Blog

02.08.2022

Schemat wieży ciśnień

W artykule znajdziesz:

Schemat wieży ciśnień

Schemat wieży ciśnień i jej wyposażenia. Konstrukcja nośna wieży 1 umieszczona na fundamencie 2 podtrzymuje zbiornik 3. Zbiornik napełnia się za pomocą rury 4, przyłączonej do sieci wodociągowej 5. Przez tę samą rurę 4 ze zbiornika woda wpływa odgałęzieniem 6 do sieci rozdzielczej. Rurę 4 nazywamy rurą zasilająco-rozprowadzającą. Na odgałęzieniu 6 znajduje się siatka 7 i zawór zwrotny 8, który nie pozwala na przepływ wody odgałęzieniem 6 do zbiornika i przez to zapewnia stałą cyrkulację wody i zapobiega mąceniu wody osadem osiadłym na dnie zbiornika. Zasuwa 9 służy do wyłączenia zbiornika, a zasuwa 10 do wyłączenia odcinków sieci (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dla ochrony wody przed zbytnim ochłodzeniem stosuje się obudowę zbiornika 21. Obudowa może być wykonana z pustaków, pianobetonu itp. albo w postaci konstrukcji drewnianej, stalowej lub żelbetowej, ocieplonej materiałami izolacyjnymi. Odległość obudowy od ściany zbiornika dla umożliwienia przejścia wynosić powinna co najmniej 50-70 cm. Ostatnio rezygnuje się z drogiej obudowy i stosuje się bezpośrednie izolowanie ścian zbiornika. Drabinka 11 umożliwia dostęp do zbiornika, a urządzenie pływakowe 12 służy do pomiaru poziomu wody, wskazywanego na łacie 13. Wskaźnik na łacie może być połączony z sygnalizacyjnym obwodem elektrycznym, który zostaje włączany przy określonych stanach wody (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jako ochrona przed przelaniem się wody służy rura przelewowa 14 o tej samej średnicy jak rura 4. Górny koniec 22 rury przelewowej zaopatrzony jest w lej o górnej średnicy D = 3d i wysokości H = 2d, gdzie d średnica rury. Dolny koniec rury 14 jest podłączony do kanału odpływowego 15. Na rurze 14 niedopuszczalne jest ustawienie zasuwy. Do opróżnienia zbiornika i usunięcia osadu służy rura spustowa 16 z zasuwą 17. Rura 16 przyłączona jest do dna zbiornika w najniższym jego miejscu. Rury 4 i 14 oparte są na poduszkach betonowych 18, które przekazują obciążenie z rur na grunt (uprawnienia budowlane).

Urządzenia dławikowe

Urządzenia dławikowe 19 zabezpieczają rury przed uszkodzeniem, które mogłoby powstać wskutek zmiany długości rury, wywołanej zmianami temperatury oraz wskutek osiadania fundamentów wieży. Do wentylacji nad zbiornikiem umieszcza się wietrznik 20 (program egzamin ustny). Aby zapobiec zamarzaniu wody, która najpierw zamarza w przewodach, stosuje się izolację przewodów oraz instaluje się mały kociołek wodny lub parowy, który służy do utrzymania w pomieszczeniu wieży temperatury powyżej zera.

Konstrukcję nośną wieży wodnej w zależności od wysokości i pojemności zbiornika wykonuje się z drewna, stali, muru lub żelbetu. Zastosowanie do konstrukcji odpowiedniego materiału zależne jest w dużej mierze od konstrukcji i materiału zbiornika, możliwości uzyskania materiałów na miejscu oraz od wykonawcy (opinie o programie).

Wieże drewniane buduje się na ogół jako wieże prowizoryczne, a tylko w okolicach obfitych w drewno jako konstrukcje stałe. Są one przeważnie o niewielkiej wysokości i podtrzymują zbiorniki o pojemności do 100 m3 zwykle stalowe, rzadziej drewniane. Zaletą tych wież jest prostota ich wykonania i możliwość budowy w ciągu całego roku, wadą natomiast jest mała trwałość i łatwopalność (segregator aktów prawnych). W celu przedłużenia okresu użytkowania części drewniane nasyca się środkami grzybobójczymi oraz maluje farbami uodporniającymi drewno na działanie ognia. Konstrukcja nośna wieży składa się z reguły z 4 słupów narożnych, pionowych lub skośnych, ustawionych na osobnych stopach fundamentowych betonowych, ceglanych lub kamiennych i umocowanych do kotwi stalowych wpuszczonych w fundamenty. Słupy te są usztywnione w odstępach 2-3 m poziomymi wieńcami oraz krzyżulcami połączonymi na śruby. W górnej części wieży konstruuje się poziomy, okrągły lub sześcioboczny pomost z bali pokrytych grubymi brusami, który podpiera się zastrzałami zbiegającymi się na słupach (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami