Rodzaje słupów i rygli

Rodzaje słupów i rygli

System zawiera dwa rodzaje słupów i rygli dla hal rozpiętości do 15 m i powyżej 15 m, z otworami dla ułatwienia montażu oraz zamocowania elementów obudowy i pokrycia, drzwi, instalacji itp. Istota systemu polega na łączeniu żelbetowych rygli ze słupami lub podciągami za pomocą System służy do budowy jedno- lub wielonawowych hal przemysłowych z elementów prefabrykowanych z żelbetu lub betonu sprężonego (program uprawnienia budowlane na komputer). Ustrój nośny stanowi konstrukcja słupowo-belkowa.

System zawiera:
- elementy przekryć i stropów rozpiętości 6-26 m,
- dźwigary rozpiętości 3-33 m,
- słupy dowolnej długości,
- elementy ścienne do montażu w pozycji pionowej lub poziomej,
- elementy uzupełniające (świetliki, rynny itp.) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przykładem całościowego (kompleksowego) rozwiązania konstrukcji hal z drewna jest system konstrukcyjno-montażowy DK, obejmujący hale o układzie dźwigarowo-słu- powym i ramowym z drewna klejonego. Słupy zaprojektowano drewniane lub stalowe utwierdzone w fundamentach, dźwigary drewniane połączone przegubowo ze słupami, płatwie drewniane, rygle ścienne drewniane mocowane do słupów drewnianych (uprawnienia budowlane). Obudowę lekką stanowią blachy fałdowe ocieplone wełną mineralną. Są to parterowe hale produkcyjne i magazynowe dla zakładów o silnej agresji chemicznej, np. w przemyśle chemicznym i spożywczym, dla obiektów budownictwa ogólnego, np. pawilonów handlowych, hal targowych, sportowych i widowiskowych, dla obiektów budownictwa wiejskiego, np. magazynów nawozów sztucznych, stacji obsługi maszyn rolniczych, przetwórni, budynków do hodowli. Hale mogą być jedno- i wielonawowe, ew. z przybudówkami.
Układ słupowo-ryglowy budynków przemysłowych składa się ze słupów lub bez oraz rygli i płyt stropowych. Stosowane jest też rozwiązanie, w którym tylko *c?y i płyty są prefabrykowane, natomiast rygle betonowane na miejscu (program egzamin ustny).

Siły poziome

Konstrukcję nośną budynków wielokondygnacyjnych stanowią również ustroje złożone z nm prefabrykowanych w kształcie litery H. Konstrukcja budynku składa się z:
- ram typu H,
- żebrowych płyt stropowych,
- płyt ściennych (opinie o programie).

Opracowany w Centralnym Ośrodku Badawczo-Projektowym Budownictwa w Warszawie jednolity system budynków wielokondygnacyjnych J53-W pozwala na realizację budynków o różnym przeznaczeniu: produkcyjnych, magazynowych i pomocniczych dla przemysłu, administracyjno-biurowych, użyteczności publicznej itp.
System obejmuje budynki szkieletowe, słupowo-ryglowe o układzie podłużnym. Żelbetowe słupy najniższej kondygnacji są utwierdzone w fundamentach, słupy wyższych kondygnacji łączą się z nimi przegubowo przez warstwę zaprawy cementowej, .eżnoprzęsłowe rygle stropowe opierane są w wycięciach słupów bez dodatkowego mo- zcwania, tylko na podkładkach neoprenowych. Na ryglach układane są wielokanałowe, żetonowe płyty sprężone Spiroll lub TT. W poziomie wszystkich stropów budynki związane są wieńcami betonowymi na miejscu, z wykorzystaniem prefabrykatów (segregator aktów prawnych).
Siły poziome działające na budynek są przekazywane przez tarcze stropów na specjalne ściany usztywniające oraz na ściany klatek schodowych.

Rozpiętość rygli wynosi: 3,60, 4,80, 6,00 i 7,20 m, rozpiętość płyt - 6,00, 7,20, 8,40 ?.60 m, a wysokość kondygnacji - 3,30, 3,60, 4.20, 4,80 i 5,40 m.
Wielokanałowe płyty stropowe Spiroll mają szerokość modularną 120 cm i wysokość 2*5 cm. Właściwą współpracę płyt zapewnia ukształtowanie ich bocznych płaszczyzn. Płyty TT mają szerokość modularną 240 cm i wysokość 20-44 cm. Nie mają żeber czołowych. Żelbetowe rygle mają przekrój prostokątny 19×29, 19×59 i 28×59 cm.

Prefabrykowane słupy mogą być jedno-, dwu- i trójkondygnacyjne (promocja 3 w 1).
Ściany piwnic stanowią żelbetowe prefabrykowane elementy o przekroju kątowym, natomiast żelbetowe monolityczne fundamenty wykonywane są w deskowaniach zinwentaryzowanych .

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !