Różnice w zakresie uprawnień budowlanych architektonicznych i konstrukcyjno-budowlanych

Uprawnienia budowlane wydawane są bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń pozwalają na projektowania i/lub kierowanie robotami budowlanymi w zakresie architektury

Różnice w zakresie uprawnień budowlanych architektonicznych i konstrukcyjno-budowlanych

obiektu (program na komputer). Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresie ograniczonym pozwalają na projektowanie i/lub kierowanie robotami budowlanymi w zakresie architektury obiektów nie przekraczających 1000m3 powstających na terenie zabudowy zagrodowej lub w zabudowie zagrodowej (program na telefon).

W przypadku uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń obejmuje projektowanie konstrukcji obiektu i/lub kierowanie robotami budowlanymi w zakresie konstrukcji oraz architektury obiektów budowlanych (opinie o programie). Są to uprawnienia dające największe możliwości spośród wszystkich uprawnień budowlanych.

Uprawnienia budowlane - różnice

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie dotyczą projektowania konstrukcji obiektów budowlanych i/lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcji obiektów, których kubatura nie przekracza 1000m3 (segregator aktów prawnych).

Ponadto obiekty te muszą spełniać następujące warunki:
• wysokość nie może przekraczać 12 m nad poziomem terenu, a liczba kondygnacji naziemnych nie może być większa niż 3 – wysokość tych kondygnacji nie może przekraczać 4,8 m (program egzamin ustny),
• posadowienie nie może być głębsze niż 3 m poniżej poziomu terenu i musi być umiejscowione na stabilnym nośnym gruncie,
• rozpiętość elementów konstrukcyjnych nie może przekraczać 6 m, a wysięgu wsporników nie może przekraczać 2 m,
• obiekt nie może zawierać elementów, które są wstępnie sprężane na budowie,
• obiekt nie może wymagać uwzględnienia wpływu eksploatacji górniczej (promocja 3 w 1).

Jak więc widać uprawnienia kostrukcyjno-budowlane w ograniczonym zakresie wymagają przestrzegania wielu warunków. Z tego właśnie względu najwięcej kandydatów decyduje się zdawać na uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !