Recyrkulacja powietrza w budynkach opieki zdrowotnej

 

Odpowiednie zapewnienie wymiany powietrza w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej jest niezwykle ważnym zagadnieniem. Szczególnie istotna jest ona, jeśli chodzi o budynek opieki zdrowotnej, gdzie powinny być spełnione określone wymogi, ponieważ specyfika jego działalności to wymusza. Podstawowe informacje o tym czym jest recyrkulacja powietrza w budownictwie Recyrkulacja powietrza polega na jego wymianie - zanieczyszczone zaciągane z wnętrza budynku jest wydalane na zewnątrz, a z poza budynku zasysane jest czyste, świeże powietrze do środka. Te czynności odbywają się poprzez kanały wentylacyjne, specjalnie w tym celu zaprojektowane już na etapie projektu. Uprawnienia budowlane

Do niedawna najbardziej popularna była metoda grawitacyjna, a obecnie istnieją inteligentne systemy, które wymuszają obieg powietrza, jednocześnie zapobiegając stratom ciepła. Szczególnie ważne jest, gdy to budynek opieki zdrowotnej podlega wentylacji, zastosowanie specjalnych filtrów, które eliminują z powietrza groźne drobnoustroje, takie jak: gronkowce, bakterie i wirusy chorobotwórcze.

Jakich obiektów opieki zdrowotnej dotyczy kontrola sanitarna urządzeń wentylacyjnych?

W szpitalach, ambulatoriach i innych obiektach związanych ze służbą zdrowia, przeprowadzane są systematyczne kontrole, które prowadzi odpowiedni inspektor sanitarny. Takiemu rygorystycznemu monitoringowi poddawane są szczególnie niektóre oddziały, takie jak zakaźne, pneumologiczne, laboratoria badawcze, a także pracownie, gdzie są stosowane promienie radioaktywne. We wszystkich tego pomieszczeniach wykorzystywanych do różnego rodzaju zabiegów oraz na blokach operacyjnych odpowiednio prowadzona recyrkulacja powietrza zapobiega powstawaniu zagrożenia zakażeniami i rozprzestrzenianiu się groźnych dla zdrowia pacjentów oraz personelu medycznego drobnoustrojów. Dlatego zastosowanie zabezpieczeń w postaci specjalnych filtrów jest niezbędnie konieczne i musi być pod kontrolą organów sanitarnych.

 

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !