Blog

30.05.2018

Pytania na uprawnienia budowlane bez ograniczeń oddzielnie

W artykule znajdziesz:

Pytania na uprawnienia budowlane bez ograniczeń oddzielnie


Pytania na uprawnienia budowlane bez ograniczeń oddzielnie

Szukasz w internecie pytań na egzamin pisemny na uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, bez ograniczeń i odrębnie? U nas znajdziesz najważniejsze informacje, dotyczące egzaminów pisemnych. Jak wygląda taki egzamin? Będzie on miał postać pisemnego testu wyboru, na który składa się 75 pytań. Minimalny próg prawidłowych odpowiedzi, gwarantujących zdanie egzaminu to 57 pytań. Na rozwiązanie całego testu przewidziano natomiast 115 minut. Z jakiego typu pytaniami będziesz musiał się zmierzyć? Aż 53 pytania będą dotyczyły Prawa Budowlanego, a także wszystkich związanych z nim aktów wykonawczych i pozostałych ustaw. Oczywiście pytania będą dotyczyć tej specjalności, dla której uprawnienia budowlane zamierzasz zdobyć. Czyli albo projektowanie, albo kierowanie robotami budowlanymi. To jednak nie wszystko. Na teście będziesz musiał odpowiedzieć na 15 pytań dotyczących bezpieczeństwa i higieny prac podczas wykonywania robót budowlanych. Zaledwie 7 pytań będzie dotyczyło postępowania administracyjnego na ścieżce do zdobywania pozwoleń i warunków zabudowy.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami