Blog

26.11.2018

Sale widowiskowe

W artykule znajdziesz:

Jakie wymogi techniczne powinny spełniać sale widowiskowe?

Każdy obiekt budowlany musi na etapie projektu i wykonania spełniać określone warunki techniczne, aby jego użytkowanie było bezpieczne dla osób w nim przebywających. Bardzo ważne jest ścisłe przestrzeganie zasad sztuki budowlanej i zabezpieczeń szczególnie jeśli są to sale widowiskowe, które jednocześnie mogą pomieścić dużą liczbę ludzi, co jest charakterystyczne dla masowych imprez.

Jakie warunki techniczne są najważniejsze dla zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych?

Przepisy określające wymagania, które sale widowiskowe muszą spełniać zawierają przede wszystkim oczywiste punkty dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa zarówno przebywania w takiej hali, jak i prawidłowego wytyczenia wyjść i dróg ewakuacyjnych, potrzebnych w razie zaistnienia jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia i życia uczestników imprezy. Ważne jest także zastosowanie materiałów budowlanych ze stosownymi atestami przeciwpożarowymi oraz przygotowanie odpowiednich procedur, które zostają wdrożone w momencie krytycznej sytuacji. Tego typu przygotowań do działalności wymagają przepisy prawa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej od organizatorów i właścicieli obiektów przeznaczonych na sale widowiskowe.

Oferta: Program do nauki na uprawnienia budowlane doskonale przygotuje Cię do egzaminu pisemnego oraz ustnego. W naszej ofercie posiadamy konkurencyjne ceny. Możesz zakupić również segregator z ujednoliconymi aktami prawnymi. Sprawdź opinie tych, którzy z nami przeszli przez trudy sesji egzaminacyjnej.

Jakie dodatkowe zabezpieczenia są wymagane w obiektach widowiskowych?

Organizatorzy imprez masowych (nawet tych najmniejszych), aby pozostać w zgodzie z obowiązującymi przepisami, muszą wyposażyć swoje sale widowiskowe w sprawny i wydajny sprzęt gaśniczy, prowadzić regularną konserwację tego sprzętu, a także przygotować budynek na wypadek prowadzenia akcji gaśniczej, ratowniczej lub innej związanej z zagrożeniem osób. Wszystkie konieczne warunki bezpiecznej eksploatacji sali widowiskowej są opracowane w formie zbioru instrukcji i zatwierdzane przez odpowiednie służby pożarnicze. Przepisy bezpieczeństwa wymagają także stałego monitorowania drożności dróg ewakuacyjnych, sprawności instalacji elektrycznych, gazowych oraz wodnych, co ma bezpośredni wpływ na ewentualne akcje ratownicze.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami