Rozdzielnia elektryczna

Rozdzielnia elektryczna

Do otwierania skrzynek w rozdzielni, wymiany stopek bezpiecznikowych w rozdzielni i szafkach upoważniony jest jedynie elektryk odpowiedzialny za całość instalacji (program uprawnienia budowlane na komputer).
Każda kotłownia zasilana jest z dwóch linii; przy czym jedna z nich jest zasilana kablem roboczym, druga awaryjnym. Do przełączania instalacji z jednej linii zasilającej na drugą lub zupełnego wyłączenia spod napięcia, służy przełącznik umieszczony zazwyczaj w pobliżu drzwi wejściowych do kotłowni przed główną tablicą rozdzielczą (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Z zasilania awaryjnego można korzystać jedynie dorywczo, przez czas trwania uszkodzenia i reperacji zasilania roboczego, po czym należy natychmiast przełączyć instalację na zasilanie robocze.
W przypadku zaniku napięcia na obwodzie zasilania roboczego, należy bezwarunkowo najpierw wyłączyć wszystkie silniki, następnie przełącznikiem wymienionym wyżej przełączyć na obwód zasilania awaryjnego. Jeżeli i ten jest bez napięcia należy przełącznik ustawić w położenie beznapięciowe. Z chwilą pojawienia się napięcia na obwodzie zasilania roboczego (co należy kontrolować za pomocą lampki kontrolnej) należy natychmiast powrócić na obwód zasilania roboczego.
W razie powstania pożaru w kotłowni, przed przystąpieniem do akcji ratunkowej, należy bezwarunkowo najpierw wyłączyć całą instalację elektryczną spod napięcia (uprawnienia budowlane).

Przerwa po pierwszym sezonie opałowym

Po wyżej wymienionej przerwie należy:
1) po ostygnięciu oczyścić kotły, spuścić wężem gumowym wodę z całej instalacji i kotłów przez zawory spustowe na kotłach;
2) przemyć wodą cały zład, aż będzie spływała woda zupełnie czysta i bez zanieczyszczeń;
3) zbadać całą instalację, usunąć nieszczelności, naprawić uszkodzenia, dopełnić szczeliwa przy zaworach; części narażone na rdzewienie pomalować farbą lub wytrzeć oliwą, oczyścić naczynia wzbiorcze wewnątrz i na zewnątrz oraz pomalować, w miarę potrzeby, farbą miniową; wymienić uszkodzone manometry, termometry i inny osprzęt oraz sprzęt transportowy;
4) napełnić ponownie zład wodą, nagrzać go do najwyższej dopuszczalnej temperatury i pozostawić wodę w zakładzie przez cały okres letni;
5) oczyścić starannie kotlinę, palenisko i wszystkie kanały spalinowe w kotle;
6) usunąć z czopucha nagromadzony popiół;
7) uszczelnić wszelkie szpary, pęknięcia, nieszczelności wyczystek (program egzamin ustny).

Po przerwie wymienionej w tytule (zład całkowicie wykonany) należy:
spuścić częściowo wodę przez kurki spustowe na kotłach i na sieci w miejscach jej zasyfonowania w takiej ilości, aby całkowicie spłynęła woda zanieczyszczona. Zwraca się uwagę, iż do zasilania kotłów nie można używać wody zawierającej zanieczyszczenia mechaniczne lub związki niszczące materiał kotłów, rur i armaturę centralnego ogrzewania. Woda używana do zasilania kotłów nie może być twarda.

Zgodnie z obowiązującymi normami twardość wody nie może być większa niż 1 do 2 stopni niemieckich (1 stopień niemiecki odpowiada zawartości 10 mg tlenku wapnia (CaO) w jednym litrze wody). Z nagrzanej wody twardej wapno wydziela się i osadza się na ściankach kotłów i przewodów instalacji tworząc, tzw. kamień kotłowy (opinie o programie). Kamień kotłowy narastając (szczególnie przy częstych zmianach wody) na ściankach kotła zmniejsza jego wydajność cieplną, przez co zużywa się więcej opału, a w przewodach narastający kamień zmniejsza przekrój przewodu, przez co utrudnia przepływ wody.

Każdy administrator nieruchomości powinien wiedzieć, że palenie w kotłach, zależnie od założeń przyjętych do projektu centralnego ogrzewania, może odbywać się z przerwą lub bez przerwy w czasie nocy (segregator aktów prawnych).
Najczęściej spotykanym u nas sposobem palenia jest palenie bez przerwy przez całe 24 godz., lecz słabsze w nocy.

Przy ogrzewaniach wodnych nie można wygaszać kotłów, jeżeli o godz* 21 zewnętrzna temperatura jest niższa niż + 5°C, przy ogrzewaniach zaś parowych - gdy o godz. 21 temperatura zewnętrzna jest niższa niż -5°C (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !