Blog

Odstęp między słupami zdjęcie nr 10
25.08.2020

Przyczepność betonu starego

W artykule znajdziesz:

Przyczepność betonu starego

Odstęp między słupami zdjęcie nr 11
Przyczepność betonu starego

W przypadku gdy dobetonowywanie betonu nowego do „starego” następuje w tym samym dniu, ale po dłuższym postoju (ponad 6 godzin), zachować należy szczególną ostrożność przy układaniu mieszanki w pobliżu spoiny roboczej. Pręty zbrojeniowe tkwią wówczas w betonie, który jest w trakcie wiązania i przez niewłaściwe układanie i zagęszczanie nowego betonu można w sposób istotny naruszyć przyczepność betonu starego do stali zbrojeniowej (program uprawnienia budowlane na komputer). Ponadto przy cienkich płytach może dojść do niepożądanych odkształceń i pęknięć wiążącego betonu „starego”.

W słupach z zastosowaniem wibratorów przyczepnych, przenoszących drgania na znaczne odległości, wznowienie betonowania można rozpocząć po przerwie trwającej ponad 5 godzin, dopiero po uzyskaniu przez beton wytrzymałości Rc = 25 kG/cm2. Pierwszą warstwę od spoiny roboczej o grubości nic mniejszej od 30 cm zagęszcza się w tym przypadku za pomocą wibratora wgłębnego lub ręcznie. Mieszanki betonowe, po ich ułożeniu w deskowaniu, tego warunku na ogół nie spełniają, zawierając przestrzenie wolne wypełnione powietrzem. Dotyczy to nawet mieszanek płynnych, które mają 1-2% powietrza. Daleko więcej przestrzeni wolnych (10-20%) mają betony wilgotne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Proces zagęszczania ma na celu zbliżenie mieszanek do założeń wynikających z równania szczelności. Realizacja tego zadania odbywa się różnymi sposobami, które najogólniej można podzielić na ręczne (ubijanie betonu) i mechaniczne.
Znane dotychczas metody mechaniczne zagęszczania betonu dzielimy na dwie grupy, a mianowicie:
- metody o stałym (lub mało zmiennym) wskaźniku wodocementowym przed i po uformowaniu, do których zaliczamy:
- ubijanie,
- wibrowanie,
- wibrowanie pod obciążeniem, wibroubijanie i wibroprasowTanie,
- prasowanie,
- utrząsanie,
- metody, w trakcie stosowania których zmienia się znacznie wartość wskaźnika wodocementowego betonu, a mianowicie:
- odpowietrzanie i wibroodpowietrzanie,
- wirowanie (uprawnienia budowlane).

Ubijanie ręczne powierzchniowe

Większość z mechanicznych metod zagęszczania masy betonowej wymaga użycia specjalnych urządzeń i nadaje się do zastosowania jedynie w stacjonarnych zakładach prefabrykacji, toteż nie będzie tu szczegółowo omówiona. Bliższe dane na ten temat znajdzie czytelnik w tomie VII „Budownictwa betonowego” (program egzamin ustny).

Ubijanie ręczne powierzchniowe za pomocą ubijaków płaskich o ciężarze 7-H6 kG stosowane jest do betonów o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej, przy maksymalnej grubości warstw 20-30 cm. Jest to metoda ongiś stosowana powszechnie, dziś należąca do historii. Z uwagi na robociznę jest bardzo droga, a ponadto daje beton niejednorodny. Stosowano ją na budowach i w zakładach prefabrykacji (opinie o programie).
Ubijanie ręczne wgłębne za pomocą ubijaków w postaci ostro zakończonych prętów stalowych, stosowane dawniej i dziś przy zagęszczaniu ręcznym betonów o konsystencji od plastycznej do ciekłej.
Ubijanie mechaniczne za pomocą ubijaków pneumatycznych spalinowych lub elektrycznych, dających od 500 do 1000 uderzeń na minutę, stosowane do betonów o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej.

Zagęszczanie betonu następuje na zasadzie stłoczenia i utrząsania, co metodę tę zbliża do wibrowania i utrząsania (segregator aktów prawnych). Ma ona zastosowanie na budowie i w zakładach prefabrykacji.
Wibrowanie stosowane do betonów o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznch, a przy rozwiniętym przekroju i gęstym uzbrojeniu - nawet przy konsystencji plastycznej.
Pod działaniem szybkich drgań wibratora zanikają w mieszance siły tarcia oraz przyczepności, w rezultacie czego mieszanka przechodzi w stan ciężkiego płynu.

Cięższe składniki betonu pod wpływem siły ciężkości układają się ściśle wypełniając wszelkie luki i przestrzenie wolne, a zaczyn cementowy jest wypychany ku górze. Do wibrowania stosuje się różne typy wibratorów, jak wibratory powierzchniowe, wgłębne - zwane perwibratorami, przyczepne oraz stoły wibracyjne (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Odstęp między słupami zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Odstęp między słupami zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Odstęp między słupami zdjęcie nr 16 Odstęp między słupami zdjęcie nr 17 Odstęp między słupami zdjęcie nr 18
Odstęp między słupami zdjęcie nr 19
Odstęp między słupami zdjęcie nr 20 Odstęp między słupami zdjęcie nr 21 Odstęp między słupami zdjęcie nr 22
Odstęp między słupami zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Odstęp między słupami zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Odstęp między słupami zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Odstęp między słupami zdjęcie nr 32 Odstęp między słupami zdjęcie nr 33 Odstęp między słupami zdjęcie nr 34
Odstęp między słupami zdjęcie nr 35
Odstęp między słupami zdjęcie nr 36 Odstęp między słupami zdjęcie nr 37 Odstęp między słupami zdjęcie nr 38
Odstęp między słupami zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Odstęp między słupami zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Odstęp między słupami zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami