Blog

30.05.2018

Rodzaje fundamentów

W artykule znajdziesz:

Rodzaje fundamentów

 

Rodzaje fundamentów

Rodzaje fundamentów

Fundamentami nazywana jest konstrukcja, która łączy nadziemną część budynku z gruntem. W zależności od rodzaju oraz stanu podłoża gruntowego wykonywane są fundamenty pośrednie lub bezpośrednie. Fundamenty pośrednie to takie elementy konstrukcji, których zadaniem jest przekazywanie obciążeń na grunt przez pobocznicę. Obciążenia są przekazywane poprzez tarcie boczne. Na fundamenty pośrednie składają się pale i studnie. Jest to rozwiązanie bardzo rzadko stosowane w budownictwie jednorodzinnym. Fundamenty pośrednie najczęściej wykorzystywane są przy większych obiektach, zwłaszcza związanych z infrastrukturą drogową. Na ich podstawie tworzone są filary estakad, wiaduktów czy przyczółki mostów.

Fundamenty bezpośrednie przekazują obciążenia poprzez powierzchnię podstawy (program egzamin ustny). Do fundamentów bezpośrednich zalicz się stopy, ławy oraz płyty fundamentowej. Stopy to podstawa słupów i kominów, które wznoszone są z cegieł. Ławy odpowiadają za przenoszenie obciążeń od ścian konstrukcyjnych. Szerokość ław jest uzależniona od ilości kondygnacji budynku oraz szerokości przegrody. Zarówno szerokość, jak i grubość czy zbrojenie ław musi być dobrane do działających obciążeń oraz warunków gruntowych. Ponadto klasa wodoszczelności betonu oraz grubość otuliny dla prętów zbrojeniowych musi odpowiadać wymogom dotyczącym klas ekspozycji dla ustroju fundamentowego.

Płyty to elementy o różnych wymiarach, stosowane najczęściej pod całym obiektem. Można z nich utworzyć jednorodną podstawę, która jest odporna na duże obciążenia i jednocześnie stanowi posadzkę dla najniższej kondygnacji, np. dla podziemnego garażu. Wykop fundamentowy musi być wykonany starannie, bez naruszania spodniej warstwy podłoża. W przypadku wykonywania wykopu za pomocą koparki, należy ostatnie 10cm gruntu wybrać ręcznie. Wykop musi być odebrany przez kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane i wpisany do dzienna budowy. Ławy muszą być odpowiednio uzbrojone i starannie zalane. Ściany można wznosić po 3-4 dniach od wylania betonu.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami