Roboty uprawnienia budowlane

Roboty uprawnienia budowlane

Roboty wykonuje się z rusztowań stojących przy wszystkich zabezpieczanych ścianach budynku (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przed przystąpieniem do robót zabezpieczających należy usunąć wszystkie obróbki blacharskie i zdemontować rury spustowe. Z powierzchni ścian usunąć farbę elewacyjną, wszystkie odspojone i zwietrzałe części faktury elewacyjnej, a następnie powierzchnie ścian dokładnie oczyścić szczotkami me talowymi i odpylić za pomocą sprężonego powietrza. Nierówności powierzchni ścian nie mogą przekraczać ±5 mm. Wszelkie ubytki faktury należy wypełnić cementem portlandzkim 250 zmieszanym z masą klejącą Primus lub zaprawą cementową marki 50.

Wszystkie prace związane z zabezpieczeniem elewacji budynków powinny być prowadzone przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze nie niższej niż +5°C.
Narzędzia metalowe używane przy nakładaniu masy klejącej i wyprawy zewnętrznej, jak szpachle, packi itp. powinny być wykonane ze stali nierdzewnej ze względu na korodujące oddziaływanie stosowanych materiałów.
Masa klejąca Primus jest dostarczana na budowę w opakowaniach i mieszana z cementem portlandzkim 250 w stosunku mas 1 : 1 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Mieszanie składników wykonuje się mieszarką elektryczną szybkoobrotową w czasie około 3 minut. Uzyskuje się masę klejącą o konsystencji gęstej śmietany, która musi być zużyta w ciągu maksimum 1,5 godziny od chwili wymieszania.
Płyty sezonowane z samogasnącego styropianu, o wymiarach 50X100 cm, muszą być dokładnie do siebie dopasowane (uprawnienia budowlane). Do cięcia płyt, w celu uzyskania równych krawędzi styku, należy używać stalowych piłek drobnoząbkowa- nych. Aby styki były dokładne, boczne powierzchnie płyt styropianu wyrównuje się drewnianymi packami z papierem ściernym. Do robót zabezpieczających stosuje się płyty styropianu grubości 2 cm, w przypadku natomiast konieczności jednoczesnego ocieplenia ścian zewnętrznych budynku stosuje się płyty o grubości wynikającej z obliczeń termicznych.

Należy używać styropianu sezonowanego co najmniej przez trzy miesiące od daty wyprodukowania w celu uzyskania materiału o ustabilizowanych parametrach. Płyty styropianu powinny być klejone na styk, z zachowaniem mijankowego układu spoin, przy czym należy zwracać uwagę, aby styki płyt nie pokrywały się ze spoinami prefabrykowanych elementów ściennych budynku (program egzamin ustny).
Przyklejanie płyt styropianu rozpoczyna się pasami poziomymi od dołu budynku i od środka każdej ściany w kierunku narożników budynku.

Cała powierzchnia ściany

Cała powierzchnia ściany powinna być pokryta płytami styropianu szczelnie, bez żadnych przerw (opinie o programie). Po oklejeniu całej ściany płytami ze styropianu i związaniu masy klejącej należy je przetrzeć na całej ścianie packami z gruboziarnistym papierem ściernym.
Masę klejącą nakłada się na płyty szpachelką stalową pasami wzdłuż krawędzi płyty oraz punktowo na całej jej powierzchni. Nakładanie masy na całą powierzchnię stosuje się tylko w przypadku występowania nierówności na powierzchni ścian.
Po przyłożeniu płyty do ściany dociska się ją za pomocą wałka gumowego, a ewentualne nierówności przy styku z sąsiednimi płytami wyrównuje się, przecierając packą z drobnoziarnistym papierem ściernym.
Przy klejeniu styropianu należy pamiętać o zużyciu całej przygotowanej masy klejącej przed rozpoczęciem wiązania (segregator aktów prawnych). Po 24 godzinach po przyklejeniu płyt styropianu nanosi się na nie stalową packą warstwę masy klejącej o grubości około 1 mm i natychmiast przykleja się tkaninę szklaną z włókna bezalkalicznego gatunku I o symbolu ST 1588/100, dociskając i zacierając ją packą stalową tak, aby cała była pokryta masą klejącą, a jednocześnie zostało spod niej wyciśnięte powietrze.
Miejsca nie otulone masą klejącą należy wypełnić.

Pasma tkaniny łączy się na zakład szerokości minimum 5 cm. Naklejana tkanina nie może być sfałdowana lub nierówna, a zakłady powinny być jednakowej szerokości.
Klejenie tkaniny rozpoczyna się od góry budynku pasami poziomymi. Miejsca łączenia tkaniny nie mogą pokrywać się ze stykami płyt styropianu oraz nie mogą wypadać na narożnikach budynku. Klejenie musi być szczególnie staranne na narożnikach budynku oraz przy wszystkich otworach w ścianach, przy czym w parterze budynku należy wykleić podwójną warstwę w celu wzmocnienia wyprawy (promocja 3 w 1).

Do wykonywania warstwy faktury elewacyjnej można przystąpić po 48 godzinach od klejenia tkaniny szklanej. Fakturę wykonuje się, zaczynając od góry budynku, z gotowej masy tynkarskiej „Drywit Quarputz”, w skład której wchodzi dyspersja wodna żywicy syntetycznej, wypełniacze mineralne, pigmenty oraz woda.

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !