Blog

29.11.2022

Bezpośrednie oddziaływania atmosferyczne

Bezpośrednie oddziaływania atmosferyczne

Produkowane w Polsce kity „Olkit” na spoiwie w postaci modyfikowanego oleju Iniano-tungowcgo i „Polkit” na spoiwie polistyrenowym należą do grupy pierwszej. Jek wykazały badania laboratoryjne, a przede wszystkim praktyka, kity te prawidłowo zastosowane zdają debrze egzamin w naszych warunkach, a trwałość ich jest większa niż pierwotnie szacowano (10 lat). Pod wpływem mrozu kity te lekko twardnieją, nie pękają jednak i zachowują własności plastyczne (program uprawnienia budowlane na komputer).

Polkit jest przeznaczony do uszczelniania ręcznego, Olkit natomiast powinien być wprowadzany do spoiny za pomocą odpowiedniej wciskarki („pistoletu”). W obu przypadkach po ułożeniu kitu należy wygładzić jego powierzchnię i docisnąć mocno do obrzeży. W bezpośrednim dotknięciu Polkit działa szkodliwie na styropian. Poza tym nie ma innych ograniczeń w jego stosowaniu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Samo wulkanizujące kity elastyczne wykazują z reguły większą wydłużalność i trwałość niż plastyczne kity nie twardniejące, są bardziej odporne na bezpośrednie oddziaływania atmosferyczne, są jednak na ogół droższe niż kity plastyczne (uprawnienia budowlane).

Kit wsuwa się do wewnątrz spoiny na głębokość zwykle 2-3 cm, co stwarza mu korzystniejsze warunki pracy (mniejsze wahania temperatury, a więc i mniejsze zmiany szerokości spoiny), a także osłonę przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych i zachowanie przez dłuższy czas właściwości plastycznych materiału. W złączach poziomych dodatkową osłonę kitu w spoinie stanowi okap nad spoiną, utworzony przez sfazowanie górnej krawędzi prefabrykatu (program egzamin ustny). Sfazowanie to przeciwdziała utworzeniu się występu w powierzchni ściany w przypadku nieprawidłowego ustawienia prefabrykatu górnego i wysunięcia go przy montażu poza lico ściany. Taki występ w ścianie jest bardzo niekorzystny, ponieważ zwralnia spływ wody po ścianie i ułatwia jej penetrację w głąb ściany w strefie złącza.

Szerokość spoiny

Szerokość spoiny (po uwzględnieniu tolerancji) powinna umożliwiać wprowadzenie aparatu umieszczającego kit w spoinie. Zwykle przyjmuje się smln 10-15 mm, w związku z czym 5 = 2 mm (opinie o programie).

Powierzchnie prefabrykatów stykające się z kitem w złączu powinny być możliwie szczelne, aby nie dopuścić do przenikania wody w głąb ściany obok kitu. W związku z tym warstwę betonu fakturowego wprowadza się zwykle w głąb spoiny (segregator aktów prawnych). Zalecenie to jest szczególnie istotne dla ścian jednomateriałowych z kruszywowych betonów lekkich, jako że struktura tych betonów jest nie zawsze dostatecznie zwarta.

Układanie kitów Polkit i Olkit powinno być wykonywane podczas bezdeszczowej pogody, przy temperaturze nie niższej niż - 5°C. Powierzchnie prefabrykatów powinny być suche i niezapylone. Przed ułożeniem kitu oczyszcza się spoinę sprężonym powietrzem. W celu uzyskania przyczepności kitu do podłoża powleka się je gruntującym roztworem polistyrenowym. Zamiast kitu do wypełnienia spoiny stosować można wkładki poliuteranowe nasycone bitumem.

Wkładki poliuretanowe służą głównie do umieszczania ich w spoinie przed ustawieniem następnego prefabrykatu i stąd są one szczególnie przydatne do spoin poziomych. W spoinach pionowych wkładki trzeba przyklejać do jednego prefabrykatu, a drugi dosuwać w czasie montażu w płaszczyźnie ściany w kierunku poziomym, co nie zawsze jest możliwe. Produkowane są też (nie w Polsce) wkładki poliuretanowe w csłonce plastykowej do umieszczania w spoinie po ustawieniu prefabrykatów, podobnie jak Polkit. Wymagana jest przy tym jednak duża staranność, aby nic przerwać wkładki na długości (promocja 3 w 1).

Dużą zaletą stosowania kitu jest możliwość uszczelniania spoin również i w przypadku nadmiernej ich szerokości, nieregularnego kształtu czy nawet pewnych (niedużych) ubytków krawędzi. Konieczne jest jedynie, aby beton był zwarty i zabezpieczał przed ominięciem przez wodę bariery stworzonej przez kit. Wadą jest natomiast konieczność wykonywania robót uszczelniających od zewnątrz budynku. Złącze zamknięte uzyskać można również uszczelniając spoinę za pomocą wkładek sprężynujących.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami