Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża

Przy stosowaniu materiałów malarsko-lakierniczych zawierających rozpuszczalniki bądź rozcieńczalniki organiczne należy:
- prowadzić roboty malarskie przy otwartych oknach lub przy sprawnej wentylacji pomieszczenia, zapewniającej co najmniej czterokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny.
- przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, używania narzędzi i silników powodujących iskrzenie oraz używania otwartych palenisk.
Praca ponad 4 godziny w pomieszczeniach malowanych farbami na lotnych rozpuszczalnikach jest niedopuszczalna (program uprawnienia budowlane na komputer).

Szczególna uwaga na bezpieczeństwo powinna być zwrócona przy malowaniu natryskowym, w wypadku używania materiałów zawierających lotne rozcieńczalniki organiczne.
Łatwopalność materiałów malarskich wymaga szczególnej ostrożności w postępowaniu z ogniem.

Wysoki stopień niebezpieczeństwa dla życia malarzy stwarza możliwość wybuchu par rozpuszczalników organicznych w wypadku, gdy osiągną one wysoki stopień koncentracji w. powietrzu pomieszczeń.
W celu przeciwdziałania temu należy zapewnić dobre wietrzenie pomieszczeń i maksymalne ograniczenie użycia ognia.
Tapetowanie zalicza się do nowoczesnych sposobów wykończenia wnętrz budynków i sprzyja uprzemysłowieniu robót wykończeniowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Technika tapetowania polega na naklejaniu taśm papierowych, zwanych tapetami, które obecnie są materiałami znacznie udoskonalonymi w stosunku do tapet tradycyjnych (np. są zmywalne).
Do techniki tapeciarskiej zbliżona jest technika okładania ścian tkaninami powlekanymi.
Obecnie produkuje się tapety wodoodporne, tj odporne na ścieranie gąbką lub szmatką zwilżoną w czystej wodzie, oraz zmywalne, tj. odporne na zmywanie wodą z dodatkiem środków piorących. Do tej ostatniej grupy należą również tzw. tapety winylowe.
Tapety są obecnie dostarczane w postaci arkuszy zwijanych w rolki. Szerokość arkusza z fabrycznie obciętymi marginesami wynosi 53 cm. długość I0.05 m. liczona na cztery wysokości pomieszczeń mieszkalnych (uprawnienia budowlane).
Podstawowe wyposażenie techniczne do robót tapeciarskich składa się z:
- narzędzi do cięcia tapet - linia drewniany z metalową wkładką do cięcia metodą oddzierania, nóż z wymiennymi ostrzami, nożyce.
- narzędzi do nanoszenia kleju - pędzle (ławkowiec, pierścieniowy), narzędzi do dociskania tapet do podłoża - szczotka tapeciarska, wałek gumowy szeroki, wałek gumowy do dociskania połączeń arkuszy.
- sprzętu pomocniczego - składany stół tapeciarski. składany stojak (pomost) przenośny, drabina malarska itp.

Kleje do przyklejania tapet

Do przygotowania podłoża stosowane są ponadto takie same narzędzia i sprzęt jak w robotach malarskich (program egzamin ustny).
Jako podłoże pod tapety nadają się wszelkie powierzchnie wewnętrznych elementów budynku, które są równe, mocne, suche oraz nie wykazują szkodliwego oddziaływania na klej lub tapetę (np. alkaliczność, zanieczyszczenie olejami).
Wilgotność podłoża nie powinna być wyższa niż: betonowego - 4% gipsowego - 3%. Przy stosowaniu tapet grubszych, szczególnie zaś tapet winylowych, dopuszczalna wilgotność nie może przekraczać 3% dla podłoża betonowego i dla gipsowego. Stopień równości i gładkości podłoża pod tapetę powinien odpowiadać wymaganiom określonym dla tynków IV kategorii wg PN-70/B-10I01.
Doprowadzenie podłoża do stanu właściwej równości i gładkości wykonuje się metodą szpachlowania stosowanymi zwykle do tego celu materiałami (np. plastyczna masa tynkarska PMT. zaprawa cementowa plastyfikowana dyspersją POW Winacct D52S, szpachlówka gipsowo-klejowa, zaprawa gipsował (opinie o programie).
Usuwanie usterek podłoża, jak np, neutralizowanie odczynu alkalicznego, izolowanie plam itp.. wykonuje się podobnie jak w technikach malarskich.
Miejsca, w których występują na powierzchni podłoża fragmenty zbrojenia, gwoździe, marki itp. powinny być zaizolowane lakierem a faitowym lub farbą rdzochronną. Podłoża, szczególnie zaś podłoża porowate, wymagają zagruntowania preparatem zarobionym wodą w proporcji ciężarowej l :5, a następnie (po upływie l godziny) rozrzedzonym do potrzebne] konsystencji, jednak nie rzadszej niż roztwór. Do gruntowania może być również użyty roztwór kleju przewidzianego do przyklejania tapet.

Roztwór takiego kleju powinien być o proporcji 1:20-1:30, zależnie od stopnia nasiąkliwości podłoża.
W miejscach połączeń elementów wielkopłytowych oraz w narożach, w których mogą występować pęknięcia, należy równocześnie z gruntowaniem nakleić pasek gazy usztywnionej typu I/GO/80.
Gruntowame powinno być przeprowadzone w dniu poprzedzającym przyklejenie tapet (segregator aktów prawnych).
Kleje do przyklejania tapet powinny być przygotowane w przeddzień stosowania. Suchy klej należy wolno wsypywać do wody w proporcji 1:10 (1 część kieju nu 10 części wody - ciężarowo) przy ciągłym mieszaniu. Przed użyciem (następnego dnia) roztwór kleju należy ponownie wymieszać.
Ten podstawowy (10-procentowy) roztwór kleju nadaje się do przyklejania tapet grubszych (tj. o gramaturze powyżej 160 g/m2) oraz tapet o fakturze wytłaczanej i tapet winylowych.
Do przyklejania tapet cieńszych (tzn. o gramaturze poniżej 160 g/m2) roztwór powinien być rzadszy (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !