Kontrola okresowa obiektów budowlanych

Kontrola okresowa obiektów budowlanych

Kontrola okresowa obiektów budowlanych (uprawnienia budowlane). Aby wszelkiego rodzaju obiekty budowlane utrzymane zostały w należytym stanie, koniecznym staje się przeprowadzanie w nich okresowych kontroli, niezwykle dokładnych i rzetelnych. Do utrzymania właściwego stanu obiektu budowlanego zobowiązany jest jego właściciel bądź zarządca ( kwestie te dość szczegółowo reguluje artykuł 61 Ustawy Prawo Budowlane). Zgodnie z zapisami ustawy właściciel czy zarządca budynku zobowiązany jest to użytkowania go w zgodzie z jego przeznaczeniem. Każde uchybienie czy nawet najdrobniejsza usterka powinna zostać jak najszybciej naprawiona.

 Jeśli chodzi o kryterium częstotliwości, kontrolę podzielić można na trzy grupy:

- kontrole okresowe przeprowadzane co najmniej raz w roku,

- kontrole okresowe przeprowadzane co najmniej raz na pięć lat,

- kontrole okresowe przeprowadzane co najmniej dwukrotnie w ciągu roku (dotyczą one głównie ściśle określonych rodzai obiektów wielkopowierzchniowych) (program egzamin ustny).

Kontrola okresowa wykonywana przynajmniej raz w ciągu roku to obowiązek każdego właściciela lub zarządcy budynku. Podczas takiej kontroli sprawdzeniu przede wszystkim podlega stan techniczny budynku, stan kominów i przewodów gazowych, a także poprawność działania wszystkich instalacji w budynku (elektrycznych, wodnych itp.).

 

W przypadku kontroli przeprowadzanej raz na pięć lat, sprawdzany jest stan techniczny budynku, jego przydatność do dalszego użytkowania, estetyka oraz ogólny wygląd otoczenia w jakim dany obiekt budowlany się znajduje. Taka kontrola nie omija także badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Jeśli w czasie kontroli wystąpią nieprawidłowości które w jakiś sposób zagrażać mogą bezpieczeństwu znajdujących się w nim osób, środowisku czy konstrukcji budynku powinny zostać natychmiast usunięte. W przeciwnym razie budynek z takimi usterkami nie będzie nadawał się do dalszego użytkowania (opinie o programie). Taka kontrola swoim zakresem obejmuje bardzo dokładne sprawdzenie stanu technicznego danego obiektu budowlanego, dlatego podczas jej trwania bardzo często ujawnione zostają wszelkiego rodzaju mniej lub bardziej poważne usterki.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !