Ręczne przemieszczanie przedmiotów - instrukcja


Ręczne przemieszczanie przedmiotów – instrukcja

 

Podczas wszelkich prac, które związane są przemieszczanie przedmiotów niestabilnych, niebezpiecznych lub ze zmiennym środkiem ciężkości oraz innych, ze względu na swój kształt, masę lub właściwości mogą stwarzać zagrożenie wypadkowe, niezbędne jest przygotowanie instrukcji. Powinna ona zawierać następujące zapisy:


• przedmiot trudny do uchwycenia i utrzymania lub nieporęczny może być przemieszczany wyłącznie z zastosowaniem pomocniczego sprzętu, które nie może ograniczać pola widzenia i musi zapewniać bezpieczeństwo w trakcie wykonywania pracy,
• przedmioty, w których po ustawieniu w pozycji do podnoszenia i po podniesieniu, środek ciężkości znajduje się wyżej niż połowa wysokości przedmiotu, nie mogą być przenoszone ręcznie. Wyjątkiem od tej reguły jest zastosowanie uchwytów umieszczonych powyżej środka ciężkości,
• wszelkie zwoje kabla, drutu czy taśmy, które używane są do przemieszczania przedmiotów, muszą być zabezpieczone przed wyginaniem i rozwinięciem,
• w przypadku, gdy niezbędne jest przenoszenie przedmiotu trzymanego powyżej 30cm od tułowia, konieczne jest zmniejszenie o połowę dopuszczalnej masy przedmiotu, która przypada na jednego pracownika lub zapewnienie wykonywania czynności przez przynajmniej dwie osoby.


Co ważne, masa przedmiotów podnoszonych lub przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać 12kg przy pracy stałej oraz 20kg przy pracy dorywczej dla kobiet oraz 30kg przy pracy stałej i 50kg przy pracy dorywczej dla mężczyzn.


W przypadku zespołowego przenoszenia przedmiotów pod uwagę należy brać odpowiedni dobór pracowników pod względem wieku i wzrostu oraz nadzór pracownika, który jest przeszkolony i doświadczony w kwestiach związanych ze stosowaniem prawidłowych sposobów ręcznego przemieszczenia przedmiotów oraz organizacji pracy. Pracownika nadzorującego powinien wyznaczyć pracodawca. Bardzo ważne jest również to, aby odstępy pomiędzy pracownikami wynosiły przynajmniej 0,75m, a prace były wykonywane z zastosowaniem sprzętu pomocniczego.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !