Pytania na uprawnienia budowlane bez ograniczeń oddzielnie


Pytania na uprawnienia budowlane bez ograniczeń oddzielnie

Szukasz w internecie pytań na egzamin pisemny na uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, bez ograniczeń i odrębnie? U nas znajdziesz najważniejsze informacje, dotyczące egzaminów pisemnych. Jak wygląda taki egzamin? Będzie on miał postać pisemnego testu wyboru, na który składa się 75 pytań. Minimalny próg prawidłowych odpowiedzi, gwarantujących zdanie egzaminu to 57 pytań. Na rozwiązanie całego testu przewidziano natomiast 115 minut. Z jakiego typu pytaniami będziesz musiał się zmierzyć? Aż 53 pytania będą dotyczyły Prawa Budowlanego, a także wszystkich związanych z nim aktów wykonawczych i pozostałych ustaw. Oczywiście pytania będą dotyczyć tej specjalności, dla której uprawnienia budowlane zamierzasz zdobyć. Czyli albo projektowanie, albo kierowanie robotami budowlanymi. To jednak nie wszystko. Na teście będziesz musiał odpowiedzieć na 15 pytań dotyczących bezpieczeństwa i higieny prac podczas wykonywania robót budowlanych. Zaledwie 7 pytań będzie dotyczyło postępowania administracyjnego na ścieżce do zdobywania pozwoleń i warunków zabudowy.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !