Blog

30.05.2018

Warunki gruntowe a budowa fundamentu

W artykule znajdziesz:

Warunki gruntowe a budowa fundamentu

Warunki gruntowe a budowa fundamentu

Jednym z najważniejszych etapów związanych z pracami fundamentowymi jest określenie lokalnych warunków gruntowych. Oznacza to m.in. wykonanie dokładnej charakterystyki podłoża, obejmującej zwłaszcza jego skład i nośność. Konieczne jest również określenie miejscowej głębokości przemarzania gruntu, która jest różna dla każdego obszaru kraju. Fundamenty muszą być posadowione poniżej tej głębokości, czyli w takiej strefie podłoża, w której nie dochodzi do zamarzania wody gruntowej w okresie zimowym. Wyjątkiem są lekkie gleby przepuszczalne, np., pospółki, piaski i żwiry, ponieważ woda z łatwością przez nie przenika i spływa do głębszych warstw. Na lekkich glebach dom powinien być posadowiony dość płytko, ponieważ zmniejsza to koszty fundamentowania. Budynki jednorodzinne w Polsce najczęściej wykonywane są na płytkim fundamencie bezpośrednim, czyli takim, który przez własną podstawę przenosi obciążenia do gruntu. Fundament bezpośredni skład się za ścian fundamentowych, które są posadowione na ławach z żelbetonu. W zależności od lokalnej głębokości przemarzania gruntu tego rodzaju fundament może mieć głębokość od 0,8m do nawet 1,4m. Budynki o lekkiej konstrukcji, np. domy szkieletowe, mogą być posadowione na fundamencie uproszczonym, który składa się głównie z opartych bezpośrednio na gruncie ścian fundamentowych. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych można wykonać płytę fundamentową pod całą powierzchnię budynku. Wówczas równomiernie przenosi ona obciążenia konstrukcyjne budynku na podłoże. Na ciężkich glebach konieczne jest wykonanie kosztownych fundamentów głębokich. W przypadku, gdy podłoże cechuje się słabą nośnością, można też rozważyć wymianę niestabilnych warstw gleby na grunt, który sprzyja posadowieniu fundamentu. Jednak najczęściej wykonuje się wspomniany fundament głęboki lub pośredni, który ma postać żelbetowych pali, ścian szczelinowych lub studni. Zadaniem tych elementów konstrukcyjnych jest przenoszenie obciążeń w głębsze, stabilne warstwy gruntu.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami