Roboty malarskie

Roboty malarskie
Roboty malarskie

Celem malowania jest ochrona materiału od korozji lub gnicia, poprawa warunków higienicznych chronionej konstrukcji lub materiału, a przede wszystkim nadanie im pewnych walorów estetycznych. Niekiedy elementy palne konstrukcji (wiązania dachowe) lub wyposażenia pokrywane są farbami ogniochronnymi w celu uodpornienia ich na zapalanie (program uprawnienia budowlane na komputer).

Roboty malarskie nadają się w znacznym stopniu do mechanizacji. Mechanizacja robót malarskich rozwinęła się szczególnie na większych budowach oraz w zakładach stolarki budowlanej. Roboty malarskie dzielą się na roboty prowadzone wewnątrz pomieszczeń i z zewnątrz budynków.

Ze względu na rodzaj podłoża roboty malarskie dzieli się na malowanie tynków, malowanie drewna (w tym przede wszystkim stolarki budowlanej) oraz elementów i konstrukcji metalowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Najczęściej stosowanymi w budownictwie farbami są farby wodne (klejowe i wapienne), kazeinowe, krzemianowe oraz olejne.

Farby klejowe stosuje się do malowania tynków pomieszczeń wewnętrznych, wapienne we wszystkich budynkach czasowych, do pokrywania tynków w pierwszym roku ich użytkowania (jeśli nie były fluatowane) lub jeszcze wilgotnych. Farby kazeinowe stosuje się do malowania tynków zewnętrznych (odporne na wpływy zewnętrzne) lub wewnętrznych (uprawnienia budowlane).

Farby krzemianowe są najbardziej odporne na wilgoć; są one stosowane do malowania tynków wapiennych, cementowo-wapiennych, cementowych na elewacjach i w pomieszczeniach wilgotnych. Farby olejne stosuje się do malowania powierzchni drewnianych i metalowych oraz do tynków, tam gdzie decydujące znaczenie mają względy higieniczne (program egzamin ustny).

Farby olejne ze względu na to, iż tworzą jednolitą powłokę, nie przepuszczają wilgotności i są nienasiąkliwe, stosowane są w korytarzach i klatkach schodowych, do malowania przedmiotów z drewna dla zabezpieczenia ich od wilgoci i gnicia, do malowania stali w celu zabezpieczenia od korozji itp. Farby olejne mogą być nanoszone na tynki dopiero po upływie 2 miesięcy od ich wykonania lub wcześniej, jeśli tynki przedtem zostaną powleczone trzykrotnie fluatem na 2 tygodnie przed malowaniem.

Wirujące szczotki

Farby składają się zazwyczaj z pigmentów (dawna nazwa - barwidła) pochodzenia nieorganicznego lub organicznego, spoiw, rozpuszczalników i wypełniaczy. W istniejących poradnikach przedstawione są szczegółowo rodzaje farb, ich składniki, ręczne sposoby malowania itp., dlatego na tym miejscu omawiana będzie wyłącznie technologia robót malarskich i ich mechanizacja (opinie o programie).

Podstawowe czynności związane z procesami malowania można podzielić na:

  • przygotowanie materiałów malarskich,
  • przygotowanie podłoża pod malowanie,
  • właściwe malowanie.

Wszystkie te czynności w nowoczesnym budownictwie są już w dużym stopniu z powodzeniem zmechanizowane. Wilgotność tynku podlegającego malowaniu nie powinna przekraczać 8%. Niedostatecznie stwardniały i niedostatecznie suchy tynk poznać można przez dotknięcie go palcem umoczonym w 1% rozczynie fenoloftaleiny na spirytusie (czerwonomalinowe zabarwienie w przypadku zawartości wilgoci większej niż 8%). Do czyszczenia powierzchni konstrukcji metalowych używa się najczęściej wirujących szczotek drucianych napędzanych silnikiem elektrycznym lub pneumatycznym (segregator aktów prawnych).

Wirujące szczotki druciane produkowane są w postaci okrągłych tarcz z osadzonymi w nich drutami stalowymi, prostopadle do płaszczyzny wirowania lub w postaci piast z promieniowym układem drutów (rysunek 7-15c). Zależnie od potrzeby, mogą one być wymieniane, gdyż wałek odbioru mocy silnika jest zaopatrzony w uchwyt zaciskowy (tzw. futerko), w którym obsadza się dany rodzaj szczotki (promocja 3 w 1). Sam silnik może być również użyty do napędu innych narzędzi, np. wiertła, tarczy karborundowej itp.

Czyszczenie większych powierzchni metalowych może się odbywać za pomocą tzw. piaskownic (rys. 7—16) przy użyciu ziarn ostrego piasku wyrzucanego z odpowiednich wyrzutnie pod działaniem sprężonego powietrza.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !