Blog

30.05.2018

Kontrola okresowa obiektów budowlanych

W artykule znajdziesz:

Kontrola okresowa obiektów budowlanych

Kontrola okresowa obiektów budowlanych

Kontrola okresowa obiektów budowlanych (uprawnienia budowlane). Aby wszelkiego rodzaju obiekty budowlane utrzymane zostały w należytym stanie, koniecznym staje się przeprowadzanie w nich okresowych kontroli, niezwykle dokładnych i rzetelnych. Do utrzymania właściwego stanu obiektu budowlanego zobowiązany jest jego właściciel bądź zarządca ( kwestie te dość szczegółowo reguluje artykuł 61 Ustawy Prawo Budowlane). Zgodnie z zapisami ustawy właściciel czy zarządca budynku zobowiązany jest to użytkowania go w zgodzie z jego przeznaczeniem. Każde uchybienie czy nawet najdrobniejsza usterka powinna zostać jak najszybciej naprawiona.

 Jeśli chodzi o kryterium częstotliwości, kontrolę podzielić można na trzy grupy:

- kontrole okresowe przeprowadzane co najmniej raz w roku,

- kontrole okresowe przeprowadzane co najmniej raz na pięć lat,

- kontrole okresowe przeprowadzane co najmniej dwukrotnie w ciągu roku (dotyczą one głównie ściśle określonych rodzai obiektów wielkopowierzchniowych) (program egzamin ustny).

Kontrola okresowa wykonywana przynajmniej raz w ciągu roku to obowiązek każdego właściciela lub zarządcy budynku. Podczas takiej kontroli sprawdzeniu przede wszystkim podlega stan techniczny budynku, stan kominów i przewodów gazowych, a także poprawność działania wszystkich instalacji w budynku (elektrycznych, wodnych itp.).

 

W przypadku kontroli przeprowadzanej raz na pięć lat, sprawdzany jest stan techniczny budynku, jego przydatność do dalszego użytkowania, estetyka oraz ogólny wygląd otoczenia w jakim dany obiekt budowlany się znajduje. Taka kontrola nie omija także badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Jeśli w czasie kontroli wystąpią nieprawidłowości które w jakiś sposób zagrażać mogą bezpieczeństwu znajdujących się w nim osób, środowisku czy konstrukcji budynku powinny zostać natychmiast usunięte. W przeciwnym razie budynek z takimi usterkami nie będzie nadawał się do dalszego użytkowania (opinie o programie). Taka kontrola swoim zakresem obejmuje bardzo dokładne sprawdzenie stanu technicznego danego obiektu budowlanego, dlatego podczas jej trwania bardzo często ujawnione zostają wszelkiego rodzaju mniej lub bardziej poważne usterki.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami