Blog

Uciąg pali zdjęcie nr 10
25.06.2021

Rodzaje słupów i rygli

W artykule znajdziesz:

Rodzaje słupów i rygli

Uciąg pali zdjęcie nr 11
Rodzaje słupów i rygli

System zawiera dwa rodzaje słupów i rygli dla hal rozpiętości do 15 m i powyżej 15 m, z otworami dla ułatwienia montażu oraz zamocowania elementów obudowy i pokrycia, drzwi, instalacji itp. Istota systemu polega na łączeniu żelbetowych rygli ze słupami lub podciągami za pomocą System służy do budowy jedno- lub wielonawowych hal przemysłowych z elementów prefabrykowanych z żelbetu lub betonu sprężonego (program uprawnienia budowlane na komputer). Ustrój nośny stanowi konstrukcja słupowo-belkowa.

System zawiera:
- elementy przekryć i stropów rozpiętości 6-26 m,
- dźwigary rozpiętości 3-33 m,
- słupy dowolnej długości,
- elementy ścienne do montażu w pozycji pionowej lub poziomej,
- elementy uzupełniające (świetliki, rynny itp.) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przykładem całościowego (kompleksowego) rozwiązania konstrukcji hal z drewna jest system konstrukcyjno-montażowy DK, obejmujący hale o układzie dźwigarowo-słu- powym i ramowym z drewna klejonego. Słupy zaprojektowano drewniane lub stalowe utwierdzone w fundamentach, dźwigary drewniane połączone przegubowo ze słupami, płatwie drewniane, rygle ścienne drewniane mocowane do słupów drewnianych (uprawnienia budowlane). Obudowę lekką stanowią blachy fałdowe ocieplone wełną mineralną. Są to parterowe hale produkcyjne i magazynowe dla zakładów o silnej agresji chemicznej, np. w przemyśle chemicznym i spożywczym, dla obiektów budownictwa ogólnego, np. pawilonów handlowych, hal targowych, sportowych i widowiskowych, dla obiektów budownictwa wiejskiego, np. magazynów nawozów sztucznych, stacji obsługi maszyn rolniczych, przetwórni, budynków do hodowli. Hale mogą być jedno- i wielonawowe, ew. z przybudówkami.
Układ słupowo-ryglowy budynków przemysłowych składa się ze słupów lub bez oraz rygli i płyt stropowych. Stosowane jest też rozwiązanie, w którym tylko *c?y i płyty są prefabrykowane, natomiast rygle betonowane na miejscu (program egzamin ustny).

Siły poziome

Konstrukcję nośną budynków wielokondygnacyjnych stanowią również ustroje złożone z nm prefabrykowanych w kształcie litery H. Konstrukcja budynku składa się z:
- ram typu H,
- żebrowych płyt stropowych,
- płyt ściennych (opinie o programie).

Opracowany w Centralnym Ośrodku Badawczo-Projektowym Budownictwa w Warszawie jednolity system budynków wielokondygnacyjnych J53-W pozwala na realizację budynków o różnym przeznaczeniu: produkcyjnych, magazynowych i pomocniczych dla przemysłu, administracyjno-biurowych, użyteczności publicznej itp.
System obejmuje budynki szkieletowe, słupowo-ryglowe o układzie podłużnym. Żelbetowe słupy najniższej kondygnacji są utwierdzone w fundamentach, słupy wyższych kondygnacji łączą się z nimi przegubowo przez warstwę zaprawy cementowej, .eżnoprzęsłowe rygle stropowe opierane są w wycięciach słupów bez dodatkowego mo- zcwania, tylko na podkładkach neoprenowych. Na ryglach układane są wielokanałowe, żetonowe płyty sprężone Spiroll lub TT. W poziomie wszystkich stropów budynki związane są wieńcami betonowymi na miejscu, z wykorzystaniem prefabrykatów (segregator aktów prawnych).
Siły poziome działające na budynek są przekazywane przez tarcze stropów na specjalne ściany usztywniające oraz na ściany klatek schodowych.

Rozpiętość rygli wynosi: 3,60, 4,80, 6,00 i 7,20 m, rozpiętość płyt - 6,00, 7,20, 8,40 ?.60 m, a wysokość kondygnacji - 3,30, 3,60, 4.20, 4,80 i 5,40 m.
Wielokanałowe płyty stropowe Spiroll mają szerokość modularną 120 cm i wysokość 2*5 cm. Właściwą współpracę płyt zapewnia ukształtowanie ich bocznych płaszczyzn. Płyty TT mają szerokość modularną 240 cm i wysokość 20-44 cm. Nie mają żeber czołowych. Żelbetowe rygle mają przekrój prostokątny 19×29, 19×59 i 28×59 cm.

Prefabrykowane słupy mogą być jedno-, dwu- i trójkondygnacyjne (promocja 3 w 1).
Ściany piwnic stanowią żelbetowe prefabrykowane elementy o przekroju kątowym, natomiast żelbetowe monolityczne fundamenty wykonywane są w deskowaniach zinwentaryzowanych .

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Uciąg pali zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Uciąg pali zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Uciąg pali zdjęcie nr 16 Uciąg pali zdjęcie nr 17 Uciąg pali zdjęcie nr 18
Uciąg pali zdjęcie nr 19
Uciąg pali zdjęcie nr 20 Uciąg pali zdjęcie nr 21 Uciąg pali zdjęcie nr 22
Uciąg pali zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Uciąg pali zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Uciąg pali zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Uciąg pali zdjęcie nr 32 Uciąg pali zdjęcie nr 33 Uciąg pali zdjęcie nr 34
Uciąg pali zdjęcie nr 35
Uciąg pali zdjęcie nr 36 Uciąg pali zdjęcie nr 37 Uciąg pali zdjęcie nr 38
Uciąg pali zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Uciąg pali zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Uciąg pali zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami