Rodzaje uprawnień architektonicznych

 

Rodzaje uprawnień architektonicznych

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej są najważniejszym dokumentem, który potwierdza kwalifikacje zawodowe każdego architekta (program na komputer). Dzięki temu dokumentowi można sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Uprawnienia są wydawane przez komisje kwalifikacyjne Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, a do ich otrzymania niezbędne jest przejście procesu kwalifikacyjnego i zdanie egzaminu na uprawnienia budowlane (program na telefon).

Wszystkie rodzaje oraz zakresy uprawnień architektonicznych są dokładnie określone w prawie budowlanym oraz w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program egzamin ustny).

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń dotyczą architektury obiektów. Jest to jeden z najbardziej popularnych rodzajów uprawnień architektonicznych wśród wszystkich architektów, uznawany w środowisku za najbardziej prestiżowy (opinie o programie). Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania, ale w zakresie ograniczonym, są znacznie mniej popularne, ponieważ pozwalają na projektowanie architektury tylko tych obiektów, których kubatura jest mniejsza niż 1000 m3, a do tego wyłącznie w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia w specjalności architektonicznej


Uprawnienia w specjalności architektonicznej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie architektury obiektu są wybierane przez architektów bardzo rzadko. Wynika to z faktu, że ich zakres pokrywa się z zakresem uprawnień wykonawczych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zdecydowanie najrzadszym rodzajem uprawnień architektonicznych są uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ograniczonym, ponieważ nie dość, że obejmują one wyłącznie określony rodzaj obiektów, to jeszcze niemal w całości pokrywają się z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi (promocja 3  w 1). Uprawnienia architektoniczne można też zdobyć jednocześnie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi – wówczas najchętniej wybierane są uprawnienia bez ograniczeń.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !