Blog

14.01.2021

Samojezdny dźwig samochodowy

Samojezdny dźwig samochodowy

Samojezdny dźwig samochodowy

Przykłady montażu szkieletów budynków za pomocą samojezdnego dźwigu samochodowego, który umożliwia montaż poszczególnych traktów budynków wzdłuż ich osi podłużnej. System ten jest szczególnie korzystny, gdyż przyspiesza szybkość montażu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ogólnie biorąc, wykonanie montażu przy wszystkich stosowanych systemach odbywa się na sucho, za wyjątkiem drobnych zalewek zaprawą cementową w węzłach połączeniowych. Przed przystąpieniem do montażu wymagane jest przeprowadzenie instruktażu w zakresie technicznym odnoszącym się do kolejności montażu, dla całej grupy wykonawczej, w szczególności zaś w zakresie bhp.

Właściwy montaż powinien być poprzedzony wykonaniem pewnych robót przygotowawczych, na które składają się:
a) przygotowanie dojazdów środków transportowych na plac budowy,
b) splantowanie terenu budowy i jego zagospodarowanie, zgodnie z ogólną instrukcją o zagospodarowaniu placu budowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID),
c) przygotowanie placu do składowania elementów prefabrykowanych w razie braku możliwości bezpośredniego ich montażu wprost ze środków transportowych,
d) wytyczenie osi fundamentów punktowych na uprzednio przygotowanym i splantowanym terenie,
e) wykonanie potrzebnych wykopów ziemnych i usunięcie ziemi na zewnątrz,
f) wykonanie stóp fundamentowych lub w przypadku zastosowania stóp prefabrykowanych ustawienie ich na wyznaczonych osiach montażowych,
g) przygotowanie pomocniczych pomostów roboczych potrzebnych dla ułatwienia dostępu do poszczególnych węzłów montażowych,
h) przygotowanie uchwytów do podnoszenia elementów (uprawnienia budowlane),
i) przygotowanie podpór i stężeń służących do podtrzymywania słupów po ich ustawieniu w pozycji pionowej do czasu zaklinowania ich w fundamencie i skręcenie śrubami montażowymi po uprzednim dopasowaniu,
j) przygotowanie klinów drewnianych z twardego drewna i wszelkiego rodzaju śrub i łączników stalowych przewidzianych projektem.

Ustalenia składu brygady montażowej

Ustalenia składu brygady montażowej dokonuje się pod kątem zapewnienia jej niezbędnego frontu robót, przy czym jest on uzależniony od przyjętego systemu, wielkości budynku i terminu wykonania.
W skład brygady wchodzą:
a) brygadzista kierujący montażem,
b) obsługa żurawia katarowego lub dźwigu samojezdnego w liczbie 2 robotników,
c) dwóch robotników na pomostach roboczych lub przy gniazdach montażowych.

W przypadku równoczesnego montażu szkieletu ze ścianami osłonowymi przewiduje się jeszcze dodatkowo 4 robotników (program egzamin ustny).
Z uwagi na ścisłą współpracę brygady wykonującej odpowiedzialną i precyzyjną robotę obowiązuje zasada, że skład brygady w okresie budowy powinien być stały, niezależnie od tego, jaką wykonuje pracę - przy montażu lub obsłudze urządzenia montażowego. Każdy z robotników wchodzących w skład brygady montażowej powinien mieć stałe, wyznaczone czynności, jakie ma wykonywać w trakcie montażu. Przed przystąpieniem do robót montażowych kierownik tych robót powinien dokładnie przeanalizować ich przebieg z uwzględnieniem warunków montażowych (opinie o programie).

Ogólna kolejność montażu powinna być następująca:
- wykonanie fundamentów punktowych i montaż rygli fundamentowych,
- montaż słupów w gniazdach fundamentowych,
- ustawienie rygli więźby dachowej,
- ustawienie i montaż krokwi,
- skręcenie głowic górnych na śruby,
- ustawienie i montaż rygli stropowych (segregator aktów prawnych),
- mocne dokręcenie wszystkich śrub montażowych po dopasowaniu i prowizorycznym skręceniu całości szkieletu i jego usztywnieniu oraz wykonanie zalewek betonowych na słupach, ryglach i węzłach konstrukcyjnych,
- wykonanie stężeń narożnych i połaciowych przewidzianych projektem,
- montaż elementów stropowych,
- wykonanie ścian osłonowych,
- wykończenie budowlane,
- wykonanie instalacji przewidzianych projektem (promocja 3 w 1).

Ponadto obowiązują tu powszechnie przyjęte zasady technologiczne montażu budynków z elementów prefabrykowanych.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami