Samozapalenie

Samozapalenie

Przykładem tego może być piec o pojemności 80 T, który był wybudowany w jednej z hut śląskich w 1929 r. i pracował aż do roku 19G5. Oczywiście, v, trakcie kapitalnych remontów był on ustawicznie modernizowany i ulepszany, ale fundament jego pozostał w zasadzie bez zmian. Był on w całości wykonany z cegły, a ponieważ bezpośrednio pod fundamentem zalegały warstwy węgla, w celu uniknięcia samozapalenia wybrano węgiel, a fundament wokoło zasypano piaskiem (program uprawnienia budowlane na komputer).

Na wypadek wystąpienia wody gruntowej przewidziano odpowiednie kanały odwadniające wokół fundamentu oraz pompownię do odprowadzenia wody.
Obecnie wszystkie fundamenty wykonuje się z betonu lub żelbetu. Czasami są to fundamenty bardzo proste. Ze względu na małe zagłębienie w gruncie, a tym samym stosunkowo dobre chłodzenie, fundamenty te wykonane zostały ze zwykłego żelbetu w połączeniu z betonowymi fundamentami słupów pomostu roboczego. Fundamenty nie zostały podzielone dylatacjami i dlatego w wyniku wieloletniej eksploatacji powstały liczne rysy pionowe (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Fundament pieca o pojemności 100 T opalanego gazem czadnicowym. Obudowę regeneratorów tego pieca wykonano w postaci ścian oporowych kątowych, spełniających równocześnie rolę fundamentów słupów pomostu roboczego. Obciążenia z tych słupów korzystnie zmniejszają skutki działania parcia ziemi na ściany. Fundament ten wykonano w całości z żelbetu żaroodpornego na kruszywie bazaltowym. Ostatnio, w trakcie wykonywania fundamentu sąsiedniego odsłonięta została jedna ze ścian.

Pozwoliło to stwierdzić, że jest ona nieznacznie zarysowana pionowo, a na głębokości około 5,0 m temperatura ściany zewnętrznej wynosiła ok. 60°C (styczeń) (uprawnienia budowlane). Fundament ten eksploatowany jest już od 1959 r. Fundament pieca o pojemności 100 T opalanego mazutem. Fundament ten wybudowano na miejscu starego fundamentu z 1929 r. Jest on poprzecinany pionowymi dylatacjami tworząc zespół statycznie wyznaczalnych elementów swobodnie odkształcalnych. Inny fundament pieca martenowskiego o pojemności 100 T. Jest to próba takiego rozwiązania fundamentu, aby możliwy był łatwy dostęp do regeneratorów w czasie bieżących remontów pieca. Wadą tego rozwiązania jest zbytnia monolityczność konstrukcji, a całość fundamentu stanowi zespół statycznie niewyzmaczalnych elementów, które w konsekwencji musiały doprowadzić do poważnych pęknięć (program egzamin ustny).

Fundament pieca

Można było uniknąć tego przez od- cięcie obudowy regeneratorów od pozostałej części fundamentu. Zaletą natomiast rozwiązania jest fakt, że istnieje łatwy dostęp do wnętrza, a tym samym łatwo jest stwierdzić obecność wody gruntowej. Tego rodzaju rozwiązania nie zawsze są możliwe ze względu na istniejące fundamenty słupów hali, niejednokrotnie posadowione płyciej niż fundament pieca (opinie o programie).

Wymiana pieca wraz z fundamentem w ramach kapitalnego remontu w trakcie normalnej produkcji stalowni jest bardzo uciążliwa. Dlatego obecnie istnieją w projektowaniu fundamentów tendencje do prefabrykacji, przynajmniej częściowej. Pozwoliłoby to skrócić czas budowy fundamentu, umożliwiło pewniejsze jego wykonanie, a poza tym fundament złożony z elementów łączonych na budowie byłby bardziej podatny na odkształcenia (segregator aktów prawnych).

Przytoczone przykłady fundamentów są stosunkowo proste w ukształtowaniu przestrzennym. Zdarzają się jednak przypadki o wyjątkowo skomplikowanym ukształtowaniu przestrzennym; przykładem tego może być fundament pieca 120 T opalanego mazutem. W tym przypadku połączone zostały w jeden wielki fundament doły odlewnicze, fundamenty żużelników, fundamenty regeneratorów, fundament trzonu pieca, jezdnia wozu z kadzią żużlową, pompownia służąca do odprowadzenia wody gruntowej z systemu odwadniającego oraz obudowa rozrządu wraz z kanałami spalinowymi (promocja 3 w 1).

Fundament ten ze względu na zróżnicowany charakter obciążeń zewnętrznych i wpływów termicznych podzielony został dylatacjami pionowymi i poziomymi. Sytuację pogarszał tu wysoki poziom wody gruntowej.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !