Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – na czym polegają?

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie to działalność, którą dokładnie reguluje prawo budowlane (program na komputer).

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – na czym polegają?

Zgodnie z nim są to wszelkie działania wymagająca samodzielnego rozwiązywania zagadnień techniczno-organizacyjnych, technicznych i architektonicznych lub fachowej oceny zjawisk technicznych (program na telefon). Mówiąc nieco prostszym językiem jest to wykonywanie następujących czynności:
• projektowanie i sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych,
• sprawowanie nadzoru autorskiego,
• wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
• kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych,
• sprawowanie nadzoru i kontroli technicznej nad wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych,
• sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych (program egzamin ustny).

Jak więc widać sprawowanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie to praca bardzo odpowiedzialna. Z tego właśnie względu, aby móc taką działalność prowadzić, należy posiadać uprawnienia budowlane. Wszystkie zawody, w ramach których sprawowane są samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, to zawody zaufania społecznego, które podlegają odpowiedzialności zawodowej (opinie o programie).. Stąd też, aby móc uzyskać uprawnienia budowlane, należy posiadać odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową.

Stopień skomplikowania

Zarówno wykształcenie, jak i praktyka zawodowa muszą być dostosowane do stopnia skomplikowania i rodzaju prowadzonej działalności, a także do wszelki innych wymagań, jakie wynikają z pełnionej funkcji (segregator aktów prawnych). Spełnienie tych wymagań jest potwierdzone za pomocą decyzji, która nazywana jest właśnie uprawnieniami budowlanymi. Uprawnienia budowlane wydawane są przez organy samorządu zawodowego wyłącznie po przejściu przez kandydata postępowania kwalifikacyjnego, na które składa się kwalifikacja wykształcenia i praktyki zawodowej oraz egzamin sprawdzający znajomość procesu budowlanego i umiejętność wykorzystywania w praktyce zdobytej przez kandydata wiedzy technicznej. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się przez komisją egzaminacyjną (promocja 3  w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !