Wiata garażowa a przepisy budowlane

Wiata garażowa jest znakomitą alternatywą dla garażu, ponieważ nie powoduje optycznego pomniejszenia działki, a przy tym jest znacznie tańszym i prostszym do wykonania rozwiązaniem, także w kwestii związanych z formalnościami budowlanymi (program na komputer). Wiata nie jest zaliczana do obiektów małej architektury, dlatego jej budowa wymaga spełnienia pewnych formalności. W przypadku, gdy wiata ma być przeznaczona na jeden samochód, a jej wielkość nie przekracza 25 mkw, konieczne jest dokonanie zgłoszenia do starostwa (program na telefon). Jednak można to zrobić tylko wtedy, gdy całkowita liczba dodatkowych obiektów na działce, czyli budynków gospodarczych, altan czy innych wiat nie przekracza dwóch na każde 500mkw działki (program na egzamin ustny).

Określenia w zgłoszeniu

Wiata garażowa a przepisy budowlane

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, termin, zakres oraz sposób wykonywania prac budowlanych. Do dokumentu należy dołączyć oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (promocja 3 w 1). W zależności od urzędu konieczne być może także dołączenie szkiców lub rysunków. Budowę wiaty garażowej można rozpocząć dopiero po 30 dniach od chwili zgłoszenia. Można to zrobić oczywiście tylko wtedy, gdy organ nie wyda sprzeciwu. Budowę należy rozpocząć w ciągu 2 lat od uprawomocnienia się zgłoszenia (segregator). W przypadku, gdy wiata garażowa ma stanowić miejsce postojowe dla kilku aut, a jej powierzchnia przekracza 25 mkw, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Wówczas do wniosku należy dołączyć 4 egzemplarze projektu budowlanego łącznie z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami oraz oświadczeniem o dysponowaniu działką na cele budowlane.
Budowę wiaty można rozpocząć dopiero wtedy, gdy pozwolenie uprawomocni się, ale w terminie 7 dni przed rozpoczęciem budowy należy zawiadomić o tym fakcie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego (opinie). Wiata przeznaczona na miejsce postojowe dla samochodu musi spełniać warunki rozporządzenia w sprawie warunków technicznych w zakresie minimalnych odległości budynków od domu jednorodzinnego i granic działki. Bliższe niż w przepisach usytuowanie wiaty może być wtedy, gdy jest to określone miejscowym planem zagospodarowania działki lub decyzją o warunkach zabudowy.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !