Ręczne przemieszczanie przedmiotów - instrukcja


Ręczne przemieszczanie przedmiotów – instrukcja

 

Podczas wszelkich prac, które związane są przemieszczanie przedmiotów niestabilnych, niebezpiecznych lub ze zmiennym środkiem ciężkości oraz innych, ze względu na swój kształt, masę lub właściwości mogą stwarzać zagrożenie wypadkowe, niezbędne jest przygotowanie instrukcji. Powinna ona zawierać następujące zapisy:


• przedmiot trudny do uchwycenia i utrzymania lub nieporęczny może być przemieszczany wyłącznie z zastosowaniem pomocniczego sprzętu, które nie może ograniczać pola widzenia i musi zapewniać bezpieczeństwo w trakcie wykonywania pracy,
• przedmioty, w których po ustawieniu w pozycji do podnoszenia i po podniesieniu, środek ciężkości znajduje się wyżej niż połowa wysokości przedmiotu, nie mogą być przenoszone ręcznie. Wyjątkiem od tej reguły jest zastosowanie uchwytów umieszczonych powyżej środka ciężkości,
• wszelkie zwoje kabla, drutu czy taśmy, które używane są do przemieszczania przedmiotów, muszą być zabezpieczone przed wyginaniem i rozwinięciem,
• w przypadku, gdy niezbędne jest przenoszenie przedmiotu trzymanego powyżej 30cm od tułowia, konieczne jest zmniejszenie o połowę dopuszczalnej masy przedmiotu, która przypada na jednego pracownika lub zapewnienie wykonywania czynności przez przynajmniej dwie osoby.


Co ważne, masa przedmiotów podnoszonych lub przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać 12kg przy pracy stałej oraz 20kg przy pracy dorywczej dla kobiet oraz 30kg przy pracy stałej i 50kg przy pracy dorywczej dla mężczyzn.


W przypadku zespołowego przenoszenia przedmiotów pod uwagę należy brać odpowiedni dobór pracowników pod względem wieku i wzrostu oraz nadzór pracownika, który jest przeszkolony i doświadczony w kwestiach związanych ze stosowaniem prawidłowych sposobów ręcznego przemieszczenia przedmiotów oraz organizacji pracy. Pracownika nadzorującego powinien wyznaczyć pracodawca. Bardzo ważne jest również to, aby odstępy pomiędzy pracownikami wynosiły przynajmniej 0,75m, a prace były wykonywane z zastosowaniem sprzętu pomocniczego.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami