Rozkopy przelotowe

Rozkopy przelotowe

Wygodniejsze do obsługi transportowej są rozkopy przelotowe, o bocznym ruchu środków transportowych. Podczas wykonywania tego rodzaju rozkopów szerokość jego praktycznie ogranicza się 1,5 Rk2.

Odrębną grupę wykopów wykonywanych przez koparki stanowią wykopy zamknięte pod fundamenty budynków (program uprawnienia budowlane na komputer). Wykonuje się je sposobem poprzecznym lub podłużnym z przelotów ruchem środków transportowych w poziomie terenu lub z wp wadzeniem środków transportowych do wykopu. Sposób pierwszy stosuje się do wykonywania wykopów płytkich o głębokości do 3 m.
Podczas wykonywania wykopów głębokich środki transportu zazwyczaj podstawia się w poziomie dna wykopu. Zachodzi wówczas konieczność wykonywania zjazdu do wykopu. W grunt mało spoistych zjazdy wymagają często wzmocnienia prowizory nad podłogą z bali drewnianych lub płyt betonowych.

Czas wykonywania wykopu zależy od wydajności eksploatacyjnej koparki (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Ponieważ koparki podsiębierne pracują z powierzchni terenu istnieje duża możliwość manewrowania środkami transportowymi. Zbędne jest też wykonywanie dość pracochłonnych zjazdów i wyjazdów. Wydajność eksploatacyjna koparek podsiębiernych w stosunku do koparek przedsiębiernych o takiej samej pojemność: łyżki jest jednak mniejsza. Wynika to z dłuższego ok. 15% cyklu pracy koparki przedsiębiernej.

W ostatnich latach coraz częściej stosowane są koparki przedsiębierno-podsiębierne kroczące na podwoziu samowznoszącym się sterowane hydraulicznie. Ich podstawową zaletą jest zdolność „schodzenia” do wykopów, nawet zalanych wodą, oraz łatwość pracy w bardzo trudnych terenach, np. górzystych, bagnistych (uprawnienia budowlane).

Koparki z wyposażeniem zgarniakowym

Koparki z wyposażeniem zgarniakowym stosuje się do wykonywania głębokich wykopów pod budynki w gruntach silnie nawodnionych oraz w budownictwie wodnym. Koparki zgarniakowe mogą pracować tylko w gruntach lekkich i średnich. Zaletą koparek zgarniakowych jest duży promień kopania i wyładunku. Największą wydajność koparki osiąga się podczas wykonywania wykopów z przemieszczeniem urobku na odkład. Wyposażenie robocze koparki zgarniakowej składa się z kratowego wysięgnika oraz zawieszonego na linie zgarniaka. Zbudowany on jest w postaci skrzyni otwartej z przodu i z góry (program egzamin ustny).
Koparka zgarniakowa pracuje w sposób następujący: przez obrót nadwozia wysięgnik, z uniesionym zgarniakiem, ustawia się nad miejscem odspajania gruntu.

Najpierw zwalnia się hamulce wciągarki podtrzymującej zgarniak, który opada pionowo i wcina się zębami w grunt. Następnie zgarniak jest wleczony po gruncie za pomocą liny pociągowej, aby napełnił się urobkiem. Po napełnieniu zgamiak unoszony jest do góry za pomocą liny utrzymującej z jednoczesnym stopniowym zwalnianiem liny pociągowej, aż do chwili osiągnięcia wysokości wyładowywania. Podczas podnoszenia zgarniaka koparka dokonuje obrotu nad miejscem wyładunku. Zbierak powinien być w pozycji lekko uniesionej, tak aby zawarty w nim urobek nie wysypywał się (opinie o programie). Po osiągnięciu wysokości i miejsca wyładunku lina pociągowa zostaje zwolniona, zgarniak obraca się ku dołowi i wysypuje urobek.

Koparkami zgarniakowymi mogą być wykonywane wykopy sposobem podłużnym lub poprzecznym.
Sposób podłużny polega na wycofaniu się koparki wzdłuż osi wykopu i pozostawieniu przed sobą wykonanego rozkopu (segregator aktów prawnych). Może się to odbywać z odkładem urobku po jednej lub po obu stronach rozkopu. Możliwy jest też bezpośredni załadunek na środki transportowe, które podstawiane są w poziomie stanowiska koparki. Szerokość rozkopu podłużnego wynosi ok. 1,5 Rk. Zaletą sposobu podłużnego jest duża szerokość rozkopu oraz możliwość stosowania stromych skarp, czego nie można uzyskać stosując sposób poprzeczny ze względu na niebezpieczeństwo obsuwania się skarpy.

Sposób poprzeczny polega na przemieszczaniu się koparki podczas pracy wzdłuż boku wykonywanego rozkopu. Kopanie odbywa się poprzecznie do gąsienic. Szerokość wykopu jest mniejsza od promienia kopania i wynosi ok. 0,75 Rh- Pochylenie skarp ro2 kopu zależy od kąta stoku naturalnego gruntu i wpływa na dc branie odległości pracy koparki od krawędzi skarpy.

Sposób poprzeczny stosuje się do wykonywania płytkich wykopów i do od kładania urobku na odkład po przeciwnej stronie koparki (promocja 3 w 1). Cyt roboczy koparki zgarniakowej jest dłuższy około 20% od cykl koparki przedsiębiernej o tej samej pojemności łyżki, gdyż ni występuje tu jednocześnie czynność kopania i podnoszenia urobku

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !