Blog

Hangar zdjęcie nr 10
30.05.2018

Warunki gruntowe a budowa fundamentu

W artykule znajdziesz:

Warunki gruntowe a budowa fundamentu

Warunki gruntowe a budowa fundamentu

Jednym z najważniejszych etapów związanych z pracami fundamentowymi jest określenie lokalnych warunków gruntowych. Oznacza to m.in. wykonanie dokładnej charakterystyki podłoża, obejmującej zwłaszcza jego skład i nośność. Konieczne jest również określenie miejscowej głębokości przemarzania gruntu, która jest różna dla każdego obszaru kraju. Fundamenty muszą być posadowione poniżej tej głębokości, czyli w takiej strefie podłoża, w której nie dochodzi do zamarzania wody gruntowej w okresie zimowym. Wyjątkiem są lekkie gleby przepuszczalne, np., pospółki, piaski i żwiry, ponieważ woda z łatwością przez nie przenika i spływa do głębszych warstw. Na lekkich glebach dom powinien być posadowiony dość płytko, ponieważ zmniejsza to koszty fundamentowania. Budynki jednorodzinne w Polsce najczęściej wykonywane są na płytkim fundamencie bezpośrednim, czyli takim, który przez własną podstawę przenosi obciążenia do gruntu. Fundament bezpośredni skład się za ścian fundamentowych, które są posadowione na ławach z żelbetonu. W zależności od lokalnej głębokości przemarzania gruntu tego rodzaju fundament może mieć głębokość od 0,8m do nawet 1,4m. Budynki o lekkiej konstrukcji, np. domy szkieletowe, mogą być posadowione na fundamencie uproszczonym, który składa się głównie z opartych bezpośrednio na gruncie ścian fundamentowych. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych można wykonać płytę fundamentową pod całą powierzchnię budynku. Wówczas równomiernie przenosi ona obciążenia konstrukcyjne budynku na podłoże. Na ciężkich glebach konieczne jest wykonanie kosztownych fundamentów głębokich. W przypadku, gdy podłoże cechuje się słabą nośnością, można też rozważyć wymianę niestabilnych warstw gleby na grunt, który sprzyja posadowieniu fundamentu. Jednak najczęściej wykonuje się wspomniany fundament głęboki lub pośredni, który ma postać żelbetowych pali, ścian szczelinowych lub studni. Zadaniem tych elementów konstrukcyjnych jest przenoszenie obciążeń w głębsze, stabilne warstwy gruntu.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Hangar zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Hangar zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Hangar zdjęcie nr 16 Hangar zdjęcie nr 17 Hangar zdjęcie nr 18
Hangar zdjęcie nr 19
Hangar zdjęcie nr 20 Hangar zdjęcie nr 21 Hangar zdjęcie nr 22
Hangar zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Hangar zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Hangar zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Hangar zdjęcie nr 32 Hangar zdjęcie nr 33 Hangar zdjęcie nr 34
Hangar zdjęcie nr 35
Hangar zdjęcie nr 36 Hangar zdjęcie nr 37 Hangar zdjęcie nr 38
Hangar zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Hangar zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Hangar zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami