Rodzaje szklenia

Rodzaje szklenia

W ramach metalowych i żelbetowych szyby o powierzchni 0,6 m2 i większej powinny być osadzane na dwóch podkładkach drewnu nych. umieszczonych we wrębach ramiaków dolnych w odległości 10 cm od naroży (program uprawnienia budowlane na komputer).

Szyby ze szkła wzorzystego i matowego należy umieszczać w ramach tak, aby stroni wzorzysta lub matowa wprawianej szyby była mniej narażona na zabrudzenie i łatwo dostępna przy czyszczeniu szyb. Należy unikać wprawiania szyb z wadami, gdw powodują zniekształconą widoczność, szpecą też wygląd okna i obniżają wartość robót szklarskich.

Szyby osadzone w ramie. tj. po oszkleniu, nie powinny drgać wykazywać nadpęknięć i rys.
Przyczyną pękania szyb osadzonych w ramy może być niezachowanie wymaganych odstępów między ściankami wrębów a brzegami szyby, dotykanie się szpilek do ostrych krawędzi szyb, rysy i szczerbiny na krawędziach szyb lub też sztywność lub zwichrzenie ram (w przypadku ram otwieranych).

Szklenie z okitowaniem bez podkładu kitu. Przy tego rodzaju szkleniu szybę umieszcza się bezpośrednio we wrębach ramy drewnianej i mocuje się szpilkami szklarskimi Szpilki powinny być wbijane we wrębach tak. aby mocno przytrzymywały szybę i nie dotykały jej krawędzi. Odległości między szpilkami nie powinny być większe niz 20 cm. a od naroży 7 cm.

Po umocowaniu szyb wręby wypełnia się kitem szklarskim (kreda z pokostem) na całej długości tak aby tworzył regularną ramkę o przekroju trójkątnym i ściśle przylegał do szkła i wrębów. Powierzchnia kitu powinna być równa, bez rys. pęknięć, śladów szpilek i wygładzona do połysku (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Szklenie z okitowaniem i z podkładem kitowym. Szyby we wrębach ram osadzamy na podkładzie kitu. Podkład ten powinien być ułożony równomiernie bez przerw na całej długości i szerokości wrębów. Grubość podkładu kitu po przyciśnięciu szybą i przesunięciu jej po podkładzie powinna wynosić l-2mm w ramach drewnianych, a 3-4 mm w ramach metalowych i żelbetowych.

Szyby w ramach drewnianych przymocowuje się szpilkami szklarskimi w sposób uprzednio omówiony, a w ramach metalowych - za pomocą kołków wbijanych w otworki wywiercone we wrębach ramiaków lub szczeblin (uprawnienia budowlane).

Kołki powinny przytrzymywać szyby długości co najmniej 5 mm. Szyby w ramach żelbetowych mocuje się blaszkami zabetonowanymi we wrębach w czasie produkcji ram. Okitowanie szyb wykonuje się jak przeszkleniu bez podkładu kitu z tą różnicą, że przy ramach metalowych powinien być użyty kit miniowy, a przy żelbetowych - asfaltowy (bitumiczny) (program egzamin ustny).

Szklenie bez okitowania

Szklenie bez okitowania z podkładem kitowym (opinie o programie). Przy tego rodzaju szkleniu szyby osadza się na podkładzie z kitu, tak jak przy szkleniu z okitowaniem. Szczeliny między wrębem a brzegiem szyby wypełnia się kitem równo z górną powierzchnią szkła.
Szklenie na listwy z podkładem kitu. Podkład kitu powinien być ułożony tak, jak podano poprzednio. Szczeliny między szybą a listwą, powstałe po przymocowaniu listwy, wypełniamy kitem. Zamiast podkładu kitu mogą być stosowane przekładki gumowe lub z tworzyw sztucznych.

Listwy powinny być przymocowane do wrębów gwoździami lub wkrętami, których kierunek zagłębienia powinien być prostopadły do powierzchni listwy. Odległość między gwoździami lub wkrętami w listwach powinna wynosić nie więcej niż 30 cm, a odległość od naroży nie więcej niż 10 cm. Szklenie na zakładkę (segregator aktów prawnych).

Krawędzie zakładek powinny mieć położenie równoległe w stosunku do ramiaków poziomych, przy czym szyby wyżej leżące powinny zachodzie na szyby niżej leżące. Szerokość zakładek przy nachyleniu płaszczyzny szklenia w stosunku do poziomu do 45° powinna wynosić 51 - 80 mm, a poniżej 45° - 25-50 mm.

Przy nachyleniu płaszczyzny szklenia pod kątem równym lub mniejszym niż 30° szczeliny przy zakładach powinny być uszczelnione warstwą kitu pokostowego, ułożonego na górnej krawędzi niżej leżących szyb. Każda szyba powinna być zabezpieczona przed osuwaniem się dwiema łapkami z blachy stalowej ocynkowanej, umieszczonej w odległości 6-8 cm od bocznych krawędzi szyby (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !