Blog

30.05.2018

Przykładowe odpowiedzi z egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Przykładowe odpowiedzi z egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane


 

Reklama: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 - wersja na komputer oraz wersja na telefon/tablet pozwoli Ci na efektywne przygotowanie się do egzaminu na uprawnienia budowlane. Aktualności i przydatne informacje odnośnie uprawnień budowlanych znajdziesz TUTAJ. Opinie użytkowników odnośnie naszych programów oraz ich wspomnienia po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz TUTAJ.

 

Czy ściany, w których znajdują się przewody kominowe mogą być obciążone stropami?


1. Ściany, w których znajdują się przewody kominowe, mogą być obciążone stropami, pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, a także jeżeli nie spowoduje to nieszczelności lub ograniczenia światła przewodów. 2. Trzonów kominowych wydzielonych lub oddylatowanych od konstrukcji budynku nie można obciążać stropami ani też uwzględniać ich w obliczeniach jako części tej konstrukcji.


Jakie wymagania przeciwpożarowe powinien spełniać budynek tymczasowy, przeznaczony na cele widowiskowe lub inne zgromadzenia ludzi?


Budynek tymczasowy może być przeznaczony na cele widowiskowe lub inne zgromadzenia ludzi, jeżeli:


1. jest jednokondygnacyjny,

2. widownia jest dostępna z poziomu terenu,

3. dach lub stropodach mają przekrycie co najmniej trudno zapalne,

4. ma wyjścia, przejścia i dojścia ewakuacyjne o liczbie i wymiarach określonych w przepisach rozporządzenia, oznakowane - zgodnie z Polskimi Normami - znakami bezpieczeństwa,

5. ma oświetlenie ewakuacyjne i bezpieczeństwa,

6. ma instalację elektryczną wykonaną zgodnie z Polskimi Normami.


Na jakiej wysokości od podłogi powinny być umieszczone wewnętrzne podokienniki w pomieszczeniach znajdujących się w budynkach: niskich, średniowysokich, wysokich i wysokościowych?


1. W budynkach na kondygnacjach położonych poniżej 25 m nad terenem odległość między górną krawędzią wewnętrznego podokiennika a podłogą powinna wynosić co najmniej 0,85 m, z wyjątkiem przyziemia oraz ścianek podokiennych w loggi, na tarasie lub galerii, gdzie nie podlega ona ograniczeniom.

2. W budynku na kondygnacjach położonych powyżej 25 m nad terenem między górną krawędzią podokiennika a podłogą należy zachować odległość co najmniej 1,1 m, z wyjątkiem okien wychodzących na loggie, tarasy lub galerie.

3. Wysokość położenia podokiennika, określona w ust. 1 i 2, może być pomniejszona, pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia okna balustradą do wymaganej wysokości lub zastosowania w tej części okna skrzydła nieotwieranego i szkła o podwyższonej wytrzymałości.

 

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami