Blog

21.02.2019

Rozliczanie czasu pracy podczas praktyki zawodowej

W artykule znajdziesz:

Rozliczanie czasu pracy podczas praktyki zawodowej

Czas pracy podczas odbywania praktyki zawodowej uprawniającej do egzaminu na uprawnienia budowlane jest określony przez odpowiednie przepisy (program na komputer). Zgodnie z nimi okres praktyki zawodowej rozlicza się w tygodniach pracy, bez względu na to, jaka umowa podpisana jest z pracodawcą. Tydzień pracy składa się z 5 dni, przy czym nie musi to być od poniedziałku do piątku – dni pracy zależą od obowiązującego systemu pracy oraz pracodawcy. Rok praktyk składa się z dokładnie 52 tygodni pracy (program na telefon). Do okresu praktyki nie wliczają się urlopy oraz długie przerwy świąteczne. Oznacza to, że jeśli w tygodniu wypadnie więcej niż 2 dni wolnego, to nie zostanie on zaliczony jako tydzień pracy (program na egzamin ustny).

Decyzja o uznanie praktyk

Rozliczanie czasu pracy podczas praktyki zawodowej

Liczba przepracowanych w dniu pracy godzin nie ma znaczenia – oznacza to, że nawet jeśli kandydat przepracował 1 godzinę, to zostanie to potraktowane jako dzień przepracowany (promocja 3 w 1). Co ważne, praktyka zawodowa może być wykonywana zarówno na podstawie stosunku pracy, jak i dowolnej umowy cywilnoprawnej – wymieniony zasady są takie same bez względu na rodzaj umowy. Oczywiście należy pamiętać o tym, że ostateczną decyzję co do uznania praktyk zawsze podejmuje właściwa miejscowo okręgowa komisja kwalifikacyjna izby inżynierów budownictwa (segregator).
Obowiązujące zasady mogą nieznacznie wydłużyć okres praktyk dla osób, które pracują na etacie – wynika to z tzw. straconych tygodni, czyli tych, w których kandydat nie przepracuje więcej niż 5 dni. W przypadku osób pracujących na umowach cywilnoprawnych czas praktyk może być znacznie krótszy, ponieważ dzień pracy będzie zaliczony już po przepracowaniu 1 godziny. Należy jednak pamiętać o tym, że nie ma obecnie możliwości odbywania jednocześnie praktyk dla dwóch różnych specjalności uprawnień (opinie). Oznacza to, że w czasie rozliczania dni pracy trzeba zdecydować się na praktykę dla jednej, wybranej specjalności uprawnień budowlanych – przed zmianą przepisów można było łączyć praktyki, np. 8 godzin na etacie oraz 4 na umowie cywilnoprawnej. Kolejne uprawnienia będą więc wymagały ponownego odbycia praktyk.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami