Przewóz stali

Przewóz stali

Najpraktyczniejsze do przewozu stali, szczególnie prętów o większych długościach. są platformy. Jedynie stal zbrojeniowa w kręgach jest przewożona w wagonach krytych.
Huty załadowują stal na wagony przeważnie za pomocą urządzeń mechanicznych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wiązki stali podwiesza się na kilku cięgnach do belki poprzecznej tak, aby pręty nie ulegały zginaniu. Tylko transport stali w kręgach, przewożonej w wagonach krytych, wymaga ręcznego wtaczania kręgów do wagonów. Kręgi lub pręty układa się równomiernie na podłodze wagonu, aby nie przeciążały osi z jednej lub drugiej strony wagonu. Po ułożeniu stal zamocowuje się w ten sposób, aby wstrząsy w czasie przetaczania wagonu nie zmieniały jej położenia. W żadnym przypadku pręty nie mogą wystawać poza podłogę platformy. Stal powinna być tak układana, aby przy jej wyładunku można było otwierać drzwi wagonu z jednej i drugiej strony (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Wybór odpowiedniego środka transportowego do przewiezienia stali z bocznicy kolejowej zależy od wielkości przesyłki oraz tego, czy stal została dostarczona w kręgach, czy w prętach. Przy przewozie stali samochodem dąży się do tego, aby pręty, szczególnie o średnicy większej od 20 mm, nie zwisały. Pręty małych średnic zwisając nie krzywią się wcale lub tylko minimalnie.
Długie i grube pręty przewozi się na samochodach zaopatrzonych w dwukołową przyczepę.

Pręty muszą być równo rozłożone i mocno przywiązane do skrzyni pojazdu (uprawnienia budowlane). Warunki techniczne wykonywania robót budowlanych zezwalają na wleczenie wiązek. Nie jest ono jednak wskazane przy braku utwardzonych nawierzchni, szczególnie w okresach deszczowych roku, gdyż powodują zanieczyszczenie prętów. Zwiększa to pracochłonność robót zbrojarskich i grozi przy nie dość ścisłym nadzorze wbudowaniem prętów zanieczyszczonych .
Kręgi stali układa się na dnie skrzyni wozu na płask.

W czasie przeładunku i wyładunku pręty powinny być starannie układane, aby nie krzyżowały się i przez to samoczynnie nie wyginały.
W przypadku ręcznego wyładunku wykonują go zespoły dwuosobowe, a przy większych średnicach stali - trzyosobowe. Ładowacze chwytają pręty z dwóch stron, cięższe dodatkowo jeszcze po środku, by pręty nie gięły się i przenoszą je kolejno w miejsce składowania lub na inny środek transportowy, uważając, aby pręty się nie krzyżowały (program egzamin ustny).

Magazynowanie stali

Ręczny przeładunek stali w kręgach z wagonów na samochody, w przypadku gdy poziom podłogi wagonu jest wyższy od poziomu platformy samochodu, odbywa się w ten sposób, że kręgi zsuwa się po pochylni.
Przy jednakowym poziomie podłóg obu pojazdów kręgi można przenosić ręcznie na drążku lub przetaczać.

Wyładunek stali z samochodów powinien odbywać się tak sarno jak z wagonów (opinie o programie). Przy wyładunku stali w kręgach nie można ich zrzucać, ponieważ mogą się rozwiązać i wolne końce mogą pokaleczyć pracujących przy wyładunku. Stali prętowej również się nie zrzuca, aby się nie powyginała. W czasie wyładunku stal jest od razu segregowana.
Stal zbrojeniową przechowuje się w zasadzie na otwartym powietrzu. Jedynie zakłady prefabrykacji i budowy przygotowane do prowadzenia robót w okresie zimowym budują wiaty do magazynowania stali. Ważną rzeczą jest dobre zlokalizowanie i urządzenie magazynu stali tak, aby jej transport z magazynu do produkcji był krótki i mało pracochłonny.

Magazyn stali sytuuje się jak najbliżej drogi dojazdowej i zarazem w pobliżu zbrojami (segregator aktów prawnych).
Układ zasieków powinien być dostosowany do układu stanowisk pracy w zbrojami w ten sposób, aby produkcja w zbrojami przebiegała w sposób jednokierunkowy.

Wielkość powierzchni placu przeznaczonego pod magazyn stali wyznacza się w projekcie organizacji robót. Przyjmuje się normę 3 T m. W obliczeniu uzależnia się powierzchnię placu magazynu od:

a) zakresu robót wyrażającego się ciężarem przerabianej stali oraz normatywu zapasu przyjmowanego u nas na 60 dni,

b) rodzaju i wymiarów potrzebnej stali (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !