Abizol D

Abizol D

Abizol G jest materiałem łatwo palnym. Używając Abizolu G należy ściśle przestrzegać przepisów BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego podanych przy stosowaniu Abizolu R. Zastosowanie. Abizol G stosuje się do sklejania wielowarstwowych izolacji wodoszczelnych wykonywanych z pap asfaltowych (np. izolacji tarasów, zbiorników i budowli podziemnych w warunkach silnego nawodnienia gruntu).Abizol G rozprowadza się na zimno szpachlą lub łopatką osadzoną na kiju. Roboty należy wykonywać w temperaturze powyżej -f 5°C. Zużycie wynosi 1,5-2,0 kg na 1 m2 powierzchni sklejania każdej warstwy. Przechowywanie. Warunki przechowywania takie same jak Abizolu R (program uprawnienia budowlane na komputer).

Określenie. Abizol D (dachowy) jest masą asfaltową przeznaczoną do stosowania na zimno. Otrzymuje się go z asfaltów ponaftowych, wypełniaczy mineralnych, żywic i rozpuszczalników. Ma postać bardzo gęstej czarnej pasty. Właściwości. Abizol D ma bardzo dobre właściwości klejące. Jest odporny na spływanie, co pozwala na stosowanie go przy kryciu dachów o dużym nachyleniu. W niskich temperaturach zachowuje plastyczność. Abizol D jest łatwy w użyciu i praktyczny, ponieważ nie wymaga kłopotliwego podgrzewania i utrzymywania w podwyższonej temperaturze (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Abizol D nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych, jak np. nafty, benzyny, oraz temperatury powyżej + 60°C. Abizol D jest materiałem łatwo palnym. Należy ściśle przestrzegać przepisów BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego podanych przy stosowaniu Abizolu R. Służy również do konserwacji pokryć z pap asfaltowych oraz do wykonywania izolacji wodoszczelnych na płaszczyznach o niewielkim spadku (uprawnienia budowlane).

Zagruntowane szczeliny

Abizol D rozprowadza się na zimno szczotką lub łopatką osadzoną na kiju. Powleka się zarówno podkład, jak i spód papy. Przed użyciem zawartość beczki należy dokładnie wymieszać. Roboty należy wykonywać w temperaturze powyżej + 5°C. Zużycie wynosi 0,8-r-l,l kg na 1 m2 powierzchni sklejenia każdej warstwy. Przechowywanie. Warunki przechowywania takie same jak Abizolu R. Określenie. Abizol KF (kit fugowy) jest kitem asfaltowym o konsystencji plasteliny i czarnej barwie (program egzamin ustny).

Właściwości. Abizol KF jest bardzo dobrym środkiem uszczelniającym i zabezpieczającym przed przenikaniem wody. Ma zdolność przeciwstawiania się parciu hydrostatycznemu wody. Abizol KF zachowuje plastyczność w temperaturze - 20H- A- + 60°C. Jest odporny na działanie agresywnych wód o słabych stężeniach soli, kwasów i ługów. Nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych (benzolu, benzyny, nafty itp.). Zastosowanie. Abizol KF stosuje się do wypełniania szczelin dylatacyjnych, do uszczelniania świetlików dachowych i wypełniania pęknięć w izolacjach budynków (opinie o programie).

Zagruntowane szczeliny Abizolem R wypełnia się Abizolem KF na zimno lub na gorąco (w temperaturze ok. 150°C). Zużycie wynosi 1,5 kg na 1 dm3 objętości szczeliny. Przechowywanie. Abizol KF przechowuje się w pojemnikach szczelnie zamkniętych w pomieszczeniach zabezpieczonych od opadów atmosferycznych. Określenie. Bitizol R (rzadki) jest roztworem wysokogatunkowych asfaltów ponaftowych w rozpuszczalnikach węglowodorowych z dodatkiem plastyfikatorów. Ma postać rzadkiej cieczy o czarnobrunatnej barwie i ostrym zapachu. v Właściwości. Właściwości Bitizolu R są zbliżone do właściwości Abizolu R. Bitizol R jest materiałem łatwo palnym. Przy stosowaniu należy zachować środki ostrożności podane przy Abizolu R (segregator aktów prawnych).

Zastosowanie. Bitizol R ma podobne zastosowanie jak Abizol R. Poza tym Bitizol R można stosować do ochrony betonowych elementów budowlanych przed korozją siarkowo-kwasową i alkaliczną. Zużycie wynosi 0,3-0,6 kg na 1 m2 powierzchni przy jednokrotnym smarowaniu. Przechowywanie. Warunki przechowywania takie same jak Abizolu R (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !