Rodzaje fundamentów

 

Rodzaje fundamentów

Rodzaje fundamentów

Fundamentami nazywana jest konstrukcja, która łączy nadziemną część budynku z gruntem. W zależności od rodzaju oraz stanu podłoża gruntowego wykonywane są fundamenty pośrednie lub bezpośrednie. Fundamenty pośrednie to takie elementy konstrukcji, których zadaniem jest przekazywanie obciążeń na grunt przez pobocznicę. Obciążenia są przekazywane poprzez tarcie boczne. Na fundamenty pośrednie składają się pale i studnie. Jest to rozwiązanie bardzo rzadko stosowane w budownictwie jednorodzinnym. Fundamenty pośrednie najczęściej wykorzystywane są przy większych obiektach, zwłaszcza związanych z infrastrukturą drogową. Na ich podstawie tworzone są filary estakad, wiaduktów czy przyczółki mostów.

Fundamenty bezpośrednie przekazują obciążenia poprzez powierzchnię podstawy (program egzamin ustny). Do fundamentów bezpośrednich zalicz się stopy, ławy oraz płyty fundamentowej. Stopy to podstawa słupów i kominów, które wznoszone są z cegieł. Ławy odpowiadają za przenoszenie obciążeń od ścian konstrukcyjnych. Szerokość ław jest uzależniona od ilości kondygnacji budynku oraz szerokości przegrody. Zarówno szerokość, jak i grubość czy zbrojenie ław musi być dobrane do działających obciążeń oraz warunków gruntowych. Ponadto klasa wodoszczelności betonu oraz grubość otuliny dla prętów zbrojeniowych musi odpowiadać wymogom dotyczącym klas ekspozycji dla ustroju fundamentowego.

Płyty to elementy o różnych wymiarach, stosowane najczęściej pod całym obiektem. Można z nich utworzyć jednorodną podstawę, która jest odporna na duże obciążenia i jednocześnie stanowi posadzkę dla najniższej kondygnacji, np. dla podziemnego garażu. Wykop fundamentowy musi być wykonany starannie, bez naruszania spodniej warstwy podłoża. W przypadku wykonywania wykopu za pomocą koparki, należy ostatnie 10cm gruntu wybrać ręcznie. Wykop musi być odebrany przez kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane i wpisany do dzienna budowy. Ławy muszą być odpowiednio uzbrojone i starannie zalane. Ściany można wznosić po 3-4 dniach od wylania betonu.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !