Blog

24.07.2018

Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej

W artykule znajdziesz:

Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej

 

Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej

Sprawą kluczową podczas budowania domu jest przyłączenie go do sieci kanalizacyjne i wodociągowej (uprawnienia budowlane). Dostęp do wody pitnej i odprowadzanie ścieków. Budynki mieszkalne wolno stojące posiadają własne przyłącza do sieci energetycznej. Może być nieco inaczej z przyłączeniami do wodociągu, sieci kanalizacyjnej czy gazowej, a mianowicie – w gospodarstwach wiejskich mogą być stosowane inne regulacje.
Na terenach wiejskich, z dala od miast, istnieje możliwość poboru wody ze studni głębinowych. Zazwyczaj każda wiejska posesja taką studnię posiada. Woda przeznaczona na użytek domowy musi spełniać określone normy, więc co jakiś czas przechodzi szczegółowe badania pod względem czystości biologicznej. Drugą ważną sprawą jest odprowadzanie nieczystości – w razie braku przyłącza do kanalizacji zbiorczej, jej rolę odgrywają zbiorniki usytuowane pod ziemią czyli szamba. Szamba w pewnych okolicznościach mogą pełnić funkcję przydomowych oczyszczalni ścieków (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

 

Przyłączenie do sieci kanalizacji. Na obrzeżach miast lub w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków istnieje możliwość przyłączenia do sieci kanalizacji zbiorczej. Jeżeli zgodę chce otrzymać prywatna osoba musi wykonać szereg czynności by dopełnić wszystkich niezbędnych formalności. Pierwszą czynnością jest złożenie w najbliższym zakładzie kanalizacyjnym wniosku o pozytywnych warunkach technicznych na odprowadzanie ścieków. Następnie należy zlecić wykonanie projektów rozmieszczenia sieci kanalizacyjnej i przyłączy do niej; po uzyskaniu pozytywnych opinii i wymaganych zgód należy zatrudnić wykonawcę i rozpocząć prace. Po zakończeniu prac następuje odbiór robót poprzez uprawnionego pracownika oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych przyłączy. Inwentaryzację geodezyjną wykonuje uprawniony geodeta (program uprawnienia budowlane na komputer). Ostatnim krokiem jest podpisanie umowy na odprowadzenie ścieków z zakładem oczyszczania. Do kanalizacji odprowadzane są ścieki powstałe w domu, wody opadowe, a także woda z roztopów. Jeżeli dom podłączony jest do kanalizacji zbiorczej, można zbudować dodatkowe przyłącze pozwalające na ciągłe i sprawne odprowadzanie wód opadowych.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami