Blog

23.07.2020

Wymagania dla prętów żebrowanych

W artykule znajdziesz:

Wymagania dla prętów żebrowanych

Wymagania dla prętów żebrowanych

Wymagania dla prętów żebrowanych w USA - ujęte w normie A50.4-1963 ASTM - A305-56T są następujące-.
a) żeberka powinny być rozmieszczone zasadniczo w jednakowych odległościach,
b) żeberka po przeciwległych stronach pręta powinny być podobne zarówno co do wielkości jak i kształtu,
c) kąt nachylenia żeberek do osi pręta nie może być mniejszy niż 45°. W przypadku gdy kąt ten wynosi 45 do 70° włącznie (program uprawnienia budowlane na komputer), wówczas żeberka po tej samej stronie pręta powinny być na przemian przeciwnie skierowane. Przy kątach pochylenia większych od 45° stosowany jest w USA naprzemianległy układ żeberek; po przekroczeniu 70° - układ jodełkowy,
d) przeciętna odległość pomiędzy żeberkami i po każdej stronie pręta nie powinna przekraczać 70-90% nominalnej średnicy pręta,
e) długość żeberek powinna być taka, aby odległość pomiędzy końcami żeberek po przeciwległej stronie pręta nie była większa niż 12,5% nominalnego obwodu pręta. Jeżeli istnieją podłużne pasy (jak np. przy profilu GOST), wówczas szerokość jednego pasa nie może przekraczać 12,5% obwodu pręta (gdy jest więcej niż dwa pasy podłużne, sumaryczna ich szerokość nie może przekraczać 25% obwodu pręta),
f) przeciętna wysokość żeberka powinna być nie mniejsza niż 4% nominalnej średnicy pręta dla prętów o grubości do 1lz cala, 4.5% dla prętów o grubości do % cala oraz 5″ « dla prętów grubszych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wymagania podane w punktach d, e i f są ujęte liczbowo w tablicy umieszczonej w wymienionej normie.
Żebrowanie stali podnosi jej jakość, szczególnie gdy jest dokonywane na zimno. Podwyższenie jakości stali w ogólności otrzymuje się przez stosowanie dodatków stopowych, co jest technologicznie złożone i kosztowne, a także dzięki stosowaniu ulepszania cieplnego, zgniotu na zimno i obróbki cieplno-mechanicznej (uprawnienia budowlane).

Ulepszanie cieplne polega na zwykłym hartowaniu zanurzeniowym z następnym odpuszczaniem. Obróbka plastyczna na zimno przez ciągnienie lub skręcanie jest również stosowana od dawna w Rosji i bardzo rozpowszechniona w CSRS. Stosują ją też liczne firmy amerykańskie (program egzamin ustny).

Transport stali

Obróbce cieplno-mechanicznej poddawana jest stal o strukturze przechłodzonego austenitu. Przebiega ona w temperaturze, w której nie zachodzi już rekrystalizacja.
Kształtowniki stosowane jako wkładki sztywne są takie same jak w konstrukcjach stalowych. Najczęściej używa się kątowników i dwuteowników.
Partie stali zbrojeniowej, wysyłane przez huty do przedsiębiorstw lub na budowy, są odbierane pod względem ilości i jakości. Huty w myśl warunków technicznych obowiązane są atestować wysyłane partie, stwierdzając zgodność ich właściwości z odpowiednimi normami. Warunki ograniczają wielkość atestowanej partii do 60 ton (opinie o programie).

Oprócz sprawdzenia atestu istnieje obowiązek dokonywania oględzin odbieranej stali. Na jej powierzchni nie powinno być śladów zendry i rdzy łuszczącej się. Odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego nie mogą przekraczać dopuszczalnych tolerancji, ponadto stal w prętach nie może być pokrzywiona. Wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 5 mm na 1 m.
Oględzin i pomiarów dokonuje się na losowo wybranych prętach, których liczba zależy od wielkości partii (segregator aktów prawnych).
Brak atestu, ujemny wynik oględzin i pomiarów lub pękanie stali przy próbie zginania zobowiązuje wykonawców konstrukcji do przeprowadzenia badań laboratoryjnych stali. Badaniom są też poddawane stale, które mają być użyte do wykonywania szczególnie odpowiedzialnych konstrukcji, jak np. mosty dużej rozpiętości, fundamenty pod ciężkie maszyny itp.

Walcówka jest dostarczana przez huty w kręgach o średnicy zewnętrznej ok. 600 mm i ciężarze od 25 do 110 kG. Pręty stali okrągłej mają u nas długości od 6 do 12 m. W Polsce dopuszcza się 10% ciężaru partii prętów o długościach od 3 do 6 m. Pręty stali żebrowanej są dostarczane w długościach 10-12 m, przy czym 6% ciężaru partii może mieć długość 6-10 m.
Wytwórnie wysyłają stal prętową powiązaną w wiązki o ciężarze ok. 3 T. Tylko pręty o największej średnicy są wysyłane luzem (promocja 3 w 1).

Przeważnie huty wysyłają stal zbrojeniową do odbiorców wagonami. Tylko na budowy leżące w pobliżu huty odbiorca przewozi stal własnymi środkami transportowymi, głównie samochodami.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami