Przykre skutki błędów na budowie

 
 
 

Przykre skutki błędów na budowie

 

Odpowiednie przygotowanie podłoża jest bardzo ważnym czynnikiem, który ma bezpośredni wpływ na bezpieczne użytkowanie obiektu. Na nieprawidłowo zagęszczonej podbudowie podłoga pęka i nierównomiernie osiada. Zwilżenie jedynie górnej warstwy ziemi oraz ubicie jej młotem lub zagęszczarką tylko jeden raz nie zapewnia prawidłowej ściśliwości gruntu. Konieczne jest wibrowanie każdej kolejnej półmetrowej warstwy, przy czym podbudową nie może być tylko grunt rodzimy. Ostatnie 30cm podbudowy musi stanowić warstwa piasku lub pospółki, która wymaga zagęszczenia ubijakiem. Dużym błędem jest zbyt intensywne ubijanie, które może spowodować pękanie ścian fundamentowych. Pozostawienie luźnej ziemi wokół fundamentów ułatwia wnikanie wody w grunt, co może nadmiernie obciążać izolację ścian fundamentowych.   Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych. Bardzo częstym błędem, dotyczącym budynków podpiwniczonych, mieszczących się na terenach, na których okresowo podnosi się zwierciadło wody, jest zamiana ciężkiej izolacji przeciwwodnej na zwykłą. Izolację ciężką wykonuje się z dwóch warstw pogrubionej oraz odpornej na napór wody papy lub folii. Izolacja lekka nie wytrzymuje naporu wody pod ciśnieniem, dlatego po podniesieniu zwierciadła wody dochodzi do zalania piwnicy. Zdecydowanie więc lepiej jest dmuchać na zimne i wykonać izolację zbyt ciężką, ale skuteczną, która sprawdzi się nawet wtedy, gdy zmieni się poziom wody. Sporym kłopot może również sprawić zastosowanie niewłaściwej zaprawy murarskiej. Na rynku znaleźć można zarówno materiały o specjalnym przeznaczeniu, jak i uniwersalne. Niektórzy inwestorzy decydują się na zaoszczędzenie i kupno tańszych materiałów niż nakazanych w projekcie. Tymczasem o zasadności zastosowania konkretnej zaprawy powinien decydować wyłącznie projektant. Produkt musi cechować się nie tylko odpowiednią wytrzymałością na ściskanie, ale również optymalnie pasować do konkretnych pustaków czy bloczków. Zmiany zaprawy termoizolacyjnej na tańszą może skutkować zmniejszeniem parametrów cieplnych i nadmiernym przenikaniem ciepła, co znacząco podnosi koszty eksploatacji.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami