Przeziernik

Przeziernik

Przeziernik - armatura wskazująca ruch czynnika przepływającego przez otwór dwustronnie zamknięty przezroczystymi szybkami przezrocze - obraz fotograficzny wykonany na materiale światłoczułym przezroczystym, przeznaczony do rzutowania na ekran za pomocą epidiaskopu; - diapozytyw’ przezrocze - nieoszklony, zwykle ozdobny otwór w ścianie budowli; charakterystyczny w architekturze romańskiej i gotyckiej przezroczystość - zdolność ośrodka do przepuszczania światła padającego nań prostopadle, bez zmiany kierunku (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przezroczystość elektryczna - występowanie zależności impedancji wejściowej od impedancji obciążenia i impedancji wyjściowej od impedancji źródła przeżarcie na wskroś - zniszczenie materiału wskutek korozji w postaci wżerów przenikających całą grubość przedmiotu przeżarcie płaszcza (żeliwiaka) - uszkodzenie płaszcza żeliwiaka spowodowane uszkodzeniem wykładziny przeżarcie wykładziny - wyżarcie wykładziny drewna, smolistość drewna - nadmierne przesycenie drewna żywicą wywołane uszkodzeniem mechanicznym albo porażeniem drzewa przez grzyby (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przędność - wielkość określająca zdolność surowców włókienniczych do przerobu na wysokogatunkową przędzę, równa iloczynowi średniego numeru przędzy i wydajności (masie uzyskiwanej z 1 kg surowca) przędzy przędza - włók. dowolnie długa nitka otrzymywana z włókien naturalnych lub sztucznych w wyniku przędzenia; zależnie od rodzaju włókien rozróżnia się p. bawełnianą, wełnianą, jedwabną itd. przędza azbestowa - przędza wytwarzana z włókna azbestowego o znormalizowanej grubości, stosowana do wyrobu tkanin azbestowych, plecionych sznurków uszczelniających oraz do uszczelniania drobnych części maszyn i aparatów cieplnych w warunkach podwyższonej temperatury (uprawnienia budowlane).

Przędza czesankowa

Przędza czesankowa - przędza z wełny otrzymana systemem czesankowym; przed przędzeniem wyczesuje się z taśmy wszystkie krótkie włókna; p.cz. jest silniej skręcona niż przędza zgrzebna i ma gładką powierzchnię; otrzymuje się z niej wysokogatunkowe tkaniny czesankowe, w których splot jest widoczny; p.cz. jest wytwarzana także z mieszanek wełny i syntetycznego włókna ciętego, jak również z przędzy z syntetycznego włókna ciągłego (program egzamin ustny).

Przędza nitkowana - przędza otrzymana przez złączenie i skręcenie dwóch lub kilku nitek przędzy pojedynczej przędza teksturowana - przędza otrzymywana w wyniku teksturowania przędza wysokosprężysta - przędza wykazująca wielokrotną rozciągliwość pod działaniem sił rozciągających, po których ustąpieniu powraca szybko do postaci pierwotnej; wydłużenie przy zerwaniu nie mniej niż 550% (opinie o programie).

Przędza zgrzebna - przędza z krótkich, cienkich i silnie karbikowatych włókien wełny; jest słabo skręcona, miękka i łatwo spilśnia się przędzalnia - zakład przemysłowy wytwarzający przędzę przędzalnictwo - dział włókiennictwa obejmujący przerób włókien na przędzę przędzarka - maszyna włókiennicza do przerabiania niedoprzędu na przędzę przędzarka obrączkowa - przędzarka, w której przędza jest prowadzona przez biegacz w kształcie litery C, umieszczony na obrączce; biegacz hamuje nitkę przędzy i nawijają na cewkę przędzarka skrzydełkowa - przędzarka, w której charakterystycznymi elementami są obracające się skrzydełka nawijające przędzę na cewkę; p.s. stosowane są do przędzenia włókien łykowych (len, konopie, juta) (segregator aktów prawnych).

Przędzarka wirówkowa - przędzarka z garnkiem osadzonym na wrzecionie, stosowana przy nitkowaniu przędzy z włókien sztucznych; nitka jest kierowana przez prowadnik do obracającego się garnka, w którym otrzymuje skręt i układa się na ścianach garnka przędzarka wózkowa, selfaktor - przędzarka, na której przędzenie odbywa się w kilku etapach, przy czym wrzeciona są umieszczone na ruchomym wózku.

Przędzenie - wytwarzanie przędzy z surowców włókienniczych; (2) w węższym znaczeniu - operacje wykonywane na przędzarce przędzenie pneumatyczne - rodzaj przędzenia bez- wrzecionowego, w którym do formowania nitki przędzy wykorzystano energię kinetyczną wirującego strumienia powietrza w nieruchomej komorze przędzy (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !