Pytania z rozporządzenia w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową


Pytania na egzamin ustny z rozporządzenia w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową

 

Reklama: Na naszym portalu znajdą Państwo kompletne oprogramowanie przygotowujące w 100% do egzaminu na uprawnienia budowlane. Przetestuj wersje demonstracyjne naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Jeżeli nie jesteś pewny, poczytaj o nas w zakładce Opinie o programie, w której użytkownicy zostawili opinie po swoim egzaminie na uprawnienia budowlane. Pytania na egzamin ustny znajdziesz w trybie Egzamin Ustny.

 

Jakie zagrożenia należy uwzględnić przy projektowaniu i wykonywaniu robót strzałowych?


Przy projektowaniu i wykonywaniu robót strzałowych należy uwzględnić szkodliwe skutki detonacji ładunków materiału wybuchowego założonych w konstrukcji spowodowane w szczególności:

a) falą nadciśnienia generowaną w ośrodku powietrznym i wodzie,

b) drganiami parasejsmicznymi,

c) rozrzutem odłamków,

d) zapyleniem otoczenia,

e) oddziaływaniem toksycznym i termicznym,

f) bezpośrednim upadkiem rozbieranego obiektu budowlanego bądź jego części.


Jakie strefy zagrożenia należy uwzględnić przy projektowaniu i realizacji prac strzałowych oraz jakie czynniki będą miały wpływ na ich ustalenie?


Strefy zagrożeń powinny być ustalone z uwzględnieniem sposobu prowadzenia robót strzałowych, technologii stosowanych zabezpieczeń oraz odporności obiektu budowlanego, znajdującego się w pobliżu obiektu rozbieranego na te zagrożenia, a także bezpieczeństwa ludzi. Wielkość stref musi być ustalona z uwzględnieniem Polskich Norm, wiedzy technicznej, praktyki i odrębnych przepisów.

Należy ustalić:

a) strefę zagrożenia dla ludzi,

b) strefę zagrożenia dla obiektu budowlanego obejmującą:

1. strefę zagrożenia falą parasejsmiczną,

2. strefę zagrożenia powietrzną falą nadciśnienia,

3. strefę zagrożenia rozrzutem odłamków,

4. strefę bezpośredniego zagrożenia powaleniem obiektu budowlanego.


Jakie są najważniejsze zadania kierownika robót strzałowych przed odpaleniem ładunków?


1) zapewnia wykonanie robót strzałowych zgodnie z dokumentacją strzałową lub metryką strzałową, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa w trakcie ich realizacji;

2) współpracuje z kierownikiem budowy (rozbiórki) i inwestorem w zakresie organizacji ochrony terenu rozbiórki przed zagrożeniami;

3) wydaje polecenia, w okresie od dostarczenia środków strzałowych na teren rozbiórki do chwili zakończenia robót strzałowych, wszystkim pracownikom znajdującym się na terenie rozbiórki;

4) stwierdza przed rozpoczęciem strzelania opuszczenie strefy zagrożenia dla ludzi przez osoby trzecie;

5) bezpośrednio nadzoruje osoby wykonujące roboty strzałowe;

6) wyznacza miejsce tymczasowego składowania i sposób zabezpieczenia środków strzałowych;

7) nadzoruje używanie środków strzałowych;

8) kontroluje poprawność wykonania technicznych środków zabezpieczających oraz sposoby zabezpieczenia dostępu do strefy zagrożenia dla ludzi;

9) zezwala na nadanie sygnałów ostrzegawczych i na dokonanie odpalania ładunków wybuchowych.

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !