Blog

20.06.2022

Pustaki ceramiczne

Pustaki ceramiczne

Pustaki ceramiczne są lekkie i mają bardzo dobre właściwości ciepłochronne, lepsze niż cegła dziurawka. Współczynnik przewodzenia ciepła X = 0,3-0,4 kcal/mh°C [0,35-0,46 W/(m*K)]. Rozróżnia się 4 klasy pustaków ceramicznych: 150, 100, 75 i 50. Zastosowanie. Pustaków ceramicznych używa się do wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych o grubości 19, 29 i 49 cm. Pustaki uzupełniające stosuje się przy zakończeniu muru i do prawidłowego przewiązywania wznoszonych murów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Nie należy stosować pustaków ceramicznych do wykonywania fundamentów i murów kominowych. Transport i przechowywanie. Warunki transportu i przechowywania są takie same jak cegły dziurawki. Właściwości. Właściwości pustaków ściennych ceramicznych typu „Uni”) są zbliżone do właściwości pustaków ceramicznych modularnych. Typy pustaków, wymiary i masa zostały. Ciężar 1 m3 muru wykonanego z pustaków ściennych wynosi 1400 kg. Pustaki ścienne są lekkie i mają bardzo dobre właściwości ciepłochronne. Współczynnik przewodzenia ciepła X = 0,3-r-0,4 kcal/mh°C [0,35-^0,46 W/(m-K)] (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Rozróżnia się 4 klasy pustaków ściennych 150, 100, 75 i 50. Zastosowanie. Pustaków ściennych typu „Uni” używa się do wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych o grubości 19, 29 i 39 cm. Transport i przechowywanie. Warunki transportu i przechowywania są takie same jak cegły dziurawki. Właściwości. Właściwości pustaków ceramicznych szczelinowych „Max” są zbliżone do pustaków ceramicznych modularnych (uprawnienia budowlane). Wymiary pustaka 288X188X215 mm, a przybliżona masa wynosi 14 kg. Jeden pustak „Max” odpowiada pod względem wielkości 6 cegłom zwykłym. Masa (ciężar) 1 m3 muru wykonanego z pustaków „Max” wynosi 1300 kg.

Przechowywanie i transport

Pustaki „Max” wyróżniają się bardzo dobrymi właściwościami ciepłochronnymi - wartość współczynnika przenikania ciepła K ściany murowanej o grubości 29 cm na zaprawie cementowo-wapiennej z obustronnym tynkiem grubości 2X1,5 cm wynosi 1,0 kcal/m2h°C [1,16 W/(m2-K)]. Zastosowanie (program egzamin ustny). Pustaków ceramicznych „Max” używa się do wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych o grubości 19 i 29 cm. Transport i przechowywanie. Warunki transportu i przechowywania są takie same jak cegły dziurawki.

Zastosowanie. Pustaki stosuje się do wykonywania przewodów dymowych. W miejscu wprowadzenia rur dymowych od pieców i trzonów kuchennych stosuje się pustaki z otworem bocznym typ PO. Przechowywanie i transport. Pustaki przechowuje się na wyrównanym suchym terenie, pod zadaszeniem. W czasie transportu układa się ściśle jeden obok drugiego, chroniąc materiałem wyściółkowym przed uszkodzeniem (opinie o programie).

Określenie. Cegła wapienno-piaskowa jest to produkt z zaprawy wapienno-piaskowej poddanej działaniu gorącej pary wodnej w wysokiej temperaturze i uformowany pod ciśnieniem w kształcie prostopadłościanu. Cegła wapienno-piaskowa znana jest również pod nazwą cegły silikatowej. Cegła wapienno-piaskowa jest barwy jasnoszarej (segregator aktów prawnych).

Właściwości. Produkowane są dwa rodzaje cegły - NF (normalny format) o wymiarach 250X120X102 mm i o przybliżonej masie 5,0-r-5,8 kg oraz 1V2 FN (półtora formatu normalnego) o wymiarach 250X120X102 mm i o przybliżonej masie 5,0-i-5,8 kg. Masa (ciężar) 1 m3 muru wykonanego z cegły wapienno-piaskowej wynosi 1900 kg, a gęstość pozorna 1650-f-1950 kg/m3 (promocja 3 w 1).

Cegła wapienno-piaskowa należy do jednych z najtańszych materiałów, jakich używa się do budowy ścian. Cegła ta ma złe właściwości ciepłochronne, gorsze niż cegła pełna ceramiczna. Współczynnik przewodzenia ciepła l = 0,82-0,90 kcal/mh°C [0,95-5-1,05 W/(m*K)]. Cegła ta nie jest odporna na stałe zawilgocenie, a zwłaszcza na działanie agresywnych wód gruntowych. Cegłę wapienno-piaskową produkuje się w 3 klasach 150, 100 i 75. Wszystkie stosy (pakiety, pryzmy) mają odciśniętą pieczęć za pomocą tuszu z nazwą zakładu produkcyjnego. Klasę 150 oznacza się kolorem zielonym, klasę 100 fioletowym, klasę 75 czerwonym.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami