Blog

Jak wybrać projekt domu? zdjęcie nr 10
24.07.2018

Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej

W artykule znajdziesz:

Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej

 

Jak wybrać projekt domu? zdjęcie nr 11
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej

Sprawą kluczową podczas budowania domu jest przyłączenie go do sieci kanalizacyjne i wodociągowej (uprawnienia budowlane). Dostęp do wody pitnej i odprowadzanie ścieków. Budynki mieszkalne wolno stojące posiadają własne przyłącza do sieci energetycznej. Może być nieco inaczej z przyłączeniami do wodociągu, sieci kanalizacyjnej czy gazowej, a mianowicie – w gospodarstwach wiejskich mogą być stosowane inne regulacje.
Na terenach wiejskich, z dala od miast, istnieje możliwość poboru wody ze studni głębinowych. Zazwyczaj każda wiejska posesja taką studnię posiada. Woda przeznaczona na użytek domowy musi spełniać określone normy, więc co jakiś czas przechodzi szczegółowe badania pod względem czystości biologicznej. Drugą ważną sprawą jest odprowadzanie nieczystości – w razie braku przyłącza do kanalizacji zbiorczej, jej rolę odgrywają zbiorniki usytuowane pod ziemią czyli szamba. Szamba w pewnych okolicznościach mogą pełnić funkcję przydomowych oczyszczalni ścieków (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

 

Przyłączenie do sieci kanalizacji. Na obrzeżach miast lub w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków istnieje możliwość przyłączenia do sieci kanalizacji zbiorczej. Jeżeli zgodę chce otrzymać prywatna osoba musi wykonać szereg czynności by dopełnić wszystkich niezbędnych formalności. Pierwszą czynnością jest złożenie w najbliższym zakładzie kanalizacyjnym wniosku o pozytywnych warunkach technicznych na odprowadzanie ścieków. Następnie należy zlecić wykonanie projektów rozmieszczenia sieci kanalizacyjnej i przyłączy do niej; po uzyskaniu pozytywnych opinii i wymaganych zgód należy zatrudnić wykonawcę i rozpocząć prace. Po zakończeniu prac następuje odbiór robót poprzez uprawnionego pracownika oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych przyłączy. Inwentaryzację geodezyjną wykonuje uprawniony geodeta (program uprawnienia budowlane na komputer). Ostatnim krokiem jest podpisanie umowy na odprowadzenie ścieków z zakładem oczyszczania. Do kanalizacji odprowadzane są ścieki powstałe w domu, wody opadowe, a także woda z roztopów. Jeżeli dom podłączony jest do kanalizacji zbiorczej, można zbudować dodatkowe przyłącze pozwalające na ciągłe i sprawne odprowadzanie wód opadowych.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Jak wybrać projekt domu? zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Jak wybrać projekt domu? zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Jak wybrać projekt domu? zdjęcie nr 16 Jak wybrać projekt domu? zdjęcie nr 17 Jak wybrać projekt domu? zdjęcie nr 18
Jak wybrać projekt domu? zdjęcie nr 19
Jak wybrać projekt domu? zdjęcie nr 20 Jak wybrać projekt domu? zdjęcie nr 21 Jak wybrać projekt domu? zdjęcie nr 22
Jak wybrać projekt domu? zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Jak wybrać projekt domu? zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Jak wybrać projekt domu? zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Jak wybrać projekt domu? zdjęcie nr 32 Jak wybrać projekt domu? zdjęcie nr 33 Jak wybrać projekt domu? zdjęcie nr 34
Jak wybrać projekt domu? zdjęcie nr 35
Jak wybrać projekt domu? zdjęcie nr 36 Jak wybrać projekt domu? zdjęcie nr 37 Jak wybrać projekt domu? zdjęcie nr 38
Jak wybrać projekt domu? zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Jak wybrać projekt domu? zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Jak wybrać projekt domu? zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami