Budynki o konstrukcji szkieletowej

Budynki o konstrukcji szkieletowej

Wymogi elastycznego projektowania różnego rodzaju układów funkcjonalnych pomieszczeń, szczególnie w budynkach mieszkalnych, oraz wykonanie budynków wysokich — nastręczają duże trudności w przypadku zastosowania do tego rodzaju budownictwa wielkich płyt prefabrykowanych (uprawnienia budowlane).

W budynkach o większej liczbie kondygnacji nasuwa się konieczność wykonywania złącz bardziej monolitycznych, stosowanych np. w budownictwie francuskim w metodzie Coigneta; wylewane złącza poziome tworzą wieńce, a wylewane złącza pionowe — słupy, całość zaś stanowi rodzaj szkieletu nadającego budynkowi dużą sztywność przestrzenną (program na telefon).

Przy stosowaniu do prefabrykatów betonów o zmiennej marce (wyższej w dolnych kondygnacjach i niższej w górnych) można budynki wielkopłytowe wykonywać o wysokości do ok. 20 pięter.

Jednakże do budynków mieszkalnych i innych o wysokości powyżej 16 pięter niejednokrotnie celowe jest zastosowanie konstrukcji szkieletowych:
a) żelbetowych — wykonywanych na mokro w sposób tradycyjny,
b) stalowych,
c) z prefabrykatów żelbetowych zwykłych lub sprężonych typu prętowego (słupy, rygle) lub ramowego (program na komputer).

Budownictwo szkieletowe

W tym podrozdziale omawia się budownictwo szkieletowe z wielkowymiarowych prefabrykatów pod kątem zespolenia elementów żelbetowych w sztywny zestaw (program egzamin ustny). Prefabrykowane szkielety żelbetowe charakteryzują się dużą oszczędnością stali w stosunku do szkieletów stalowych, zachowując cechy tych ostatnich, tj. szybki montaż możliwy do wykonywania nawet w okresie zimowym (opinie o programie). Na ogół uważa się, że prefabrykowane konstrukcje szkieletowe żelbetowe mogą konkurować ze szkieletami stalowymi do wysokości ok. 30 kondygnacji.

Szkielety prefabrykowane są również często stosowane w budownictwie niskim, np. szkolnym, rolniczym, garażach, magazynach — gdzie spotykane są pomieszczenia o dużej powierzchni (segregator aktów prawnych). Ściany zewnętrzne konstrukcji szkieletowych mają zazwyczaj charakter osłonowy, ściany wewnętrzne — lekkich przegród niekonstrukcyjnych (z wyjątkiem ścian wewnętrznych usztywniających)(promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !