Blog

30.05.2018

Pytania z norm - konstrukcje murowe

W artykule znajdziesz:

Pytania z norm - konstrukcje murowe


Konstrukcje murowe niezbrojone

 

Podaj od czego uzależnione są wartości częściowych współczynników bezpieczeństwa muru przyjmowanych do obliczeń konstrukcji?
Odp: od kategorii wykonania robót A i B i od kategorii produkcji elementów murowych.


Podaj warunek określający stan graniczny nośności ścian obciążonych głównie pionowo.
Odp: obliczeniowe obciążenie pionowe ściany <obliczeniowej nośności ściany


Wymień sposoby połączenia ścian wzajemnie prostopadłych lub ukośnych zapewniających właściwe przekazywanie obciążeń pionowych i poziomych.
Odp: wiązanie elementów murowych w murze, łączniki metalowe, zbrojenie


W jakich odległościach należy wykonywać dylatacje ścian kolankowych.
Odp: ściankę kolankową należy dylatować w odcinakach nie mniejszych niż 20m


Podaj maksymalne odległości między przerwami dylatacyjnymi w ścianach niezbrojonych wykonywanych z elementów ceramicznych w budynku z oddzieloną konstrukcją dachową i ocieplonym stropem nad najwyższą kondygnacją
Odp: na zaprawie cementowej 50m, na zaprawie cem-wap 60m


Podaj minimalną ilość kotwi stosowanych w połączeniach warstw ścian szczelinowych.
Odp: co najmniej 4 szt/m2


Podaj klasy cegieł stosowanych do wykonywania przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
Odp: Klasa 15 lub 10 ceramiczna pełna


Wymień podstawowe wartości maksymalnych odchyłek wykonania konstrukcji murowych.
Odp: w pionie 20mm na kondygnacji, 50 mm na wys. budynku, w poziomie przesunięcie 20mm w osiach ścian odchylenie od linii prostej 5mm, nie więcej niż 20mm na 10m.


Jaka jest minimalna grubość ściany murowanej konstrukcyjnej?
Odp: zależy od wytrzymałości charakterystycznej
gdy fk>=5Mpa – 10cm
gdy fk<5Mpa – 15cm


Czy elementy murowe silikatowe mogą być używane do fundamentów?
Odp: Jeżeli są odpowiednio zabezpieczone przed zawilgoceniem mogą


W jakim przypadku można pominąć analizę konstrukcji murowanej z uwagi na odkształcenia termiczne?
Odp: Jeżeli są zachowane przerwy dylatacyjne

 

Najnowsze wpisy

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

28.05.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to koncepcja która określa prawa i możliwości człowieka do odgrywania ważnej roli w procesie budowlanym.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami