Pytania z norm - konstrukcje murowe


Konstrukcje murowe niezbrojone

 

Podaj od czego uzależnione są wartości częściowych współczynników bezpieczeństwa muru przyjmowanych do obliczeń konstrukcji?
Odp: od kategorii wykonania robót A i B i od kategorii produkcji elementów murowych.


Podaj warunek określający stan graniczny nośności ścian obciążonych głównie pionowo.
Odp: obliczeniowe obciążenie pionowe ściany <obliczeniowej nośności ściany


Wymień sposoby połączenia ścian wzajemnie prostopadłych lub ukośnych zapewniających właściwe przekazywanie obciążeń pionowych i poziomych.
Odp: wiązanie elementów murowych w murze, łączniki metalowe, zbrojenie


W jakich odległościach należy wykonywać dylatacje ścian kolankowych.
Odp: ściankę kolankową należy dylatować w odcinakach nie mniejszych niż 20m


Podaj maksymalne odległości między przerwami dylatacyjnymi w ścianach niezbrojonych wykonywanych z elementów ceramicznych w budynku z oddzieloną konstrukcją dachową i ocieplonym stropem nad najwyższą kondygnacją
Odp: na zaprawie cementowej 50m, na zaprawie cem-wap 60m


Podaj minimalną ilość kotwi stosowanych w połączeniach warstw ścian szczelinowych.
Odp: co najmniej 4 szt/m2


Podaj klasy cegieł stosowanych do wykonywania przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
Odp: Klasa 15 lub 10 ceramiczna pełna


Wymień podstawowe wartości maksymalnych odchyłek wykonania konstrukcji murowych.
Odp: w pionie 20mm na kondygnacji, 50 mm na wys. budynku, w poziomie przesunięcie 20mm w osiach ścian odchylenie od linii prostej 5mm, nie więcej niż 20mm na 10m.


Jaka jest minimalna grubość ściany murowanej konstrukcyjnej?
Odp: zależy od wytrzymałości charakterystycznej
gdy fk>=5Mpa – 10cm
gdy fk<5Mpa – 15cm


Czy elementy murowe silikatowe mogą być używane do fundamentów?
Odp: Jeżeli są odpowiednio zabezpieczone przed zawilgoceniem mogą


W jakim przypadku można pominąć analizę konstrukcji murowanej z uwagi na odkształcenia termiczne?
Odp: Jeżeli są zachowane przerwy dylatacyjne

 

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !