Rynny żelbetowe

Rynny żelbetowe

Ze względu na trudności w uzyskaniu blachy wykonuje się niekiedy rynny żelbetowe. Korzystnie jest wyrabiać je jako oddzielne prefabrykaty odgrywające rolę gzymsu wieńczącego albo też wytwarzać w kształcie koryta w gzymsie o znacznym wyskoku.
Rynnę z odcinków prefabrykowanych o długości 4-5 m (program na komputer).

Stanowi ona żelbetowe koryto o grubości dna i ścianek 4 cm . wykonane z betonu wibrowanego o wytrzymałości 170 kG/cm2. Rynna opiera się na wspornikach wypuszczonych z muru. Spadki wyrabia się za pomocą wyprawy cementowej — wodoszczelnej. W miejscach styków poszczególnych odcinków rynien wyprawa ta powinna być nieprzerwana (program na telefon). Aby nie ulegała pęknięciom, należy ją zbroić siatką stalową. Wierzch wyprawy powinien być starannie wygładzony i posmarowany roztworem gruntującym, a następnie lepikiem asfaltowym.
Największą trudność sprawiają miejsca przepuszczania przez dno tzw. wpustów do rur spustowych (program egzamin ustny).
Rynny żelbetowe nie mogą być zalecone do budynków monumentalnych ze względu na możliwość powstawania przecieków, powodujących plamy w gzymsach i ścianach elewacji.
Koryta i kosze
Koryta i zlewy (kosze) dachowe kryje się niezależnie od rodzaju pokrycia połaci dachowych blachą ocynkowaną grub. 0,5-h0,7 mm lub blachą cynkową grubości 0,6-^0,7 mm.
Arkusze wygina się wg kształtu i profilu podłoża.
Złącze prostopadłe do spadku koryta wykonuje się na podwójne rąbki leżące dla blachy ocynkowanej i na 2-i-4 cm zakłady lutowane dla blachy cynkowej (opinie o programie).

 

Podłoża betonowe koryt


Podłoża betonowe koryt, w które ma można wbijać gwoździ, powinny nie: uprzednio zabetonowane 2-1-3 listwy drewniane o przekroju trapezowym bądź listwy z PCW (segregator aktów prawnych).
Łączenie arkuszy blach zlewu wykonuje się za pomocą arkuszy pośrednich ułożonych równolegle do okapu na rąbki podwójne leżące, zawinięte w kierunku koryta. Rąbki lub zwoje pokrycia nie dochodzą do rąbków koryta.

Przy pokryciu połaci dachowych papą arkusze blachy zlewu są zakładane na 10-^12 cm i lutowane na całej długości. W złączach równoległych do spadku, górna warstwa papy powinna zachodzić 14-=-15 cm na blachę.
Arkusze blachy ocynkowanej mocujemy do deskowania żabkami (górne brzegi), arkusze blachy cynkowej przybija się do deskowania gwoździami. Rąbki równoległe do spadku zlewu należy umocować żabkami w odstępach 30-=- 35 cm (promocja 3 w 1).
Na dużych powierzchniach dachów, o małych nachyleniach połaci (szczególnie o konstrukcji żelbetowej), pokrycie koryt i koszy wykonuje się z papy, juty i folii z tworzyw sztucznych.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !