Blog

09.05.2019

Samodzielne funkcje techniczne

W artykule znajdziesz:

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – na czym polegają i kto może je pełnić?

Prawo budowlane mówi, iż osoby, które pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mają obowiązek:

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – na czym polegają i kto może je pełnić?

• fachowej oceny zjawisk technicznych,
• samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych,
• samodzielnego rozwiązywania zagadnień technicznych,
• samodzielnego rozwiązywania zagadnień techniczno-organizacyjnych (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Oznacza to przede wszystkim działalność związaną z następującymi czynnościami:
• sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
• projektowanie,
• sprawowanie nadzoru autorskiego (program na komputer),
• sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych,
• wykonywanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
• kierowanie wytwarzaniem budowlanych elementów konstrukcyjnych oraz pełnienie kontroli nad ich wytwarzaniem (program na telefon).

Samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nie może więc sprawować pierwszy lepszy inżynier, ponieważ wiąże się to z odpowiedzialnością zawodową. Konieczne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia technicznego oraz odbycie praktyki zawodowej, przy czym ważne jest, aby praktyka była dostosowana do poziomu złożoności prowadzonych prac, ich rodzaju oraz wszelkich innych wymagań wynikających z pełnionej funkcji (opinie o programie). Wymienione predyspozycje do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą być potwierdzone decyzją wydaną przez organ samorządu zawodowego, nazywaną uprawnieniami budowlanymi (segregator aktów prawnych).

Warunkiem wykonywania samodzielnych funkcji

Warunkiem wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest mający formę decyzji wpis do centralnego rejestru i na listę członków miejscowej izby samorządu zawodowego (promocja 3 w 1). Wpis potwierdzony jest zaświadczeniem z terminem ważności, wystawianym przez izbę, do której przynależy inżynier. Osoby, które mają uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, muszą je sprawować zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Wymagana jest od nich także staranność w wykonywaniu obowiązków, odpowiednia organizacja pracy i zapewnienie jej wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami