Pytania na egzaminie pisemnym o uprawnienia budowlane


Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane ma formę papierową i jest w postaci testu jednokrotnego wyboru (https://uprawnienia-budowlane.pl). Oznacza to, że tylko jedna z podanych odpowiedzi jest prawidłowa. Część pisemna zaczyna się w tym samym czasie we wszystkich izbach okręgowych, jednocześnie dla osób ze wszystkich specjalności, rodzaju oraz zakresu uprawnień (program na komputer). W tej samej sali piszą osoby, które mają 45 pytań i te, które mają 90 pytań, choć oczywiście czas na rozwiązanie testu jest odpowiednio dłuższy.

Pytania na egzaminie pisemnym o uprawnienia budowlane

Do zdania egzaminu niezbędne jest udzielenie przynajmniej 75% prawidłowych odpowiedzi (program na telefon). Prawidłową odpowiedź zaznaczą się kółkiem, a w razie pomyłki konieczne jest poproszenie o adnotację członka komisji.

Pytania na egzaminie ustny nie są w żaden sposób podchwytliwe, można wręcz powiedzieć, że odpowiedzi są oczywiste. Na pewno konieczna jest jednak znajomość aktów prawnych, które podane są wcześniej do informacji na stronie każdej okręgowej izby samorządu zawodowego (program egzamin ustny). Co ważne, zakres niektórych pytań może dotyczyć całych aktów prawnych. Nauczenie się całego zakresu wymaganych na egzamin przepisów jest bardzo trudne, dlatego zalecanym rozwiązaniem jest pamięciowe nauczenie się pytań (opinie o programie). Są one udostępniane przed sesją egzaminacyjną, choć oczywiście nie wiadomo, na jakie pytania trafi się na egzaminie. Na pewno trzeba więc przerobić wszystkie, aby mieć pewność, że egzamin uda się zdać (segregator aktów prawnych).

Ogłoszone wyniki


Komisja na bieżąco sprawdza oddawane testy, dzięki czemu wyniki ogłaszane są już po kilku godzinach od egzaminu. Mają one formę list, które wywieszane są w korytarzu. Na liście znajduje się imię i nazwisko kandydata na uprawnienia budowlane, jego numer ewidencyjny, a także liczba udzielonych prawidłowych odpowiedzi i informacja o tym, czy kandydat został dopuszczony do egzaminu ustnego. Zaliczony egzamin pisemny ważny jest przez 3 lata i w tym czasie można można zaliczyć część ustną. Należy jednak pamiętać, że w razie niepowodzenia, do kolejnego egzaminu ustnego można przystąpić w następnej sesji egzaminacyjnej (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !