Pytania na egzaminie ustnym

W czasie egzaminu ustnego zdający odpowiadają na 4-10 pytań (https://uprawnienia-budowlane.pl). Ich liczba zależy od wybranego rodzaju oraz zakresu uprawnień. Pytania są przygotowywane przez Komisję Kwalifikacyjną, a zestawy tworzone są odrębnie dla każdej specjalności, każdego rodzaju uprawnień oraz każdej specjalizacji w zakresie określonym odpowiednimi przepisami (program na komputer).

Pytania na egzaminie ustnym

Osoba zdająca egzamin losuje jeden z przygotowanych zestawów pytań. Prawidłowość odpowiedzi jest oceniana przez zespół egzaminacyjny – za każdą odpowiedź można dostać od 0 do 5 punktów (program na telefon). Liczba pytań jest zależna od rodzaju uprawnień, jest taka sama dla wszystkich specjalności i wynosi:

• dla uprawnień bez ograniczeń odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi – w zestawie znajduje się 8 pytań, na które trzeba odpowiedzieć w ciągu 60 minut. Do zdania konieczne jest otrzymanie 27 punktów z 40 możliwych (opinie o programie),
• dla uprawnień bez ograniczeń łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi lub bez ograniczeń w jednej specjalności i w ograniczonym zakresie w specjalności pokrewnej – zestaw składa się z 10 pytań, a czas na odpowiedź wynosi 60 minut (segregator aktów prawnych). Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie 34 punktów na 50 możliwych,
• dla uprawnień w ograniczonym zakresie odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi – zestaw składa się z 6 pytań, na które trzeba odpowiedzieć w ciągu 60 minut. Wymagana liczba punktów to 20 na 30 możliwych,
• dla uprawnień w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania lub do kierowania robotami budowlami – zestaw złożony jest z 8 pytań, na które odpowiada się w ciągu 60 minut (promocja 3 w 1). Do zaliczenia niezbędne jest uzyskanie 27 punktów z 40 możliwych.

Terminy egzaminów ustnych są ustalane od razu po sprawdzeniu egzaminów pisemnych. Testy z części pisemnej są sprawdzane od razu po oddaniu przez przystępujących do egzaminu (program egzamin ustny). Po sprawdzeniu wyników są one wywieszane na tablicy, po czym ustalane są daty i godziny egzaminów ustnych dla każdej specjalności i zakresu uprawnień budowlanych oddzielnie.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !