Blog

30.05.2018

Przykładowe pytania z norm - pale i fundamenty betonowe

Przykładowe pytania z norm - pale i fundamenty betonowe


Przykładowe pytania z norm - fundamenty betonowe

 

Jakie sposoby wykonywania pali wierconych wyróżnia norma (w tablicy współczynników technologicznych)?


Norma wyróżnia (w tablicy współczynników technologicznych) następujące sposoby wykonywania pali wierconych:

a) w rurach obsadowych wyciąganych,

b) w rurach obsadowych pozostawianych w gruncie,

c) z rurą obsadową zagłębianą i wyciąganą głowicą pokrętną,

d) w zawiesinie iłowej,

e) metodą obrotowo - ssącą z płuczką wodną,

f) metodą Wolfsholza.

 

Reklama: Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Przeczytaj jak nasze oprogramowanie pomogło innych użytkownikom, którzy starali się o uprawnienia budowlane w poprzednich sesjach egzaminacyjnych - Opinie o programie. Pytania na egzamin ustny znajdziesz w trybie Egzamin Ustny. Sprawdź również promocje 2 w 1 oraz 3 w 1.


Jakie rodzaje stanów granicznych użytkowania wyróżnia norma?


Norma wyróżnia następujące rodzaje stanów granicznych użytkowania:

a) osiadanie pala pojedynczego,

b) średnie osiadanie fundamentu palowego lub średnie osiadanie fundamentów budowli,

c) przechylenie budowli jako całości lub jej wydzielonej części,

d) odkształcenie konstrukcji: - wygięcie (ugięcie) fundamentu względnie budowli jako całości lub jej części między dylatacjami, - różnica osiadań fundamentu lub fundamentów budowli.


W jakich przypadkach nośność grupy pali równa się sumie nośności pali pojedynczych, niezależnie od ich rozstawu?


Nośność grupy pali równa się sumie nośności pali pojedynczych, niezależnie od ich rozstawu w następujących przypadkach:

a) pale opierają się na skale,

b) dolne końce pali są wprowadzone na głębokość co najmniej 1.0 m w zagęszczone grunty gruboziarniste oraz piaski grube lub grunty spoiste zwarte,

c) pale wbijane są bez wpłukiwania w piaski zagęszczone lub średnio zagęszczone (dotyczy to także pali Franki, Vibro, Fundex).


Od czego zależą tabelaryczne wartości jednostkowego granicznego oporu gruntu wzdłuż pobocznicy pala?


Tabelaryczne wartości jednostkowego granicznego oporu gruntu wzdłuż pobocznicy pala są podane dla głębokości 5.0 m i większej mierząc od poziomu terenu i zależą od rodzaju gruntu, jego stopnia zagęszczenia gdy jest to grunt niespoisty lub stopnia jego plastyczności gdy jest to grunt spoisty.

 

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami