Kontrola okresowa obiektów budowlanych

Kontrola okresowa obiektów budowlanych

Kontrola okresowa obiektów budowlanych (uprawnienia budowlane). Aby wszelkiego rodzaju obiekty budowlane utrzymane zostały w należytym stanie, koniecznym staje się przeprowadzanie w nich okresowych kontroli, niezwykle dokładnych i rzetelnych. Do utrzymania właściwego stanu obiektu budowlanego zobowiązany jest jego właściciel bądź zarządca ( kwestie te dość szczegółowo reguluje artykuł 61 Ustawy Prawo Budowlane). Zgodnie z zapisami ustawy właściciel czy zarządca budynku zobowiązany jest to użytkowania go w zgodzie z jego przeznaczeniem. Każde uchybienie czy nawet najdrobniejsza usterka powinna zostać jak najszybciej naprawiona.

 Jeśli chodzi o kryterium częstotliwości, kontrolę podzielić można na trzy grupy:

- kontrole okresowe przeprowadzane co najmniej raz w roku,

- kontrole okresowe przeprowadzane co najmniej raz na pięć lat,

- kontrole okresowe przeprowadzane co najmniej dwukrotnie w ciągu roku (dotyczą one głównie ściśle określonych rodzai obiektów wielkopowierzchniowych) (program egzamin ustny).

Kontrola okresowa wykonywana przynajmniej raz w ciągu roku to obowiązek każdego właściciela lub zarządcy budynku. Podczas takiej kontroli sprawdzeniu przede wszystkim podlega stan techniczny budynku, stan kominów i przewodów gazowych, a także poprawność działania wszystkich instalacji w budynku (elektrycznych, wodnych itp.).

 

W przypadku kontroli przeprowadzanej raz na pięć lat, sprawdzany jest stan techniczny budynku, jego przydatność do dalszego użytkowania, estetyka oraz ogólny wygląd otoczenia w jakim dany obiekt budowlany się znajduje. Taka kontrola nie omija także badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Jeśli w czasie kontroli wystąpią nieprawidłowości które w jakiś sposób zagrażać mogą bezpieczeństwu znajdujących się w nim osób, środowisku czy konstrukcji budynku powinny zostać natychmiast usunięte. W przeciwnym razie budynek z takimi usterkami nie będzie nadawał się do dalszego użytkowania (opinie o programie). Taka kontrola swoim zakresem obejmuje bardzo dokładne sprawdzenie stanu technicznego danego obiektu budowlanego, dlatego podczas jej trwania bardzo często ujawnione zostają wszelkiego rodzaju mniej lub bardziej poważne usterki.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami