Warunki gruntowe a budowa fundamentu


Warunki gruntowe a budowa fundamentu

 

Jednym z najważniejszych etapów związanych z pracami fundamentowymi jest określenie lokalnych warunków gruntowych. Oznacza to m.in. wykonanie dokładnej charakterystyki podłoża, obejmującej zwłaszcza jego skład i nośność. Konieczne jest również określenie miejscowej głębokości przemarzania gruntu, która jest różna dla każdego obszaru kraju. Fundamenty muszą być posadowione poniżej tej głębokości, czyli w takiej strefie podłoża, w której nie dochodzi do zamarzania wody gruntowej w okresie zimowym. Wyjątkiem są lekkie gleby przepuszczalne, np., pospółki, piaski i żwiry, ponieważ woda z łatwością przez nie przenika i spływa do głębszych warstw. Na lekkich glebach dom powinien być posadowiony dość płytko, ponieważ zmniejsza to koszty fundamentowania.


Budynki jednorodzinne w Polsce najczęściej wykonywane są na płytkim fundamencie bezpośrednim, czyli takim, który przez własną podstawę przenosi obciążenia do gruntu. Fundament bezpośredni skład się za ścian fundamentowych, które są posadowione na ławach z żelbetonu. W zależności od lokalnej głębokości przemarzania gruntu tego rodzaju fundament może mieć głębokość od 0,8m do nawet 1,4m. Budynki o lekkiej konstrukcji, np. domy szkieletowe, mogą być posadowione na fundamencie uproszczonym, który składa się głównie z opartych bezpośrednio na gruncie ścian fundamentowych. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych można wykonać płytę fundamentową pod całą powierzchnię budynku. Wówczas równomiernie przenosi ona obciążenia konstrukcyjne budynku na podłoże.


Na ciężkich glebach konieczne jest wykonanie kosztownych fundamentów głębokich. W przypadku, gdy podłoże cechuje się słabą nośnością, można też rozważyć wymianę niestabilnych warstw gleby na grunt, który sprzyja posadowieniu fundamentu. Jednak najczęściej wykonuje się wspomniany fundament głęboki lub pośredni, który ma postać żelbetowych pali, ścian szczelinowych lub studni. Zadaniem tych elementów konstrukcyjnych jest przenoszenie obciążeń w głębsze, stabilne warstwy gruntu.

Oprócz usług detektywistycznych świadczyny także pomoc w zakresie ochrony mienia prywatnego, firmowego oraz ochrony dużych imprez. Nasza agencja współpracowała z najlepszymi firmami w całej Polsce. Zyskaliśmy sobie wiernych klientów także wśród polityków i ludzi show businessu.

 

Aby cały czas utrzymywać najwyższe standardy naszych usług, nasi pracownicy, oprócz zdobywania praktycznego doświadczenia w trakcie wykonywania obowiązków, podnoszą swoje kwalifikacje poprzez częste szkolenia branżowe. Rocznie wykonujemy ponad 1000 zleceń, co w połączeniu ze świetnie wyszkoloną kadrą stawia nas w czołówce europejskich agencji detektywistyczno - ochroniarskich.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby każdy z naszych pracowników był dokładnie sprawdzoną i kompetentną osobą, cieszącą się nieposzlakowaną opinią, ponieważ od samego początku naszej działalności chcemy być dla Państwa godnym zaufania partnerem.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !