Schody stalowe

 

Schody stalowe

Schody stalowe obecnie są rzadko stosowane. Schody stalowe są mało odporne na ogień, w temperaturze pożarowej ulegają całkowitej deformacji. Schody te mają zastosowanie w budynkach fabrycznych, przy czym biegi ich wykonuje się możliwie najkrótsze (program uprawnienia budowlane na komputer).
Jako belki policzkowe i belki spocznikowe stosuje się belki stalowe dwuteowe. Belki stalowe ze względu na bezpieczeństwo ogniowe powinny być otulone wyprawą na siatce stalowej; wyprawa taka chroni belki również przed korozją.
Schody kamienne szeroko były stosowane w czasach, kiedy nie znano jeszcze żelbetu, obecnie, jako nieekonomiczne, stosowane są rzadko (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Na stopnie kamienne nadają się tylko niektóre gatunki kamienia naturalnego, jak: drobnoziarnisty granit, twardy i wytrzymały na ścieranie piaskowiec oraz bazalt.
Marmur jest materiałem kosztownym, więc używany jest tylko jako okładzina kamienna stopni ceglanych lub betonowych. W budynkach o bogatym wyposażeniu stopnie kamienne jednolite mogą być układane wspornikowo lub też jako stopnie oparte na dwóch podporach, tj. na policzkach murowanych, żelbetowych lub stalowych (uprawnienia budowlane).
Płytę podestową może stanowić płyta kamienna wykonana w całości lub w częściach, oparta na belkach stalowych lub żelbetowych. Na podestach schodów kamiennych może być również zastosowany odpowiedni rodzaj posadzki, np. posadzka z terakoty. Schody kamienne są często stosowane jako schody zewnętrzne wejściowe do budynku.

Okładziny schodowe

Materiały używane do budowy schodów, jak: cegły, lekki beton, czy drewno miękkie, są łatwo ścieralne, a więc nietrwałe (program egzamin ustny). Dla podniesienia trwałości stosuje się okładziny z twardszych i mało ścieralnych materiałów, którymi okłada się powierzchnie stopni i spoczników. Okładzinami tymi są: drewno twarde, jak np. dąb, zaprawy cementowe z kruszywem bazaltowym, terrazzo (lastriko), terakota (jako posadzka na spocznikach), okładziny kamienne, jak np. marmur, twardy piaskowiec lub wapień, wreszcie pokrycia elastyczne i trwałe, jak: linoleum, guma itd.
W związku z uprzemysłowieniem budownictwa ostatnio coraz częściej stosuje się przy wykonywaniu schodów elementy wielkopłytowe, stanowiące biegi wraz ze stopniami, produkowane poza miejscami budowy.
5. DACHY I STROPODACHY
Dach zabezpiecza budynek przed opadami atmosferycznymi oraz przed niskimi i wysokimi temperaturami otaczającego powietrza. Dach składa się z pokrycia i konstrukcji nośnej, tzw. wiązaru dachowego (opinie o programie).
Poziomą dolną krawędź połaci dachowych nazywamy okapem, górną krawędź przecięcia dwóch połaci — kalenicą, linie przecięcia dwóch połaci o nierównoległych okapach (wypukłe) - narożami, wklęsłe przecięcia dwóch połaci - koszami.
Spadek dachu mierzy się stosunkiem wysokości dachu do połowy jego rozpiętości (segregator aktów prawnych). Stosunek ten może być również wyrażony w procentach lub też przez kąt nachylenia, np. dach o pochyleniu 1 : 4 lub o kącie nachylenia 30°. Duże spadki stosuje się przy pokryciach mniej szczelnych, np. słoma, dachówka, gonty itd., oraz w miejscowościach o dużych opadach atmosferycznych (promocja 3 w 1).
W zależności od ilości i rodzajów połaci rozróżnia się następujące dachy (rys. 66): jednospadowe, dwuspadowe, czterospadowe, namiotowe, wieżowe, kopulaste, półszczytowe, naczółkowe, mansardowe.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !