Blog

Gnejsy zdjęcie nr 10
30.05.2018

Przykładowe pytania z norm - pale i fundamenty betonowe

W artykule znajdziesz:

Przykładowe pytania z norm - pale i fundamenty betonowe


Przykładowe pytania z norm - fundamenty betonowe

 

Jakie sposoby wykonywania pali wierconych wyróżnia norma (w tablicy współczynników technologicznych)?


Norma wyróżnia (w tablicy współczynników technologicznych) następujące sposoby wykonywania pali wierconych:

a) w rurach obsadowych wyciąganych,

b) w rurach obsadowych pozostawianych w gruncie,

c) z rurą obsadową zagłębianą i wyciąganą głowicą pokrętną,

d) w zawiesinie iłowej,

e) metodą obrotowo - ssącą z płuczką wodną,

f) metodą Wolfsholza.

 

Reklama: Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Przeczytaj jak nasze oprogramowanie pomogło innych użytkownikom, którzy starali się o uprawnienia budowlane w poprzednich sesjach egzaminacyjnych - Opinie o programie. Pytania na egzamin ustny znajdziesz w trybie Egzamin Ustny. Sprawdź również promocje 2 w 1 oraz 3 w 1.


Jakie rodzaje stanów granicznych użytkowania wyróżnia norma?


Norma wyróżnia następujące rodzaje stanów granicznych użytkowania:

a) osiadanie pala pojedynczego,

b) średnie osiadanie fundamentu palowego lub średnie osiadanie fundamentów budowli,

c) przechylenie budowli jako całości lub jej wydzielonej części,

d) odkształcenie konstrukcji: - wygięcie (ugięcie) fundamentu względnie budowli jako całości lub jej części między dylatacjami, - różnica osiadań fundamentu lub fundamentów budowli.


W jakich przypadkach nośność grupy pali równa się sumie nośności pali pojedynczych, niezależnie od ich rozstawu?


Nośność grupy pali równa się sumie nośności pali pojedynczych, niezależnie od ich rozstawu w następujących przypadkach:

a) pale opierają się na skale,

b) dolne końce pali są wprowadzone na głębokość co najmniej 1.0 m w zagęszczone grunty gruboziarniste oraz piaski grube lub grunty spoiste zwarte,

c) pale wbijane są bez wpłukiwania w piaski zagęszczone lub średnio zagęszczone (dotyczy to także pali Franki, Vibro, Fundex).


Od czego zależą tabelaryczne wartości jednostkowego granicznego oporu gruntu wzdłuż pobocznicy pala?


Tabelaryczne wartości jednostkowego granicznego oporu gruntu wzdłuż pobocznicy pala są podane dla głębokości 5.0 m i większej mierząc od poziomu terenu i zależą od rodzaju gruntu, jego stopnia zagęszczenia gdy jest to grunt niespoisty lub stopnia jego plastyczności gdy jest to grunt spoisty.

 

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Gnejsy zdjęcie nr 11
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Gnejsy zdjęcie nr 12
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Gnejsy zdjęcie nr 15 Gnejsy zdjęcie nr 16 Gnejsy zdjęcie nr 17
Gnejsy zdjęcie nr 18
Gnejsy zdjęcie nr 19 Gnejsy zdjęcie nr 20 Gnejsy zdjęcie nr 21
Gnejsy zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Gnejsy zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Gnejsy zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Gnejsy zdjęcie nr 31 Gnejsy zdjęcie nr 32 Gnejsy zdjęcie nr 33
Gnejsy zdjęcie nr 34
Gnejsy zdjęcie nr 35 Gnejsy zdjęcie nr 36 Gnejsy zdjęcie nr 37
Gnejsy zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Gnejsy zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Gnejsy zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami