Rozmiar zaparzenia

Rozmiar zaparzenia

Wpływ zaparzenia na jakość drewna zależy od stadium rozwoju tej wady (program uprawnienia budowlane na komputer). W początkowym stadium drewno nie wykazuje zmian własności mechanicznych; dalszy rozwój zaparzenia znajdujący wyraz w niejednolitym zabarwieniu drewna wpływa ujemnie na jego wytrzymałość, zwłaszcza na udarność. Wobec powstawania wcistek wada ta utrudnia w poważnym stopniu (jednak mniej niż fałszywa twardziel) nasycanie drewna impregnatami.

Rozmiarów zaparzenia nie określa się za pomocą pomiaru. W drewnie okrągłym stwierdza się tylko obecność zaparzenia: w tarcicy i w fornirze wyraża się zaparzenie szacunkowo, w ułamkach wymiarów sztuki tarcicy lub w ułamkach powierzchni arkusza forniru.
Inne zabarwienia drewna (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Zabarwienia wywoływane przez grzyby mogą powstawać zarówno w czasie wzrostu drzewa, jak w drewnie ściętym. Występują one w drewnie okrągłym, w sortymentach tartych, w fornirach oraz w innych wyrobach o dalej posuniętym stopniu obróbki.

W drzewach stojących zabarwienia pojawiają się w pobliżu uszkodzeń kory lub w pobliżu sęków; najczęściej należy je zaliczyć do początkowych stadiów rozwoju lokalnej zgnilizny (tzw. zgnilizny urazowej) powstałej w wyniku uszkodzenia, które umożliwiło zakażenie drzewa przez grzyby pasożytnicze. W tym wypadku barwa drewna zależy od gatunku grzyba; zwykle jest ona brunatna lub czerwonawa. Rzadziej spotyka się zabarwienia występujące na drzewach żywych, które nie wykazują uszkodzeń mechanicznych.

Według Waninau karagany (Caragana arborescens Lam.) występuje pod działaniem grzyba Fusarium caraganae Van (uprawnienia budowlane). ciemnoczerwone zabarwienie wewnętrznej części pnia; u klona jesionolistnego (Acer negundo L.) podobne zabarwienie powstaje pod wpływem grzyba Fusarium negundi Sherb. Różowe zabarwienie zewnętrznej części pnia, występujące u drzew iglastych i liściastych w pobliżu obumarłych gałęzi, może powstawać na skutek rozwoju pewnych grzybów z rodzaju Fusarium. Różowe zabarwienie drewna występujące w żywicowanych drzewach w sąsiedztwie spał jest według Wanina następstwem rozwoju grzyba Zythia Resinae Karst., należącego do workowców (program egzamin ustny).

Zabarwienia

Zabarwienia występujące w drzewach żywych nie powodują - poza zmianą barwy innych następstw ujemnych.
W drewnie ściętym mogą powstawać wskutek rozwoju grzybów różne, niekiedy bardzo intensywne zmiany barwy. Na przykład grzyb Chloro- splenium aeruginosum (Oed.) de Not. wywołuje silne, szmaragdowozielone zabarwienie drewna liściastego. Zabarwienie takie, wywołane obecnością barwnika, zwanego ksylindeiną, spotyka się niekiedy w drewnie długo składowanym w lesie (opinie o programie).

Barwnik ten powstający w czasie rozkładu drewna odznacza się dużą trwałością; drewno porażone przez Chlorosplenium aeruginosum stosuje się niekiedy w stolarstwie do wykonywania intarsji.
Brunatne zabarwienie bielu powstaje w ściętym drewnie iglastym (najczęściej sosnowym) w wyniku działania grzyba Discula brunneotingens Meyer. Według obserwacji Meyer (ZSRR) wada ta nie wywołuje zmian w mechanicznych własnościach drewna. W ostatnich latach stwierdzono w Polsce występowanie podobnego brunatnokawowego zabarwienia w bielu sosny i świerka (segregator aktów prawnych).

Zabarwienie to powstaje podczas składowania drewna okrągłego i występuje często, łącznie z sinizną i czerwienią bielu, w postaci smug ciągnących się od czoła wzdłuż kłody. Przyczyna powstawania tej wady nie została dotychczas wyjaśniona. Wobec niewątpliwego obniżenia twardości porażonego drewna należy sądzić, że nie jest ona identyczna z zabarwieniem obserwowanym przez Meyer i że może spowodować poważne obniżenie mechanicznych własności drewna.

Żółte zabarwienie ściętego drewna obserwuje się w dębinie i drewnie iglastym (sosna, świerk). U dębu przyczyną tej wady jest grzyb Eidamia (Acremoniella) catenulata Horne et Will., a u gatunków iglastych grzyb Verticillium glaucum Bon. Ten ostatni powoduje powstawanie żółtych pasm, występujących w bielu sosny; w drewnie świerka pasma sięgają nawet do niezabarwionej twardzieli (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami