Schody ogniotrwałe

Schody ogniotrwałe

Elementy konstrukcyjne wszelkich rodzajów schodów ogniotrwałych, jak płyty biegowe wraz ze stopniami, belki policzkowe, płyty i belki spocznikowe, stopnie czy płyty osadzone wspornikowo itd., powinny być kontrolowane okresowo (program uprawnienia budowlane na komputer).

Jeżeli elementy te nie wykazują usterek, wynikających ze złego wykonawstwa, to okres ich użytkowania bez napraw i konserwacji powinien być równy okresowi użytkowania całego budynku.

W schodach wewnętrznych konserwacja i remonty bieżące w pierwszym rzędzie dotyczą okładzin na stopniach, posadzki na podestach, umocowania balustrad schodowych, naprawy poręczy, cokołów przyściennych przy biegach lub spocznikach, tynków itd., a więc wszystkich tych elementów schodów, które bezpośrednio narażone są na zużywanie się i uszkodzenia w czasie eksploatacji.

W schodach zewnętrznych, poza wymienionymi jak dla schodów wewnętrznych elementami, konserwacji i remontom bieżącym podlegają elementy konstrukcyjne, jak płyty biegowe wraz ze stopniami oraz policzki schodowe, ze względu na ujemne działanie zmian atmosferycznych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Okładziny schodów wewnętrznych, jak gładź cementowa, lastriko, płyty kamienne, drewno (przeważnie dębowe), posadzki z płytek kamionkowych i lastrikowych, wreszcie pokrycia elastyczne i trwałe, jak linoleum, guma, Golvetten itd., muszą być pod stałą opieką służby eksploatacyjnej.
Konserwacja polega tu na utrzymaniu okładzin i posadzek w należytej czystości, na naprawie drobnych uszkodzeń, jak szczerby, zarysowania, małe pęknięcia itp., wreszcie na zabezpieczeniu okładzin i posadzek chodnikami.

Zabiegi konserwacyjne, jak utrzymywanie klatek schodowych w czystości, pastowanie i froterowanie, powinny być stale wykonywane (uprawnienia budowlane). W zakres konserwacji wchodzą, poza naprawą posadzek, okładzin schodowych, odświeżanie (czyszczenie i politurowanie) uchwytu poręczy, wzmacnianie umocowań balustrady, malowanie ścian, tynków pod biegami i spocznikami. Zabiegi konserwacyjne powinny być wykonywane przez stałą służbę złożoną z rzemieślników fachowych. Obejmuje on wszystkie elementy, z jakich składa się klatka schodowa.

Technika wykonania remontu bieżącego

Technika wykonania remontu bieżącego elementów schodowych jest różna, zależna od rodzaju konstrukcji i materiału, z jakiego wykonane są elementy remontowane, jak również od rodzaju uszkodzenia (program egzamin ustny). W zasadzie jednak technika wykonania jest ta sama, jak przy pierwotnym wykonywaniu elementów.

W zakres remontu bieżącego wchodzi:
Naprawa gładzi cementowej na stopniach, bekach płyt biegowych i spccznikach (opinie o programie). Jeżeli gładź jest popękana, skruszona i nie związana z podłożem, co bardzo często się zdarza, wówczas naprawa będzie polegała na zerwaniu gładzi w miejscach uszkodzonych, na oczyszczeniu szczotkami stalowymi miejsc po zerwaniu, nakuciu podłoża dla lepszego związania z nową zaprawą, dokładnym zwilżeniu miejsc reperowanych oraz położeniu w tych miejscach nowej zaprawy cementowej. Powierzchnia naprawiona powinna być zrównana z powierzchnią istniejącej posadzki, gładko zatarta i wygładzona. Naprawy takie powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych murarzy (segregator aktów prawnych).

Naprawa posadzki terrazzo (lastriko). Należy ją wykonywać analogicznie, jak naprawę posadzki cementowej z tym, że zamiast zaprawy cementowej nakładamy w miejscach reperowanych masę lastriko, dobierając skład masy i kolor wg istniejącego wzoru posadzki. Naprawione miejsca po związaniu masy należy oszlifować, zapuścić olejem roślinnym, zapastować i zafroterować (promocja 3 w 1). Należy dbać o to, aby przez właściwy dobór składu masy lastriko miejsca reperowane nie wyodrębniały się z płaszczyzny posadzki starej.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !