Blog

28.03.2019

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – kto może je pełnić?

W artykule znajdziesz:

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – kto może je pełnić?

W Polsce do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawnione są wyłącznie osoby, które mają przewidziane przepisami wykształcenie oraz praktykę zawodową (program na komputer). Według obowiązującej ustawy Prawo budowlane, do pełnienia tych funkcji mają prawo wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane. Nazwa samodzielne funkcje wzięła się stąd, że osoby posiadające wspomniane uprawnienia mogą samodzielnie rozwiązywać zagadnienia inżynieryjne, wśród których są m.in. zagadnienia techniczno-organizacyjne, architektoniczne oraz fachowe oceny zjawisk (program na telefon).
Na osobach, które wykonują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, spoczywa duża odpowiedzialność. Jedna pomyłka inżyniera budowy może kosztować zdrowie, a nawet życie wielu ludzi. Z tego właśnie względu zarówno projektanci, jak i inżynierowie to osoby zaufania publicznego (program na egzamin ustny).

Prawo do wykonywania zawodów

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – kto może je pełnić?

Osoby, które korzystają z różnego rodzaju obiektów budowlanych, mają zaufanie do tego, że prace budowlane zostały przeprowadzone w taki sposób, aby nie istniało żadne zagrożenie (promocja 3 w 1). Właśnie dlatego wykonując wszystkie zadania związane z projektowaniem, kierowaniem robotami budowlanymi czy prowadzeniem nadzoru trzeba pamiętać, że są to naprawdę ważne funkcje. Samodzielne funkcje techniczne mogą więc pełnić wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane.
Uprawnienia budowlane są potwierdzeniem tego, że inżynier budownictwa został przeszkolony w wymagany prawem sposób. Wynika to z faktu, że do uzyskania uprawnień niezbędne jest nie tylko posiadanie odpowiedniego wykształcenia, ale także odbycie praktyki zawodowej i zdanie egzaminu państwowego (segregator). Prawo do wykonywania zawodów, które związane są z samodzielnymi funkcjami technicznymi w budownictwie, musi być potwierdzone decyzją, którą wydaje odpowiedni organ samorządu zawodowego (opinie). Otrzymuje się ją po zdaniu wspomnianego egzaminu, który potwierdza znajomość przepisów budowlanych i określa, czy praktyka zawodowa kandydata jest odpowiednia, aby mógł on w prawidłowy sposób wykonywać swoje obowiązki.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami