połączone w celu zbierania, odprowadzania i kontrolowania kontroli wody opadowej i…

Izolacja fundamentalna

Izolacja fundamentalna jest skutkiem tworzenia, mającego na celu wyeliminowanie wilgoci oraz izolowanie budynku od gruntu (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja…

Tynki końcowe

Tynki końcowe do rodzaju końcowego składowania. Są jednym z popularnych ze względu na inne zalety, takie jak zastosowanie, które są…

Cegły nietynkowane

Cegły nietynkowane na elementy, które nie nakładają warstwy tynku ani innej warstwy wykończeniowej (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !